Parking przy ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa - ZTP Kraków

  • Zamknięte

    Parking przy ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa

    Opublikowano: 25.05.2022 11:10

    Wielowariantowa koncepcja budowy parkingu na wysokości budynku na os. Przy Arce 5, przy ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa, na odcinku od ul. Porucznika Szczeklika do wjazdu na parking przy ul. Szajnowicza-Iwanowa wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia