Usługi

ZTP-1 Wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego Czytaj więcej
ZTP-2 Zmiana zaświadczenia lub załącznika do zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego Czytaj więcej
ZTP-3 Ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa dla linii regularnej lub regularnej specjalnej Czytaj więcej
ZTP-4 Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego Czytaj więcej
ZTP-5 Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego Czytaj więcej
ZTP-6 Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego Czytaj więcej
ZTP-7 Wydawanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego Czytaj więcej
ZTP-8 Przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego Czytaj więcej
ZTP-9 Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków – Zarządowi Transportu Publicznego w Krakowie Czytaj więcej
ZTP-10 Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków – Zarządowi Transportu Publicznego w Krakowie Czytaj więcej