Park-e-Bike

W 2020 roku na terenie P+R Czerwone Maki Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie uruchomił darmową pilotażową wypożyczalnię rowerów elektrycznych Park-e-Bike. Uruchomiona została na potrzeby zadania w ramach projektu „Low Carb. Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich”. Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020 zakupione zostały 43 sztuki ze wspomaganiem elektrycznym. 


Podstawowe zasady działania systemu Park-e-Bike

W ramach systemu wypożyczenie i zwrot roweru możliwy jest jedynie na terenie Stacji Systemu Park-e-Bike zlokalizowanej w obrębie P+R Czerwone Maki (ogrodzony teren przy budynku technicznym parkingu P+R). Użytkownik Systemu Park-e-Bike może korzystać z roweru oraz pozostawić go w trybie postoju w dowolnym ogólnodostępnym punkcie na terenie Krakowa oraz Skawiny (obszar przestawiono na mapie). Stacja Systemu Park-e-Bike od 18 maja 2022 r. jest czynna we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 21.00. Rower można wypożyczyć do godziny 20.00 a zwrócić do godziny 21.00. Zwrot roweru w dniu wypożyczania do godziny 21.00 jest obligatoryjny – brak zwrotu roweru będzie skutkował m.in. zablokowaniem konta użytkownika.


Instrukcja wypożyczenia roweru

  1. Przyjedź na Stację Park-e-Bike zlokalizowaną w obrębie P+R Czerwone Maki (ogrodzony teren przy budynku technicznym parkingu P+R).
  2. Po wcześniejszej rejestracji w Systemie Park-e-Bike, zaloguj się w aplikacji za pomocą Twojego LOGIN-u i nr PIN. Pamiętaj! Przed wypożyczeniem roweru Pracownik Stacji Park-e-Bike może poprosić Cię także o wypełnienie formularza.
  3. Wejdź na teren stacji Park-e-Bike. Podejdź do wybranego roweru i używając aplikacji zeskanuj kod QR znajdujący się w tylnej części roweru za siodełkiem. Naciśnij klamkę hamulca dwa razy, aby aktywować rower.
  4. Aby zablokować rower na terenie Krakowa lub Skawiny naciśnij przycisk = w aplikacji. Naciśnij klamkę hamulca dwa razy, aby wprowadzić rower w tryb postoju. Pamiętaj! Każdorazowo podczas pozostawienia roweru w trybie postoju, należy zabezpieczyć go przy użyciu zabezpieczenia mechanicznego stanowiącego integralną część roweru – kod do zapięcia po wypożyczeniu roweru widoczny będzie w aplikacji.
  5. Zakończ tryb postoju w aplikacji.
  6. Przyjedź na Stację Sytemu Park-e-Bike zlokalizowaną w obrębie P+R Czerwone Maki.
  7. Pozostaw rower na terenie Stacji Park-e-Bike. Zakończ wypożyczenie w aplikacji oraz przypnij rower do stojaka zlokalizowanego na terenie Stacji Park-e-Bike przy użyciu zabezpieczenia mechanicznego stanowiącego integralną część roweru.
  8. Pamiętaj! Rower wypożyczyć i zwrócić można jedynie w obrębie P+R Czerwone Maki.
  9. W razie problemów lub uwag wyślij zgłoszenie na adres park-e-bike@ztp.krakow.pl.

Więcej informacji na stronie Park-e-Bike

 

Regulacje prawne


Zarządzenie nr 36/2021 Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu systemu roweru elektrycznego Park-e-Bike