Układ dróg zapewniających obsługę komunikacyjną dla planowanej zabudowy na terenie MPZP „Rejon ulic Łokietka – Glogera” - ZTP Kraków

  • Zamknięte

    Układ dróg zapewniających obsługę komunikacyjną dla planowanej zabudowy na terenie MPZP „Rejon ulic Łokietka – Glogera”

    Opublikowano: 6.10.2022 11:13

    Projekt drogowy obejmuje projekt odcinków dróg zlokalizowanych w korytarzach KDZ, KDL, KDD wg MPZP „Rejon ulic Łokietka – Glogera” oraz budowę włączenia drogi KDL.12 do ul. Łokietka – KDZ.2 i KDL.9 (RONDO), przebudowę włączenia drogi KDL.3 do Trasy Wolbromskiej oraz budowę przedłużenia zrealizowanej drogi KDL.4 w rejonie ulicy Pękowickiej w Krakowie.

    SCHEMAT-etapow-NA-A3