Przebudowa miejsc postojowych przy ul. Kłosowskiego - ZTP Kraków

  • Zamknięte

    Przebudowa miejsc postojowych przy ul. Kłosowskiego

    Opublikowano: 3.06.2022 10:27

    Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji (przebudowy) istniejących miejsc postojowych (w granicach istniejącego parkingu) wraz z budową odwodnienia przy ul. Kłosowskiego, wraz z odtworzeniem nawierzchni (w ramach zadania modernizacja miejsc postojowych w dzielnicy Nowa Huta obr. 7)