Dobre praktyki

Bezpieczni na drodze

Stosuj zasadę ograniczonego zaufania utrzymując, o ile to możliwe, kontakt wzrokowy z kierowcami

Sygnalizuj odpowiednio zamiar zmiany kierunku jazdy

Zachowaj odpowiedni odstęp od krawężnika lub zaparkowanych samochodów

Jazda obok siebie (parami) jest dozwolona o ile nie utrudnia to ruchu innych pojazdów

Na ulicy z torowiskiem zlokalizowanym blisko krawężnika jedź środkiem torowiska

Przejeżdżając przez torowisko postaraj się przeciąć je pod możliwie dużym kątem

W zgodzie z pieszymi

Uważaj na pieszych

Chodniki służą do chodzenia, nie do jeżdżenia

Nie przejeżdżaj przez przejścia dla pieszych, zejdź z roweru i przeprowadź go na drugą stronę

Nie rozmawiaj przez telefon podczas jazdy

Ściągnij słuchawki i słuchaj co się dzieje dookoła

Zawsze jedź po prawej stronie, również na drogach dla rowerów

Odpowiednio przygotowani

Wyposaż rower w co najmniej jeden sprawny hamulec i dzwonek

Zamontuj odpowiednie oświetlenie z przodu i z tyłu oraz czerwony odblask

Zadbaj o odpowiedni strój dostosowany do aktualnej pogody

Używaj tylko solidnych zapięć do roweru np. podkowy (u-lock) lub łańcucha z grubymi ogniwami

Zapinaj ramę i przednie koło do stojaka rowerowego

Nie przypinaj roweru do drzewa