O nas

Misja ZTP

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie chce zarządzać mobilnością wszystkich uczestników lokalnego ruchu, poprzez tworzenie skutecznych rozwiązań ułatwiających sprawne, pewne i bezpieczne podróżowanie po mieście oraz podejmowanie efektywnych działań na rzecz podnoszenia komfortu przejazdów i zmniejszania uciążliwości (np. hałasu, zanieczyszczeń) związanych z oddziaływaniem transportu miejskiego na otoczenie.

Główne zadania ZTP

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP) to jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Kraków powołana do życia uchwałą Nr CVIII/2810/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Odpowiedzialna jest za organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie wszelkich spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym na terytorium Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin ościennych zgodnie z zawartymi porozumieniami. Do głównych zadań jednostki należy:

 • planowanie, realizacja i nadzorowanie zadań związanych z organizowaniem przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego,
 • zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,
 • zarządzanie i utrzymanie wybranych elementów infrastruktury transportu publicznego służących do bezpośredniej obsługi pasażerów i ekspozycji informacji pasażerskiej, np. modułowe wiaty przystankowe i słupki przystankowe wraz z wyposażeniem,
 • utrzymanie i rozwój systemu roweru miejskiego,
 • realizacja polityk miejskich z ramienia Gminy Miejskiej Kraków w zakresie ruchu rowerowego, pieszego oraz urządzeń transportu osobistego, np. hulajnogi,
 • zarządzanie rozwojem stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
 • realizacja zadań związanych z budową Systemu Informacji Miejskiej,
 • zarządzanie funkcjonowaniem parkingów Parkuj i Jedź (P+R) na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
 • wdrażanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków Strefy Czystego Transportu.

Szczegółowy zakres działalności ZTP opisuje:
Regulamin Organizacyjny Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie wprowadzony Zarządzeniem nr 3/2024 Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie z dnia 15 stycznia 2024 r.


Dyrekcja ZTP

 • Dyrektor: Łukasz Franek
 • Zastępca Dyrektora – Dyrektor ds. Organizacji i Nadzoru: Magdalena Musiał
 • Dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem: Łukasz Gryga


Do pobrania