Przebudowa drogi powiatowej klasy Z w granicach istniejącego pasa drogowego ul. Tynieckiej - ZTP Kraków

 • Zamknięte

  Przebudowa drogi powiatowej klasy Z w granicach istniejącego pasa drogowego ul. Tynieckiej

  Opublikowano: 25.03.2020 16:25

  Przebudowa drogi powiatowej klasy Z w granicach istniejącego pasa drogowego ul. Tynieckiej na działce nr 285/4, 249/5, 249/6 obr. 5 Podgórze – Kraków oraz 64 obr. 6 Podgórze – Kraków , dla realizacji inwestycji p.n.: “Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych wraz z infrasturukturą techniczną na działkach nr 249/1,249/3,249/6, obr.5 podgórze, zlokalizowanych przy ulicy Tynieckiej”

  Opinia audytu

  Pobierz (DOCX, 35KB)

  Dokumentacja po uwagach audytu 

  Pobierz (PDF, Unknown)

  Pobierz (PDF, Unknown)

  Pobierz (PDF, Unknown)

  Pismo z uwagami audytu

  Pobierz (DOCX, 35KB)

  Pobierz (PDF, Unknown)

  Pobierz (PDF, Unknown)

  Pobierz (PDF, Unknown)

  Pobierz (PDF, Unknown)