Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski (BO) to instrument, który pozwala wszystkim mieszkańcom miasta zaproponować projekt, a potem w głosowaniu zdecydować, na co zostanie wydana część środków z budżetu Krakowa. To pewnego rodzaju plebiscyt na najciekawsze i najbardziej potrzebne przedsięwzięcia i inwestycje, których oczekuje miasto i jego mieszkańcy. Budżet Obywatelski funkcjonuje w Krakowie od 2014 r., a od 2019 r. w gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe. Miasta te muszą przeznaczyć na ten cel co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu. BO działa zarówno w skali całego miasta, jak również w poszczególnych dzielnicach. Projekty, które uzyskają w głosowaniu największe poparcie mieszkańców, wpisywane są do budżetu Krakowa i są realizowane w najbliższym roku budżetowym.

Więcej na temat Budżetu Obywatelskiego na stronie budzet.krakow.pl