Przebudowa i rozbudowa ul. Hamernia - ZTP Kraków

  • Zamknięte

    Przebudowa i rozbudowa ul. Hamernia

    Opublikowano: 21.07.2022 16:09

    Projekt drogowy przebudowy i rozbudowy ul. Hamernia oznaczonej w MPZP obszaru „Wola Justowska – Hamernia” jako KDD.1
    Planowana jest przebudowa ul. Hamernia polegająca na wykonaniu pobocza na dz. 342/4, 341/1, 326/11, 325/1 obr 6 Krowodrza oraz rozbudowa ul. Hamernia polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika na dz. 315/2 i 314 obr 6 Krowodrza.