Przebudowa ul. Fatimskiej - ZTP Kraków

  • Zamknięte

    Przebudowa ul. Fatimskiej

    Opublikowano: 31.08.2022 16:04

    Przebudowa ul. Fatimskiej w Krakowie w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych, chodnika, oświetlenia, odwodnienia oraz przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn.: „Budowa wyniesienia przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej – Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej wraz z chodnikiem i oświetleniem”.

    00_FAT-ORIENTACJA