Park-e-Bike

W 2020 r. na terenie P+R Czerwone Maki Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w ramach projektu „Low Carb. Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich” uruchomił darmową pilotażową wypożyczalnię rowerów elektrycznych Park-e-Bike. W ramach zadania współfinansowanego z Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014–2020 zakupione zostały 43 sztuki rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. We wrześniu 2022 r. system został rozbudowany. Zakupiono kolejnych 100 pojazdów oraz uruchomione zostały 3 dodatkowe stacje w obrębie wiat rowerowych w rejonie parkingów P+R Nowy Bieżanów, P+R Kurdwanów oraz P+R Mały Płaszów. 


Podstawowe zasady działania systemu Park-e-Bike

W ramach systemu wypożyczenie i zwrot roweru możliwy jest jedynie na terenie aktywnych stacji Systemu Park-e-Bike w rejonie parkingów P+R. Użytkownik Systemu Park-e-Bike może korzystać z roweru oraz pozostawić go w trybie postoju w dowolnym ogólnodostępnym punkcie na terenie Krakowa oraz Skawiny (obszar przedstawiono na mapie). Należy pamiętać że nie można zostawiać rowerów na terenach zamkniętych (m.in. w budynkach) oraz że wyjazd poza strefę działania Systemu spowoduje zablokowanie roweru. Stacje Systemu Park-e-Bike są czynne we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 21.00. Rower można wypożyczyć do godziny 20.00 a zwrócić do godziny 21.00. Zwrot roweru w dniu wypożyczania do godziny 21.00 jest obligatoryjny – brak zwrotu roweru będzie skutkował m.in. zablokowaniem konta użytkownika.

W 2022 r. stacje systemu czynne były do 31 października. W 2023 r. stacje uruchomione zostały w dniu 20 marca.  


Instrukcja wypożyczenia roweru

  1. Przyjedź na Stację Park-e-Bike zlokalizowaną w obrębie Parkingu P+R.
  2. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem załóż konto ONEPASS FREEBIKE. Rejestracja do ONEPASS Freebike odbywa się bezpośrednio na stronie Systemu rowerowego, po kliknięciu przycisku ZAREJESTRUJ SIĘ. System przenosi do trzyetapowej rejestracji, która kończy się potwierdzeniem kodu weryfikacyjnego przesłanego drogą SMS. Po rejestracji, zaloguj się za pomocą numeru telefonu oraz utworzonego hasła a następnie wybierz taryfę (korzystanie z systemu Park-e-Bike jest bezpłatne dla użytkowników).
  3. Wejdź na teren stacji Park-e-Bike. Podejdź do wybranego roweru i używając aplikacji zeskanuj kod QR znajdujący się w tylnej części roweru za siodełkiem. Naciśnij klamkę hamulca dwa razy, aby aktywować rower.
  4. Aby wprowadzić rower w tryb postoju naciśnij odpowiedni przycisk w aplikacji a następnie naciśnij klamkę hamulca dwa razy. Pamiętaj! Każdorazowo podczas pozostawienia roweru w trybie postoju, należy zabezpieczyć go przy użyciu zabezpieczenia mechanicznego stanowiącego integralną część roweru – kod do zapięcia po wypożyczeniu roweru widoczny będzie w aplikacji.
  5. Zakończ tryb postoju w aplikacji.
  6. Przyjedź na stację Sytemu Park-e-Bike zlokalizowaną w obrębie parkingu P+R.
  7. Pozostaw rower na terenie stacji Park-e-Bike. Zakończ wypożyczenie w aplikacji oraz przypnij rower do stojaka zlokalizowanego na terenie stacji Park-e-Bike przy użyciu zabezpieczenia mechanicznego stanowiącego integralną część roweru.

W razie problemów lub uwag wyślij zgłoszenie na adres park-e-bike@ztp.krakow.pl.

Więcej informacji na stronie Park-e-Bike

 

Regulacje prawne


Zarządzenie nr 54/2022 Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie z dnia 2 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu systemu roweru elektrycznego Park-e-Bike