O nas

Zarządzanie mobilnością to jeden z najtrudniejszych obszarów gospodarowania miastem, dotyczący niemal wszystkich mieszkańców. Odkąd na początku dwudziestego wieku ludzkość otrzymała jeden z najlepszych wynalazków w historii, jakim jest samochód, zaczęła się postępująca zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców i dostosowywanie obszarów zurbanizowanych do zwiększającej się liczby pojazdów na drogach. W skali globalnej szczyt adaptacji miast do popytu na przemieszczanie się samochodem poprzez budowanie szerokich arterii i parkingów przypadł w okresie modernizmu po II wojnie światowej, jednak już w latach 70. uznano, że nie jest możliwe wybudowanie takiej sieci drogowej, by nie było korków. Wtedy zrodziła się idea zrównoważonej mobilności, która opierała się na nadaniu większej roli dla transportu zbiorowego, przemieszczeń pieszych i rowerem, które są znacznie bardziej efektywne, dzięki czemu z kolei można zredukować straty czasu, emisje zanieczyszczeń oraz podnieść bezpieczeństwo przy codziennym przemieszczaniu się w obszarach urbanizowanych. Podobnie było w Krakowie, gdzie pierwsze zmiany miały miejsce jeszcze w latach 80., choć w większości polskich miastach idee zrównoważonej mobilności w praktyce zaczęto wdrażać dopiero w XXI wieku.

Dzisiaj staramy się kontynuować działania w zakresie równoważenia mobilności, ale spoglądamy również w przyszłość na kolejny etap ewolucji, jakim jest zarzadzanie mobilnością poprzez przestrzeń. Cel jest prosty: jakość życia i zadowolenie mieszkańców z mieszkania w Krakowie, tak by byli dumni z miejsca w którym realizują swoje ambicje i marzenia.

Główne zadania ZTP

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP) to samodzielna jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Kraków powołana do życia uchwałą Nr CVIII/2810/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Odpowiedzialna jest za organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie wszelkich spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym na terytorium Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin ościennych zgodnie z zawartymi porozumieniami. Do głównych zadań jednostki należy:

  • planowanie, realizacja i nadzorowanie zadań związanych z organizowaniem przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego,
  • zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,
  • utrzymanie i rozwoju systemu roweru miejskiego,
  • realizacja z ramienia Gminy Miejskiej Kraków miejskiej polityki rowerowej,
  • zarządzanie rozwojem stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
  • realizacja zadań związanych z budową Systemu Informacji Miejskiej.

Szczegółowy zakres działalności ZTP opisuje Regulamin Organizacyjny Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie wprowadzony Zarządzeniem nr 70/2020 Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie z dnia 1 grudnia 2020 r.

Dyrekcja ZTP:

  • Dyrektor: Łukasz Franek
  • Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Nadzoru: Magdalena Musiał
  • Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju: Magda Rutkowska

Do pobrania: