Przebudowa ul. Narciarskiej - ZTP Kraków

  • Zamknięte

    Przebudowa ul. Narciarskiej

    Opublikowano: 6.06.2022 12:23

    Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Narciarskiej na działkach nr 295/4, 299/1, 313/2, 372/11, 372/12, 372/14, 372/15, 408/1, 409, 410 obręb 0049 Nowa Huta jednostka ewidencyjna 126103_9 w miejscowości Kraków

    K.00