Budowa nowego odcinka ulicy łączącej ul. Felińskiego z al. 29 Listopada - ZTP Kraków

 • Otwarte

  Budowa nowego odcinka ulicy łączącej ul. Felińskiego z al. 29 Listopada

  Opublikowano: 20.11.2023 15:53

  Możliwość zgłaszania uwag do 30.11.2023r.

  01_felinskiego-PLAN-ORIENTACYJNY

  10 odpowiedzi na “Budowa nowego odcinka ulicy łączącej ul. Felińskiego z al. 29 Listopada”

  1. Magdalena Waligóra pisze:

   Popieram zdecydowanie stanowisko Pani Moniki Bober i pozostałe, które krytycznie odnoszą się do projektu planowanej drogi. Szczególną uwagę należy zwrócić, iż mieszkańcy nie domagają się wcale drogi, która będzie stanowiła dla nich dodatkowe obciążenie, jakie i w istocie projektowana droga zapewni, gdyż stanie się ona przelotówką i skrótem dla wszystkich pojazdów jadących z północnej części miasta chcących dotrzeć do skrzyżowania Reduta/Powstańców i cmentarza Batowickiego. Mieszkańcy naszego osiedla domagają się łącznika, który zostanie zapewniony poprzez zaprojektowanie drogi wzdłuż kościoła od Felińskiego w dół do alei 29listopada oraz przede wszystkim i co najważniejsze zapewnieniu tam chodnika, zwłaszcza, że tamtejszą “drogą” codziennie uczęszczają dzieci do szkoły i przedszkola, jak i też jeżdżą mieszkańcy, w tym śmieciarki. Niezrozumiałe jest więc mnożenie kosztów i projektowanie drogi która pozostanie osiedlową tylko na planie (w miejscu gdzie aktualnie pozostał chociaż fragment zieleni i drzew oraz placu dla dzieci, na którym nasze dzieci grają w piłkę oraz bawią się w przedszkolu samorządowym) zamiast jak najszybciej wyremontować na nowo drogę wzdłuż kościoła, bo o ten łącznik w rzeczywistości najbardziej wszyscy zabiegają. Trudno znaleźć również uzasadnienie do planu nowej drogi po terenach zielonych, których zdecydowanie brakuje na osiedlu zamiast poszerzyć, rozbudować, ewentualnie zmodyfikować aktualnie istniejąca drogę przy bloku 31 na Felińskiego, która prze0cież dochodzi centralnie do łąk a także ciągnie się wzdłuż koło kościoła.

  2. Z. pisze:

   Obecnie nie ma uzasadnienia ani zgody wielu mieszkańców osiedla na budowanie tej drogi, w takiej formie.
   W momencie projektu miał to być łącznik z ulicą Iwaszki, której nie ma i nie będzie przez wiele najbliższych lat.
   Jeśli ma to być droga ułatwiająca mieszkańcom osiedla/ul. Felińskiego dojazd do ale. 29 listopada, to:
   1. Taki dojazd już jest ul. Meiera, a jego przepustowość po zakończeniu remontu alei będzie znacznie większa niż do tej pory
   2. Nie ma potrzeby poszerzać ani przebudowywać drogi między blokami 31 i 33, wystarczy utwardzić drogę idącą od kościoła do przystanku Banacha, która teraz jest gruntowa i przede wszystkim zbudować tam chodnik dla pieszych!
   Dodatkowo budowa tego łącznika zgodnie z planem pozbawi mieszkańców tej odrobiny zieleni, która jeszcze jest na osiedlu, pozbawi dzieci placu zabaw i boiska, spowoduje dalsze zabetonowanie przestrzeni i znaczne zmniejszenie komfortu życia na osiedlu. Efekt będzie więc przeciwny do zamierzonego (lub raczej oficjalnego).
   Ogromna część mieszkańców z górnej części osiedla, a więc tych którzy w teorii mieliby korzystać z łącznika, jest absolutnie przeciwna tej budowie!
   Poza tym musieliśmy przez kilka ostatnich lat borykać się z ogromnymi korkami i dyskomfortem z powodu remontu ale. 29 listopada. Mamy dość remontów, które utrudniają nam funkcjonowanie.
   Zamiast łacznika naprawdę wystarczy wybudować chodnik dla pieszych, aby poprawić nasze możliwości komunikacyjne.

  3. MONIKA BOBER pisze:

   Mieszkam na ul. Felińskiego i uważam, że to jest zły pomysł.
   Uzasadnienie:
   1. Proponowany łącznik połączy al 29 Listopada z ul. Felińskiego, która jest drogą klasy D, a więc:
   „Droga klasy D – droga dojazdowa – najniższa z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124). Rozporządzenie określa jakie wymagania techniczne i użytkowe powinna spełniać droga tej klasy. Wymagania te uzależnione są od prędkości projektowej dla danej drogi. Dla klasy D dopuszcza się jedną prędkość projektową na terenie zabudowanym: 30 km/h oraz dwie prędkości projektowe poza terenem zabudowanym: 30 i 40 km/h. Drogi klasy D mogą należeć do kategorii dróg gminnych” (za Wikipedia).
   Dodatkowo ul Felińskiego sama w sobie jest niedrożna, wąska i niefunkcjonalna, w związku z tym wprowadzenie dodatkowego obciążenia ruchem pojazdów spowoduje jej większe zakorkowanie. Już obecnie 0bserwuje się trudności z płynnością ruchu, wielokrotnie samochody jadące w przeciwnych kierunkach muszą się nawzajem przepuszczać, ponieważ np.: samochody dostawcze blokują przejazd, tak ,że nie można przejechać płynnie przez osiedle. Taką samą trudność powodują śmieciarki (tak, śmieciarki, które stając pod wiatami śmietnikowymi blokują dokładnie przejazd), tudzież zimą pryzmy śniegu.
   Nie da się jej poszerzyć. Jest w bardzo złym stanie technicznym (dziury, pęknięcia itp.).
    
   2. Nie ma sensu budować alternatywnego wyjazdu z osiedla w sytuacji rozbudowanego skrzyżowania ul. Meiera z al. 29 Listopada (podwójna przepustowość w stosunku do tej przed rozbudową) oraz drugim wyjazdem w stronę (ogólnie mówiąc) Nowej Huty przez mostek na ul. Redurta. Przypominam, że pomysł wybudowania tego wyjazdu pojawił się kilka lat temu, kiedy:
   – wspomniane skrzyżowanie było niewydolne,
   – obecnie utwardzony fragment ulicy Meiera (od skrzyżowania z ul. Felińskiego do ul. Reduta) był drogą szutrową.
   Wtedy miało to sens.

   3. W dokumencie pt.””Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowy nowej ulicy łączącej ul. Felińskiego z al. 29 Listopada” na który powołuje się Pani Małgorzata Palimąka napisane jest, że “(…) funkcją ulicy (projektowanej) będzie bezpośrednie połączenie terenów mieszkaniowych z al. 29 Listopada. (…)”, co logicznie determinuje wniosek, że będzie to ułatwienie dla mieszkańców ul. Felińskiego. Otóż nie. Najprawdopodobniej stałoby się kolejnym skrótem dla jadących al. 29 Listopada. I ten fakt stanowi o tym, że droga nie spełni (można to stwierdzić z całą stanowczością bazując na obserwacjach choćby ul. Meiera) nie spełni swego głównego założenia. Co prowadzi do kolejnego punktu:

   4. Ponieważ jako mieszkańcy ul. Felińskiego nie bierzemy pod uwagę objeżdżania fragmentu al. 29 listopada przez nasze osiedle, w związku z tym zakładamy, że kierowcy korzystający z łącznika, a następnie jadący ul Felińskiego na skrzyżowaniu z u. Meiera skręcą w lewo (stara droga szutrowa), co wygeneruje większe korki aniżeli dotychczas. obecnie korek w stronę ul. Reduty jest na wysokości progu zwalniającego. Idąc dalej: Mostek na Reduty jest niedrożny już obecnie, podobnie na Strzelców (korki), Zakładany łącznik przez zwiększenie liczby samochodów, spowoduje jeszcze większe zakorkowanie tego rejonu. Ne jest bez znaczenia dla nas mieszkańców ul. Felińskiego ponieważ znaczna część mieszkańców jeździ tamtędy codziennie do pracy.

   5. Dodatkowo pozostaje temat przedszkolnego placu zabaw i terenów zielonych, które miałyby zostać zagospodarowane pod drogę, a które stanowią istotny element komfortu życia mieszkańców na naszym osiedlu.

   Konkludując: ponieważ ul Felińskiego jest drogą osiedlową mającą służyć mieszkańcom, a nie innym użytkownikom dróg, w związku z tym niedopuszczalnym wręcz nagannym jest projektowanie ulicy, która spowoduje wzrost natężenia ruchu bez wyraźnych korzyści, a wręcz przeciwnie – nastręczającej problemów dla osób tu mieszkających. Natomiast konieczną rzeczą jest zaprojektowanie i wybudowanie ciągu pieszego, poprowadzenie do przystanku autobusowego co można wykonać zupełnie niezależnie, dużo niższym kosztem niż planowana droga i w zdecydowanie krótszym czasie.

  4. adam pisze:

   Poszerzyć remontowany fragm. ul. abp Szczęsnego Felińskiego do 6-6,5m
   Zaprojektować rezerwę terenową, chodniki pod wiaty MPK na planie.
   Rozważyć bezpieczne rondo przy wyjeździe z kościoła.

  5. Kamil Bieniek pisze:

   Uwagi do projektu “Budowa nowego odcinka ulicy łączącej ul. Felińskiego z al. 29 Listopada”:
   ——————————————–
   1. W okolicy skrzyżowania z ul. Felińskiego (w miejscu istniejącego placu zabaw) projekt zakłada wycięcie wszystkich istniejących drzew oraz zdublowanie chodnika po północnej stronie jezdni – projektowany jest nowy chodnik, a kilka metrów dalej już jeden istnieje (na dodatek leży w obszarze przeznaczonym na pas drogowy wg MPZP – jak na grafikach). Powoduje to nadmierne wybetonowanie przestrzeni pomiędzy blokami mieszkalnymi, a więc w miejscu, gdzie najbardziej powinniśmy tego uniknąć. Ponadto MPZP zakłada szpalery drzew wzdłuż projektowanej ulicy, a wycinka istniejących drzew na pewno nie przyczyni się do spełnienia tego warunku. Można jednak łatwo to poprawić:

   a. Zrezygnować z projektowania nowego chodnika po północnej stronie jezdni i zaadaptować ten istniejący (można go ew. poszerzyć do 2,50m), który i tak leży w obszarze przeznaczonym na pas drogowy wg MPZP. Pomiędzy tym chodnikiem a jezdnią wprowadzić szpaler drzew, który będzie izolował bloki mieszkalne od ruchu oraz zapewniał cień w słoneczne dni (szpaler drzew też jest tu wymagany przez MPZP – jak na grafikach).

   b. Zrezygnować z wycinania istniejącego szpaleru drzew po południowej stronie projektowanej ulicy (tj. między projektowaną ulicą, a istniejącym parkingiem – zaznaczony na grafice). Zachować go, zaprojektować chodnik na północ od tego szpaleru, w odległości bezpiecznej dla drzew (największe drzewo jest zlokalizowane na wschodnim krańcu szpaleru i to ono wymagałoby największej ochrony). Jest to nawet wymóg MPZP zgodnie z § 9. pkt. 2., ust. 1: “podczas realizacji zagospodarowania terenów obowiązuje maksymalnie możliwa ochrona zieleni istniejącej, szczególnie poprzez jej zachowanie i wkomponowanie w projekt zagospodarowania terenu”.

   c. Projektowane chodniki odsunąć od jezdni i zapewnić między nimi zieleniec. Zapewni to większy komfort i bezpieczeństwo poruszania się pieszo oraz zapobiegnie parkowaniu na nim (co zapewne by miało miejsce ze względu na presję parkingową w okolicy). Od strony północnej zieleniec między chodnikiem a jezdnią może mieć nawet 3,50m i zawierać drzewa. Zieleniec od południowej strony może być węższy, np. 1,00m i ew. zawierać zieleń niską, ze względu na zachowywanie istniejącego szpaleru drzew. W ten sposób spełnione zostaną zapisy MPZP.

   d. Czy przy skrzyżowaniu z ul. Felińskiego jest planowany przystanek autobusowy? Tak by wynikało z przekroju B-B, ale na planie sytuacyjnym nie jest on zaznaczony. Jeśli tak ma być, to przystanek projektować bez zatoki, z wkomponowaniem drzew w peron tak, aby pasażerowie mogli ukryć się w ich cieniu w słoneczne dni.

   e. Rozważyć montaż wyspy azylu dla pieszych na przejściu, jeśli będzie na to miejsce (czyli unikniemy wycinki istniejących drzew). Można w razie czego zaprojektować wyspę azylu o szer. 2,00m i pasy ruchu miejscowo zwężone do 3,00m (nadal możliwe do przejechania autobusem). Oznaczać to będzie potrzebne tylko dodatkowe 1,50m szerokości przekroju.

   f. Wzdłuż ul. Felińskiego, na wysokości zamykanego wyjazdu z drogi wewnętrznej pod blokiem, projekt zakłada chodnik o szerokości ledwie 2,00m. Jest to mniej, niż wymagają obecne przepisy (2,30m jeśli leży przy jezdni), ale przede wszystkim niewygodne dla pieszych zmierzających do przejścia dla pieszych. Zapewnić szerokość tego chodnika w tym punkcie min. 3,00m (2,50m wygodnej szerokości dla pieszych + 0,5m buforu od jezdni). Przeanalizować, czy wiata śmietnikowa nie będzie przeszkodą, w razie czego zmienić jej lokalizację (wg MSIP leży ona na działce należącej do gminy).
   ——————————————–
   2. MPZP zakłada wykonanie placu miejskiego między kościołem a projektowaną ulicą. Przedstawiony projekt w ogóle nie bierze tego pod uwagę, przewidując tylko zjazdy na teren kościoła i przyklejone do nich wąskie chodniki. Nawet jeśli plac nie będzie częścią tego zadania (i może lepiej, żeby projektowali go architekci krajobrazu, a nie drogowcy) należy przewidzieć miejsce na niego, a wyjścia z terenu kościoła przystosować pod duży ruch pieszy.
   ——————————————–
   3. MPZP wskazuje “kierunki przebiegu ważniejszych powiązań pieszych”, w tym połączenie północ-południe przewidywanych w planie obszarów zielonych. Przedstawiony projekt w ogóle nie bierze tego pod uwagę i przejście dla pieszych projektuje zupełnie z dala od niego. Przeanalizować lokalizację przejścia dla pieszych.
   ——————————————–
   4. Wszystkie nowoprojektowane chodniki powinny być oddzielone od jezdni zieleńcem i mieć szerokość co najmniej 2,50m (pozwalającą na swobodne minięcie się trzech pieszych), chyba że oznaczałoby to wycinkę jakichś drzew. Na zjazdach należy zachować nawierzchnię i niweletę chodnika.
   ——————————————–
   5. Ze względu na powszechne wykorzystanie kostki betonowej w kolorze czerwonym na niemal wszystkich istniejących ciągach pieszych w tej okolicy, można wyjątkowo również wykorzystać kostkę w takim samym kolorze do nowoprojektowanych chodników w celu zachowania spójności wizualnej.
   ——————————————–
   6. W zachodniej części zakresu inwestycji nowoprojektowana jezdnia wydaje się mieć w najszerszym miejscu aż 12m szerokości. Czy aby na pewno taka szerokość jest potrzebna, nawet biorąc pod uwagę kwestie przejezdności? Czy zasięg trzech pasów ruchu na dojeździe do al. 29 Listopada na pewno sięga aż tak daleko?

  6. Aldona Guzik pisze:

   Dzień dobry,
   Zdecydowanie zgadzam się z pierwszym komentarzem. Jestem mieszkanka bloku 31 i perspektywa drogi pod samymi oknami nie jest zbyt ciekawa, nie wspominając już o likwidacji placu zabaw i boiska. Dodatkowo powstaje pytanie, gdzie będzie parking dla mieszkańców bloku 31? Również proszę o odpowiedź i wzięcie pod uwagę tego głosu

   • Zuzanna pisze:

    Pani Aldono, parking dla bloku 31 pozostaje tam gdzie jest obecnie, jedyna różnica będzie taka że dojazd do niego będzie prowadził przez projektowaną drogę a obecny wyjazd na Felińskiego będzie zamknięty – zakończony chodnikiem – zgodnie z rysunkiem technicznym. Jak dobrze Pani zauważyła, obecne połączenie prowadzi przez parking, nie jest przystosowane do ruchu, a tym bardziej tranzytu MPK. Planowana inwestycja Iwaszki musi mieć nawiązanie do ulicy Felińskiego (drugie boisko) a co za tym idzie, również al. 29 listopada. Jako mieszkanka pobliskich bloków popieram tą inwestycję, chociażby ze względu na komfort pieszych w dotarciu do alei oraz tramwaju. Proszę jedynie o informacje, czy zostanie wyznaczone miejsce i postawiona nowa wiata śmietnikowa dla mieszkańców bloku 31?

  7. Barbara Szafarz pisze:

   Witam, jestem mieszkańcem bloku Felińskiego 33. Nie podoba mi się plan zlikwidowania placu zabaw i boiska do gry. Obok jest już droga i dlaczego jej nie powiększyć/poszerzyć tylko likwidujecie tak potrzebne tereny zielone. Nie jest to tylko moja opinia ale wszystkich mieszkańców naszego bloku. Prosimyo wzięcie tego pod rozwagę i odpowiedź. Barbara Szafarz

   • Dariusz Partyka pisze:

    To jest raczej odwrotna zależność.
    Zarówno w obecnie obowiązującym MPZP Górka Narodowa – os. Gotyk, jak i wcześniej obowiązującym od 2006 roku w tym miejscu MPZP Górka Narodowa Wschód teren pomiędzy blokami przy ul. Felińskiego 33 i 35, a Felińskiego 27 i 31 był i jest przewidziany jako ciąg drogowy.
    Oznacza to de facto tyle, że tylko dlatego, że teren był zabezpieczony pod drogę, deweloper nie postawił tam kolejnego bloku i “tymczasowo” powstał tam prywatny plac zabaw. Oczywiście pewnie o tej tymczasowości deweloper czy pośrednik nieruchomości nie informował, bo i po co…
    Podobny casus, co przystanek tramwajowy “Kuźnicy Kołłątajowskiej”, gdzie też funkcjonował prywatny plac zabaw, bo… nie mógł powstać kolejny blok.
    Nie wiem jak sprawa się skończy, ale z uwagi na obowiązujące studium oraz MPZP, raczej nie ma jak inaczej wytyczyć tej drogi, a mieszkańcy się jej bezwzględnie domagają.

  8. Boris pisze:

   Przekrój konstrukcyjny B-B zawiera przystanek autobusowy na jezdni. Proszę zatem o zaprojektowanie go zgodnie z “Wytyczne dla projektowanych inwestycji drogowych, po których będzie prowadzona komunikacja autobusowa i/lub tramwajowa” znajdującymi się na stronie ZDMK. W skrócie-na długości peronu przystankowego należy zastosować krawężnik typu Kassel Kerb, ponadto warto rozważyć montaż separatorów U-25a w celu zapobiegnięcia wymijania autobusów obsługujących przystanek.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Maksymalny rozmiar wszystkich plików łącznie to: 5 MB. Dozwolone formaty plików: jpg, jpeg, png, gif, pdf. Linki do YouTube, Facebook, Twitter i innych serwisów wstawione w tekście komentarza zostaną automatycznie osadzone. Drop files here