Audyty

W zakładce audyty rowerowe publikowane są dokumentacje opiniowane przez Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 1283/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 maja 2023 r.

  • Jeśli projekt lub koncepcja posiada status otwarty pod opublikowaną dokumentacją można zgłaszać uwagi, które zostaną następnie omówione na posiedzeniu Zespołu.
  • Audyty o statusie zamkniętym zostały już omówione przez Zespół i dokumentacja została zaopiniowana pozytywnie, bądź zostało wydane pismo z uwagami i wprowadzenie uwag zostanie ponownie zweryfikowane przez Zespół na kolejnym posiedzeniu. Uwagi zgłaszane do dokumentacji o tym statusie nie będą omawiane na posiedzeniu Zespołu Zadaniowego. Złożone dokumentacje opiniowane są na dwóch etapach – koncepcji oraz projektu budowlanego. W takim przypadku pod jednym adresem opublikowane są wszystkie stadia dokumentacji wraz z wydanymi opiniami.
  • W zakładce protokoły publikowane są protokoły z posiedzeń oraz roczne sprawozdania z prac Zespołu.

Informacja dla projektantów
Wniosek o wydanie opinii Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie o zaopiniowanie dokumentacji należy przekazać do Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie ze wskazaniem w tytule „Wniosek o wydanie opinii Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu”, najlepiej w wersji elektronicznej na adres sekretariat@ztp.krakow.pl. Do wniosku należy dołączyć dokumentację w wersji elektronicznej (.pdf) – przekazana dokumentacja elektroniczna zostanie opublikowana na stronie internetowej ZTP. Informujemy, że nie ma konieczności przekazywania wersji papierowej projektu. Posiedzenia Zespołu odbywają się w formie telekonferencji.

Otwarte

Zamknięte