Materiały do pobrania


Raport z etapu I – Diagnoza (opis uwarunkowań analizowanego obszaru, a także wskazania potencjałów i obszarów problemowych)


Raport z etapu II – Dialog (opis spotkań w punktach konsultacyjnych oraz opis wniosków z warsztatów z interesariuszami ważnymi dla obszaru opracowania)


Raport z etapu III – Masterplan (wytyczne do realizacji założonych celów projektu)


Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Klimatyczny Kwartał prowadzonych w terminie od 21 września 2021 r. do 15 października 2021 r.