Przebudowa drogi ul. Jana Pawła II - ZTP Kraków

  • Zamknięte

    Przebudowa drogi ul. Jana Pawła II

    Opublikowano: 8.08.2022 13:49

    Przebudowa drogi ul. Jana Pawła II polegająca na budowie dodatkowych ciągów pieszych oraz odcinka drogi w istniejącym pasie drogowym na dz nr 254/1 obr 16 Śródmieście w Krakowie