Koncepcja budowy ścieżki rowerowej przy Błoniach wzdłuż ul. Piastowskiej - ZTP Kraków

 • Zamknięte

  Koncepcja budowy ścieżki rowerowej przy Błoniach wzdłuż ul. Piastowskiej

  Opublikowano: 24.07.2015 11:03

  Ostateczna wersja koncepcji

  Pobierz (PDF, 1.62MB)

  Opinia audytu

  Pobierz (DOC, 63KB)

  II audyt

  Pobierz (PDF, 1.42MB)

  Pobierz (PDF, 222KB)

  Opinia audytu z dnia 7.08.2015

  Pobierz (DOC, 61KB)

  Pobierz (PDF, Unknown)

  Pobierz (PDF, 398KB)

  9 odpowiedzi na “Koncepcja budowy ścieżki rowerowej przy Błoniach wzdłuż ul. Piastowskiej”

  1. adinek pisze:

   Poszerzenie jezdni ulicy Piastowskiej w rejonie pętli Cichy Kącik wykonać tylko w zakresie koniecznym do utrzymania przejezdności przy prawoskręcie z alei 3 Maja. Pozostałą część wykonać jako chodnik, maksymalnie poszerzając istniejący ciąg pieszy przy pętli tramwajowej.

  2. Mateusz pisze:

   1. Wnioskuję o powrót do koncepcji mini ronda na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej z al. 3 Maja z zastosowaniem 5. wlotu tylko dla rowerów w narożniku ddr wzdłuż błoń. To rozwiązanie zapewni bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu oraz nie zaburzy przepustowości ul. Piastowskiej.
   2.Proponuję poprowadzić ruch rowerowy na ul. Piastowskiej od strony AGH jezdnią do przejazdu rowerowego i zrezygnować z cpr po zachodniej stronie ul.Piastowskiej. Jeśli nie uda się powrócić do koncepcji ronda proponuję wyznaczyć pas do lewoskrętu dla rowerów o szerokości 1,5m i długości ok. 10m pomiędzy pasami ruchu ul. Piastowskiej przed przejazdem rowerowym kosztem szerokości zachodniego chodnika oraz wschodniego cpr. Można rozważyć skrócenie przejazdu dla rowerów do pasa do lewoskrętu oraz wykonanie azylu dla pieszych i wyspy o szerokości pasa do lewo skrętu od strony ul. Królowej Jadwigi.
   3. Proponuję przywrócić przejazd rowerowy przez al. 3 Maja jako dojazd do stacji KMK Bike oraz możliwość włączenie się do ruchu ogólnego w ul. Piastowskiej wraz z pojazdami wyjeżdżającymi z al. 3 Maja, jeśli nie uda się przywrócić koncepcji ronda.
   4. Nawierzchnia chodników powinna zostać wykonana z asfaltu z w celu dostosowania ich do ruchu rolkarzy tak, aby nie musieli korzystać z ddr. Chodnik od ddr oddzielić tylko ciągłą linią tak jak na al. Focha i al. 3 Maja.
   5. Z czego wynika zamiana miejsc ddr i chodnika? Uważam, że poprzedni układ był lepszy ze względu na zastosowanie barier odgradzających ddr od jezdni. Trzeba zachować 0,5 m skrajni od jezdni do barier (co uwzględniono w projekcie) oraz 0,5m skrajni od ddr do barier (czego w projekcie nie uwzględniono). Szerokość ddr (2,5m-3,5m) w projekcie liczona jest od krawężnika, więc w w najwęższych miejscach szerokość to 1,5m, co jest niezgodne ze standardami. W przypadku przywrócenia wcześniejszego układu ddr i chodnika oszczędzamy ok. 1m szerokości chodnika lub 0,5m przy oddzieleniu chodnika od jezdni barierami, ponieważ pieszy nie potrzebuje skrajni. Szerokość chodnika z wyjątkiem zwężenia na końcu od strony Rudawy nie powinna być mniejsza niż 3m.
   6. Należy poszerzyć chodnik od strony pętli tramwajowej tak aby odległość od krawężnika do słupa oświetleniowego wynosiła co najmniej 1,5m, czyli o ok. 1m od stanu istniejącego. W tym celu można zwęzić azyl dla pieszych do 1,5m, przesunąć przejście dla pieszych o ok. 1m na północ i zmniejszyć długość wyspy.

  3. Kubuś Puchatek pisze:

   1. Z czego wynika negatywna opinia dot. mini ronda Zespołu Zarządzania Ruchem i Organizacji Transportu? Mini rondo jest rozwiązaniem zwiększającym brd i zapewniającym przejezdność dla większych pojazdów, np. autobusów, które po prostu przejeżdżają przez wyspę. Nie rozumiem powodu tej negatywnej opinii i wnioskuję o powrót do rozwiązania z mini rondem.

   2. Jeśli mini rondo jest rozwiązaniem nieznanym i zbyt nowoczesnym, to mam jeszcze parę uwag do tego “lotniska”:
   – w rejonie skrzyżowania zawęzić pasy ruchu na al. 3 maja do 3,0 m, tak aby piesi przechodząc przez jezdnię pokonywali 6 m, a nie ponad 8(!) (tak wygląda zwiększanie brd?)
   – nie projektować trójkątnej powierzchni wyłączonej z ruchu na wlocie al. 3 maja, a pasy ruchu poprowadzić prostopadle do ul. Piastowskiej o szerokości 3,0 m (dzięki temu będzie można uniknąć autostradowych szerokości rzędu 5m!)
   – zastosować wyłukowania o mniejszych promieniach (zamiast R=10m – jak dla drogi GP! – R=6m)
   – kosztem dodatkowego poszerzenia jezdni w rejonie przystanku wykonać poszerzenie chodnika z uwzględnieniem słupów trakcyjnych i oświetleniowych. Z czego wynika tak duże (do 2,7m) poszerzenie jezdni? Jeśli ma to służyć jako pseudo zatoka autobusowa to proponuję zrezygnować w ogóle z zatoki, gdyż ulica Piastowska nie jest drogą klasy G lub wyższej

   3. Rejon Błoń jest terenem o dużym natężeniu pieszych i rowerzystów, więc należałoby zwiększyć ich bezpieczeństwo, a nie utrzymywać status quo lub wręcz pogarszać brd.

  4. Bartek444 pisze:

   Na ciągu pieszo-rowerowym nie stosować bruku ani kostki betonowej prefabrykowanej. Jest to niezgodne z “Standardami technicznymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”.
   Przed wjazdem rozdzielić ruch pieszy i rowerowy wykorzystać całą szerokość dz 231. Zastosować masę bitumiczną w kolorze czerwonym na na całej szerokości wjazdu oraz min. 5 m od północnej strony. Po południowej stronie poprowadzić drogę rowerową w kolorze czerwonym, aż do przejazdu rowerowego.
   Zaprojektować wjazd na ciąg pieszo rowerowy dla rowerzystów jadących z północy. Rozważyć możliwość rozdzielenia ruchu rowerowego i pieszego na całym północno-zachodnim fragmencie projektu lub całkowitą likwidację drogi rowerowej na tym fragmencie i poprowadzeniu ruchu rowerowego w jezdni, ok 50 m na północ istnieją pasy rowerowe przy obu krawędziach jezdni.

   Projekt nie uwzględnia przebudowanych słupów oświetleniowych (brak naniesionych uzgodnień ZUDP)

  5. Bogaty Pawel pisze:

   W uzupełnieniu poprzedniej uwagi i w związku z publikacją kolejnej koncepcji wnoszę ponownie o uwzględnienie i przebudowę ( poszerzenie ) chodnika wzdłuż ul. Piastowskiej na odcinku pomiędzy al. 3 maja i ul. Igrców. Obecna sytuacja jest kuriozalna – przejście utrudnia słup trakcyjny, a na dodatek w zeszłym tygodniu zamontowano na środku chodnika nowy słup oświetleniowy (poprzedni był zbliżony do ogrodzenia ). Jest to skrajnie niebezpieczna sytuacja, wymagająca pilnego rozwiązania. W załączeniu zdjęcie przybliżające problem.

  6. Bogaty Pawel pisze:

   Wnioskuję o rozszerzenie koncepcji o przebudowę ścieżki i chodnika do skrzyżowania ul. Piastowskiej i ul. Igrców.
   Pomiędzy ul. Al. 3 maja i ul. Igrców należy uwzględnić likwidację bardzo niebezpiecznego zwężenia chodnika pomiędzy pętlą tramwajową oraz ul. Piastowską ( teraz stoi tam słup trakcyjny, który należy pilnie przesunąć, szczególnie przy okazji tej inwestycji ).

  7. Szymon pisze:

   Wnioskuję o umieszczenie znaków “ustąp pierwszeństwo” dla rowerzystów przejeżdżających przez ul. Piastowską (jest to droga z pierwszeństwem przejazdu) przez przejazd dla rowerów obok mostu nad Rudawą. Pozwoli to jednoznacznie określić pierwszeństwo przejazdu.

  8. adinek pisze:

   1. Zawęzić pasy ruchu do 3 m. oraz wyspę azylu do 2 m. na przejściu/przejeździe przy Rudawie celem doprowadzenia wydzielonego chodnika i drogi dla rowerów do przedmiotowego przejścia/przejazdu.
   2. Od strony ulicy Królowej Jadwigi wykonać zjazd z jezdni na DDR, analogicznie jak na ulicy Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego.
   3. Drogę rowerową od strony Błoń włączyć bezpośrednio do projektowanego mini ronda od strony południowo-zachodniej. Nie projektować przejazdu rowerowego przez Aleję 3 Maja (brak kontynuacji DDR – przejazd “donikąd”). Rowerzyści w kierunku ulicy Reymonta powinni poruszać się ul. Piastowską w ruchu ogólnym.
   4. Wlot Alei 3 Maja zawęzić do 3,5 m.
   5. W przypadku włączenia ddr bezpośrednio do ronda rozważyć usunięcie przejazdu rowerowego przez ulicę Piastowską.

  9. Kubuś Puchatek pisze:

   Kilka uwag:
   1. Proponuję zawęzić pas na wlocie al. 3 maja (4,0m -> 3,0m) oraz w ciągu ul. Piastowskiej (na wlotach z 3,5m -> 3m, zwłaszcza że jest poszerzenie z kostki)
   2. Układ ścieżek wokół mini ronda powoduje nadkładanie drogi i dodatkowe punkty kolizji z innymi uczestnikami ruchu. Nie lepiej dołożyć czwarty wlot “rowerowy” i dopuścić rowery w ruchu ogólnym? (tak jak przy estakadzie Lipska-Wielicka? https://www.facebook.com/ZIKiT.Krakow/photos/pcb.858306574223395/858306327556753/?type=1&theater)
   3. Jak jest średnica mini ronda? Na planie wychodzi, że 6m a na profilu 5m…
   4. Czy środek mini ronda można wynieść trochę wyżej (np. 7 cm) tak, aby był lepiej widoczny dla kierujących, ale dalej przejezdny?