Układ dróg zapewniających obsługę komunikacyjną dla planowanej zabudowy na terenie MPZP „Rejon ulic Łokietka – Glogera” - ZTP Kraków

 • Zamknięte

  Układ dróg zapewniających obsługę komunikacyjną dla planowanej zabudowy na terenie MPZP „Rejon ulic Łokietka – Glogera”

  Opublikowano: 6.10.2022 11:13

  Projekt drogowy obejmuje projekt odcinków dróg zlokalizowanych w korytarzach KDZ, KDL, KDD wg MPZP „Rejon ulic Łokietka – Glogera” oraz budowę włączenia drogi KDL.12 do ul. Łokietka – KDZ.2 i KDL.9 (RONDO), przebudowę włączenia drogi KDL.3 do Trasy Wolbromskiej oraz budowę przedłużenia zrealizowanej drogi KDL.4 w rejonie ulicy Pękowickiej w Krakowie.

  2023.01.02 – Aktualizacja dokumentacji po uwagach Audytu:

  SCHEMAT-etapow-NA-A3-1

  SCHEMAT-etapow-NA-A3

  4 odpowiedzi na “Układ dróg zapewniających obsługę komunikacyjną dla planowanej zabudowy na terenie MPZP „Rejon ulic Łokietka – Glogera””

  1. Marcin pisze:

   Uwagi do skorygowanej dokumentacji:
   1. Skrzyżowanie z DDR naokoło, widoczne na arkuszach Sytuacja cz. 2 oraz Sytuacja cz. 3 (w zakresie ID4) – prowadzi się przejazd rowerowy po przebrukowaniu (prawdopodobnie – legenda rysunku jest niekompletna). Jest to bardzo niekorzystne rozwiązanie. Podobne rozwiązanie zostało wybudowane niedawno na skrzyżowaniu Konopnickiej i Orawskiej i jest bardzo niewygodne dla użytkowników. Proszę o nieprowadzenie przejazdów rowerowych po przebrukowaniach.
   2. Proszę o dodatnie na tym skrzyżowaniu krótkich fragmentów DDR lub śluz rowerowych umożliwiających rowerzystom bezpieczne włączenie się do ruchu ogólnego (por śluza typu 4, rysunek 20D krakowskich standardów rowerowych)
   3. Identyczna uwaga na temat przebrukowań dotyczy nowego przejazdu rowerowego bezpośrednio przy rondzie w zakresie Trasy Wolbromskiej. Proszę o nieprowadzenie tego przejazdu po przebrukowaniu. Proszę dodatkowo o wyniesienie tego przejazdu rowerowego, oraz przejścia dla pieszych znajdującego się obok.
   4. Opis techniczny w punkcie 4.1 (na samym końcu) mówi o śluzie rowerowej, której nie ma w części rysunkowej.
   5. W zakresach ID5 oraz ID6 tworzy się odcinki o długości ponad 300m bez fizycznej możliwości przekroczenia jezdni przez pieszych. Dodatkowo w ID5 są to długie proste, które będą zachęcały do rozwijania nadmiernych prędkości przez kierowców. Proszę o rozważenie umożliwienia pieszym przekraczania jezdni pomiędzy skrzyżowaniami tam, gdzie jest do nich daleko oraz proszę o rozważenie zastosowania środków uspokojenia ruchu na długich odcinkach prostych. To w końcu ma być miejsce z zabudową mieszkaniową.
   6. Proszę o rozważenie wyniesienia tarcz skrzyżowań w obrębie opracowania.
   7. W zakresie całego opracowania planowane są trzy miejsca parkingowe. To przepis na zastawione chodniki, oraz w związku zastosowaniem pasów zieleni, rozjeżdżone trawniki. Proszę o rozważenie wprowadzenia dodatkowych zatok postojowych a zieleńce bezpośrednio przy jezdniach należy zabezpieczyć przed parkowaniem np przez zastosowanie odpowiednich nasadzeń krzewów. Chodniki bezpośrednio przy jezdni proszę zabezpieczyć przed parkowaniem za pomocą słupków.

   • Prądnik pisze:

    Brak miejsc postojowych to chyba największy mankament tego projektu. Niewielkim kosztem naprawdę można zrobić z tego rejonu bardzo funkcjonalną część Krakowa i szkoda byłoby to zaprzepaścić. Problem widać chociażby na nowej drodze do inwestycji Slow City, gdzie można było wydzielić miejsca postojowe, a tak zdecydowano się wyłącznie na znaki zakaz parkowania.

  2. Okoliczny mieszkaniec pisze:

   Czy w okolicy planowane są jakiekolwiek miejsca postojowe dla samochodów? Co by nie mówić jest to dzielnica sypialniana, a problem ten widoczny jest już teraz, nawet pomimo niewielkiej zabudowy. Wszędzie samochody albo parkowane są na dziko albo postawione są zakazy zatrzymywania. Jeśli nie zadba się o to na etapie projektowania, problem ten będzie się tylko potęgował przy zabudowywaniu obszaru.

  3. Kamil Bieniek pisze:

   UWAGI DO POPRAWIONEJ DOKUMENTACJI Z DNIA 2 STYCZNIA 2023:

   Zmiany w przedstawionym projekcie cieszą, póki co jest to chyba najlepiej zapowiadający się projekt budowy nowych ulic lokalnych w ostatnim czasie. Jest jednak jeszcze kilka kwestii do poprawy:

   1. Na wszystkich zjazdach zachować niweletę oraz nawierzchnię chodnika.
   2. Rozważyć wyniesione przejścia na skrzyżowaniach na wlotach nie obsługiwanych przez KMK, lub wyniesione tarcze skrzyżowań.
   3. Na wszystkich przejściach dla pieszych przez ulicę klasy Z zaprojektować azyle. Możliwy ruch, prędkości (zapewne 50km/h), sąsiedztwo przystanków autobusowych, jak również obecność długich prostych odcinków sprawiają, że takie rozwiązanie jest tam konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym (patrz grafika).
   4. Rozważyć montaż azyli również na ulicach klasy L i D (zwłaszcza KDL3 i KDL12), lub chociaż wyniesienie przejść lub tarcz skrzyżowań.

   5. Lokalizacja przystanków za skrzyżowaniami i blisko nich jest ułatwieniem dla przesiadających się pasażerów, ale w tym projekcie są niestety za blisko przejść dla pieszych – stojący autobus będzie zasłaniał pieszych. Przeanalizować warunki widoczności, a w razie konieczności zaprojektować przy przystankach azyle dla pieszych, albo odsunąć przystanki.

   6. Poszerzyć szerokość chodników przy skrzyżowaniach. W wielu przypadkach jest na to miejsce (patrz: grafika).
   7. Szerokość zieleńców powinna umożliwiać zasadzenie w nich drzew, co zresztą jest opisane w MPZP dla tego obszaru. Na wielu punktach jest jeszcze dość miejsca w pasie przewidzianym na drogę. Jeśli miejsca jest za mało, należy przewidzieć nasadzenia przynajmniej z jednej strony ulicy, lub zwęzić pas ruchu do 3m na ulicach klasy L. Jest to również bardzo istotne biorąc pod uwagę kwestie estetyczne oraz osłonięcia okolicznej zabudowy od wpływu ruchu drogowego.
   8. W przypadku drogi klasy Z, szerszym zieleńcem powinien być ten od strony ścieżki rowerowej. To po tej stronie drogi będzie przemieszczać się więcej użytkowników, dla których osłona drzew jest istotna (patrz: grafika).

   9. Skrzyżowanie drogi klasy Z z ulicą KDL7: rozwiązania dla pieszych i rowerów jest zbyt pokręcone i wymaga nadkładania drogi. Należy zachować prosty przebieg chodnika oraz drogi dla rowerów. Rozważyć, czy aby na pewno pełne “koło” ścieżki rowerowej jest tutaj konieczne, lub czy można zwęzić szerokość przejazdów rowerowych poza głównym ciągiem (zostawiam wypowiedź osobom bardziej specjalizującym się w ruchu rowerowym)? Potrzeba za to więcej miejsca dla pieszych i wyposażenia przejść przez drogę klasy Z w azyle.

   10. Na dowiązaniu ulicy klasy L (KDL3?) z zakresem Trasy Wolbromskiej zaprojektować przejśćie dla pieszych (patrz: grafika).
   11. Na dowiązaniu ulicy klasy Z z zakresem Trasy Wolbromskiej łuk na drodze dla rowerów jest za ostry. Odsunięcie DDR od jezdni (zgodnie z punktem 7.) w celu poszerzenia zieleńca pomoże tutaj. Jednocześnie poszerzyć peron autobusowy i rozważyć wydłużenie zatoki do 30m.
   12. Na rondzie na skrzyżowaniu z ul. Łokietka: w północno-zachodnim rogu odsunąć chodnik od jezdni obwiedni i poszerzyć go tam, gdzie to możliwe (patrz: grafika).

   13. Rozważyć zaprojektowanie większej liczby miejsc postojowych wzdłuż ulic klasy L i D tam, gdzie to możliwe.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Maksymalny rozmiar wszystkich plików łącznie to: 5 MB. Dozwolone formaty plików: jpg, jpeg, png, gif, pdf. Linki do YouTube, Facebook, Twitter i innych serwisów wstawione w tekście komentarza zostaną automatycznie osadzone. Drop files here