Pasy rowerowe wzdłuż ul. Wrocławskiej - ZTP Kraków

 • Zamknięte

  Pasy rowerowe wzdłuż ul. Wrocławskiej

  Opublikowano: 11.04.2022 09:02

  17 odpowiedzi na “Pasy rowerowe wzdłuż ul. Wrocławskiej”

  1. tak pisze:

   Ten projekt jest idiotyczny. NIE dla takich pasów rowerowych na wrocławskiej
   1. Te pasy nie zachęcą nikogo oprócz obecnie jeżdżacych rowerem 10% mężczyzn do korzystania z wrocławskiej, bo będa dalej niebezpieczne, krótkie. Tu potrzebna normalna droga rowerowa 2 x 1.5m z linia dzielącą jak w normalnym holenderskim mieście! Dużo osób na osiedlach ma rowery i z checią by dojeżdżało do centrum, a nie tylko na błonia.
   2. Nie dla zwężania chodników
   3. Nie dla wycinki drzew
   4. Czas na uspokojnie ruchu, wyrzucenie tranzytu z Wrocławskiej, tempo 30, może jednokierunkowy ruch i wtedy na jednym pasie parkingi i droga rowerowa.
   Tu trzeba gruntownych zmian, dostosowania drogi do pełnionej funkcji ulicy osiedlowej a nie dopychanie kolanem wąskich niebezpiecznych pasów na krótkim fragmencie, które nic nie zmieniają.

  2. Tomasz Dziedzic pisze:

   Przejście dla pieszych na ul. Wrocławskiej przy przystanku autobusowym „Urząd Marszałkowski” (w rejonie ul. Kmiecej) stanowi ważny węzeł komunikacyjny. Licznie korzystają z niego mieszkańcy okolicznych osiedli, klienci sklepów i zakładów usługowych oraz pasażerowie linii autobusowej 130. Co ważne, przejście to leży na codziennej trasie uczniów pobliskich szkół i przedszkoli, często niemających jeszcze doświadczenia w samodzielnym poruszaniu się po mieście.

   W tym kontekście planowana w ramach przebudowy ul. Wrocławskiej likwidacja azylu w obrębie przedmiotowego przejścia znacząco pogorszy bezpieczeństwo pieszych w tym rejonie. Gdyby rzeczywiście doszło do usunięcia wyspy, należy to zrekompensować montażem wyspowych progów zwalniających (tzw. poduszek berlińskich) po obu stronach tego przejścia. Pozwoli to na uspokojenie ruchu samochodów, jednocześnie nie zakłócając komfortu jazdy pasażerów komunikacji miejskiej (szerokość progu można dobrać w taki sposób, aby autobusy na niego nie najeżdżały) oraz rowerzystów.

  3. Łukasz Ch pisze:

   Jeszcze jeden komentarz: Projekt nie pokazuje jasno co się stanie z wyspami azylu przy skrzyżowaniu Wrocławska x Racławicka. Na rysunku nic nie ma o ich usunięciu tak jak przy Kmiecej ale opis mówi o usunięciu azyli w liczbie mnogiej.
   Azyle przy skrzyżowaniu z Racławicką ułatwiają przekroczenie Wrocławskiej rowerzystom poruszającym się trasą łącznikową w Racławickiej ujętą w studium tras rowerowych miasta Krakowa. Dlatego te azyle zdecydowanie zostać gdyż ułatwiają podróż zarówno pieszym jak i rowerzystom.

  4. Marcin Hyła pisze:

   Ulica Wrocławska nie stanowi rowerowej trasy głównej ani łącznikowej (jest trasą pozostałą: powinna być w pełni dostępna rowerem, dużo bardziej istotną dla ruchu rowerowego jest ul. Racławicka prowadząca bezinwestycyjną trasę łącznikową “Krowoderska-Azory”). Wyznaczanie pasów ruchu dla rowerów w jezdni drogi klasy Z (taką jest ul. Wrocławska) i w takim przekroju ulicy jak ul. Wrocławska jest dopuszczalne – ale wypada zadać pytanie o sens takiego rozwiazania: co ułatwią, czy poprawią bezpieczeństwo itp.

   Z całą pewnością sens będzie mieć proponowany pas ruchu dla rowerów dla kierunku “pod górę” ul. Wrocławskiej (odcinek zachodni projektu, kierunek do centrum) od rejonu skrzyżowania z ul. Kijowską do przystanku autobusowego “Urząd Marszałkowski”. Jest to zgodne z Zarządzeniem PMK nr 3113/2018 (rozdział 5, str. 17) i ułatwi ruch zarówno rowerzystom jak i samochodom (po prostu pod górę rowery jadą wolniej, ułatwienie wyprzedzania powoli jadących rowerzystów ma sens zarówno z punktu widzenia ruchu rowerowego jak i autobusowego i samochodowego). Na większości odcinka postój i zatrzymanie są obecnie zabronione znakami i uniemożliwione słupkami U-12c (z wyjątkiem odcinka między ul. Racławicką a przystankiem autobusowym – gdzie postój i zatrzymanie należy wyeliminować co będzie kolidowało z dostawami do sklepów; obecnie odbywa się tam parkowanie poprzeczne, kolizyjne z pasem ruchu dla rowerów – projekt nie uwzględnia tego problemu!).

   Ale likwidacja wyspy dzielącej na zachód od przystanków (wysokość ślepego końca ul. Kmiecej) pogorszy bezpieczeństwo ogólne, a wyznaczenie pasa ruchu dla rowerów w kierunku Azorów nie da nic a wręcz grozi kolizjami w rejonie skrzyżowania z ul. Kijowską. Budowa rowerowych przystanków wiedeńskich wytworzy kolizję rower/pieszy nie tworząc wartości dodanej. Doświadczenie z przystankami wiedeńskimi wskazuje, że anektują je piesi i przejazd rowerem jest konfliktowy; takie przystanki mają uzasadnienie w przypadku tramwaju ułatwiając wymianę pasażerów – w przypadku autobusów sens inwestycji jest żaden. Choć zaproponowae rozwiązanie jest zgodne z Zarządzeniem PMK nr 3113/2018 to należy zastosować rozwiązanie z rys. 6 a nie 7 w/w Zarządzenia).

   Wnioski:
   1) zrezygnować z budowy rowerowych przystanków wiedeńskich (zastosować rozwiązanie z rys. 6 a nie 7 Zarządzenia PMK nr 3113/2018);
   2) zrezygnować w ogóle z wyznaczania pasa ruchu dla rowerów w kierunku na wschód (w dół ul. Wrocławskiej, do os. Azory – niewykluczone że taki kierunkowy pas będzie miał sens na innym odcinku nie objętym projektem) i pozostawić stan obecny lub skorygować oznakowanie poziome (linia segregacyjna w osi jezdzni, ew. znaki P-27 na pasie ruchu ogólnego);
   3) wyznaczyć pas ruchu dla rowerów pod górę ul. Wrocławskiej (od Kijowskiej do przystanku “Urząd Marszałkowski”, szczegóły dot. oznakowania poziomego będą wymagały dodatkowych ustaleń ze względu na błędy legislacyjne dla organizacji ruchu zapewniającej wszystkie relacje rowerzystów na skrzyżowaniu z ul. Racławicką);
   4) zakończyć pas ruchu dla rowerów na powierzchni przystanku (przed powierzchnią znaku P-17) lub w sposób przedstawiony na rys. 9 w Zarządzeniu PMK nr 3113/2018 (zapewne nie ma na to miejsca, więc optymalnie przed znakiem P-17 a dalej bez zmian w stosunku do stanu istniejącego);
   5) utrzymać wyspę dzielącą na przejściu dla pieszych w rejonie ul. Kmiecej;
   6) rozważyć przebudowę chodnika na odcinku od ul. Racławickiej do przystanku w celu wytworzenia zatoki parkingowej dla ruchu dostawczego; należy zapewnić opaskę oddzielającą miejsca postojowe od pasa ruchu dla rowerów (zgodnie z przykładem na rys. 8 w Zarządzeniu PMK nr 3113/2018;
   7) przekształcić istniejące wpusty kanalizacji deszczowej w jezdni w podchodnikowe (Zarządzenie PMK nr 3113/2018, rozdział 5 s. 17) na odcinku realizowanego pasa ruchu dla rowerów;

   Ul. Wrocławska może zostać wyposażona w pasy ruchu dla rowerów pod warunkiem zasadniczej przebudowy na całej długości i likwidacji lub reorganizacji parkowania (niezbędna jest opaska 0,5 m oddzielająca pas ruchu dla rowerów od pozostawionych równoległych miejsc postojowych – parkowanie przy pasie ruchu dla rowerów jest dużo bardziej kolizyjne niż w przypadku kontrapasa, który opaski nie wymaga). Taki projekt był dyskutowany w procedurze audytu w roku 2014. Alternatywnie należy rozważyć przekształcenie części skrzyżowań ul. Wrocławskiej w małe ronda z jednym pasem ruchu. Budowa tramwaju na Azory przeniesie część podróży dziś realizowanych autobusami linii 130 na tramwaj. Przebudowa Nowego Kleparza wraz z jego obejściem północną stroną torów kolejowych powinna przenieść dużą część ruchu samochodowego z ul. Wrocławskiej na ul. Wybickiego – i w tym kontekście należy planować przekształcanie ul. Wrocławskiej. Ograniczone wyznaczenie pasa ruchu dla rowerów jak w punktach 1-7 wyżej wpisuje się w docelową, optymalną formę organizacji ruchu na ul. Wrocławskiej.

   W projekcie wadliwie zakończone są pasy ruchu dla rowerów, w sposób niezgodny z Zarządzeniem PMK nr 3113/2018 i przepisami (rowerzysta wykonuje manewr zmiany pasa ruchu – co nie ma w rzeczywistości miesca) i błędnie na rysunku sytuacyjnym wskazano w opisie “drogę dla rowerów” (“Likwidacja miejsc postojowych wzdłuż projektowanej drogi dla rowerów” – chodzi o pasy ruchu dla rowerów, nie “drogę dla rowerów”).

  5. Iwona pisze:

   Rozwiązanie powinno być pokazane kompleksowo razem z założeniami organizacji ruchu – oznakowanie poziome separacyjne, kierunkowe, przejścia dla pieszych. Przy jakiejkolwiek likwidacji azyli zakładamy pogorszenie brd pieszych i żaden inny element typu progi, czy słupki nie są w stanie zapewnić takiego poziomu brd i etapowania przekraczania jezdni. Prowadzenie pasów rowerowych razem z pasami ruchu kołowego poszerza też szerokość przekraczania jezdni dla pieszych, gdzie powinno się dążyć do ich zawężania. Zaproponowane rozwiązanie napewno jest pogorszeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego dla pieszych i powinno być to podkreslone.

  6. Tomasz pisze:

   W ramach zadania proszę doprojektować śluzy rowerowe na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z al. Kijowską (na wszystkich wlotach) jako uzupełnienie projektowanych pasów ruchu dla rowerów i nadania im większego sensu. Śluzy będą istotnym elementem poprawy ruchu rowerowego w opisywanym obszarze i usprawnią ruch w kierunku północno-zachodniej części miasta.

  7. Michał pisze:

   Ścieżka z nikąd, do nikąd, i to kosztem bezpieczeństwa pieszych(!). A jednocześnie niewiele ona zmienia, bo Wrocławska jest na tyle szeroka, że rowerem da się spokojnie przejechać. Również likwidacja miejsc parkingowych może być problematyczna.

  8. Michal pisze:

   Zgadzam się, że
   1. Likwidacja azyli nie ma tu racji bytu
   Chyba że wyniesione przejscia dla pieszych i Tempo 30. Na wrocławskiej powinno być tempo 30.
   2. Dużo ważniejszy jest odcinek od Świętokrzyskiej do Prądnickiej i to powinien być priorytet bo an tym odcinku nie da się bezpiecznie dojechać rowerem. Na pozostałych odcinkach można jakoś tam kombinować bocznymi ulicami np. Litewska czy Wójtowską.

  9. Łukasz Ch pisze:

   Nie powinniśmy usprawniać komunikacji rowerowej kosztem bezpieczeństwa pieszych. Albo wyspy azylu muszą pozostać, albo musimy zaproponować coś w zamian – np wyniesione przejścia czy progi.
   W obecnej formie pasy raczej nie zachęcą wielu rowerzystów, bo nie ułatwiają przejechania żadnych kluczowych relacji, a są wciąż postrzegane jako dużo bardziej niebezpieczne niż wydzielony DDR. Możliwe, że efektem będą nadal rowerzyści na chodnikach tylko wzbogaceni o pieszych bez azylu i kierowców bez miejsc parkingowych.
   Proponowany pas dla rowerów może ułatwić przejazd w stronę Łobzów SKA, gdzie często jest korek i w ten sposób można będzie go ominąć, ale kluczowym fragmentem jest tu odcinek Kijowska – Łobzów SKA, którego brakuje w opracowaniu.
   Ponadto infrastrukturę rowerową należy projektować z nawierzchni asfaltowej a nie kostki. Nie jesteśmy w ścisłym centrum, które ma specyficzne wymagania.

  10. Mateusz Konieczny pisze:

   Jest to dość mocno bez sensu bo to z Racławickiej donikąd. Z Kmiecią nie ma łącznika, nawet do Wójtowskiej nie dochodzi. Jaki to ma mieć sens? Kasowanie miejsc do parkowania nie jest dobre samo z siebie.

   W obecnej postaci jest to niekompletne rozwiązanie będące marnowaniem pieniędzy i wkurzające kierowców dla wkurzania kierowców.

   Dodatkowo wymaga likwidacji wysepki na przejściu.

   Lepiej za tą kasę zrobić łącznik Wrocławska – Kmiecia lub Gramatyka – Nawojki czy zasadzić drzewa przy DDR by latem cień był czy chociaż by krzaki oddzielały przy Stella Sawickiego ( https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.08090/20.00029 ). Czy parkingi rowerowe postawić.

  11. Kamil Bieniek pisze:

   Moim zdaniem, jeśli jest tam miejsce na dodatkowe 2×1,5m, to wolałbym raczej stworzenie na ul. Wrocławskiej buspasa, niech nawet i z dopuszczonym ruchem rowerów po nim. Jest to bardzo ważny ciąg dla komunikacji miejskiej. Powinna powstać koncepcja przyspieszenie

   Ponadto, wyspy azylu powinny pozostać – jak coś, to lepiej na krótkim odcinku niech pas rowerowy zanika i na przejściu samochody i rowerzyści przejeżdżaliby po tym samym pasie (jak to ma np. miejsce na ul. Ofiar Dąbia). Likwidacja azylu dla pieszych może znacząco pogorszyć ich bezpieczeństwo, zwłaszcza biorąc pod uwagę szerokość jezdni koniecznej do pokonania i fakt, że ul. Wrocławska jest na długim odcinku prosta.

   • Kamil Bieniek pisze:

    *Powinna powstać koncepcja przyspieszenia autobusów na tym ciągu, aż do Nowego Kleparza.

   • Kamil Bieniek pisze:

    Jeszcze komentarz:

    Może by rozważyć, czy główne trasy dla rowerzystów poprowadzić:
    – ul. Mazowiecką z kontynuacją w Krowoderską;
    – ul. Łokietka (z przekroczeniem ul. Wrocławskiej) i ul. Śląska z kontynuacją w Długą “boczną”?

    W takim przypadku mamy dwa bliskie sobie ciągi, które by były odseparowane od dużego ruchu drogowego, a Wrocławską można zadedykować maksymalnemu usprawnieniu ruchu autobusów? Raz jeszcze podkreślam wagę tej ulicy dla KMK, również w kontekście spięcia ze stacją SKA Łobzów.

   • Mateusz Konieczny pisze:

    Tak, buspas z dopuszczonym ruchem rowerowym to lepszy pomysł jeśli możliwy. Teraz autobusy tam stoją w korkach potwornych. A rowerem można Mazowiecką/Kmiecią przejechać.

  12. Maciej pisze:

   1. Opis techniczny kompletnie odstaje od projektowanych rozwiązań na planie sytuacyjnym i przekroju. Opis należy skorygować pod kątem merytorycznym jak i językowym/gramatycznym.
   2. Projektowane wyniesienie drogi rowerowej wzdłuż przystanku autobusowego powinno być wykonane z nawierzchni asfaltowej a nie kostki betonowej. Do szerokości drogi rowerowej (1,5 m) na wyniesieniu nie powinien być wliczany krawężnik peronowy, który jest dość szeroki przez co realna szerokość użytkowa drogi rowerowej na peronie będzie wynosić może 1 m.
   3. Wpusty kanalizacji deszczowej przy krawędzi jezdni powinny zostać przebudowane na wpusty mocowane w linii krawężnika, aby zabezpieczyć rowerzystów przed wpadaniem w studzienki.
   4. Przejście dla pieszych z likwidowanym azylem powinno zostać zabezpieczone urządzeniami BRD w inny sposób, np. poprzez montaż progów wyspowych i separatorów w osi jezdni.
   5. Wyniesienie drogi rowerowej wzdłuż przystanku powinno być wykonane bez krawężników mocowanych w poprzek pasa/drogi rowerowej.

  13. Marcin pisze:

   1. Proszę o nieodginanie pasów ruchu dla rowerów na skrzyżowaniu z ul. Racławicką. Odgięcie to oznacza gorszą widoczność dla kierujących dojeżdżających do ul. Wrocławskiej z obu stron ul. Racławickiej (bardziej oddalona linia zatrzymania) i zwiększy prawdopodobieństwo, że będą oni zatrzymywać się, w całości lub częściowo, na pasach rowerowych oczekując na możliwość kontynuowania jazdy. Pasy dla rowerów należy wyprostować a pomiędzy nimi a krawężnikiem powinna prawdopodobnie powstać przestrzeń wyłączona z ruchu – a może wystarczy miejsca na np stojaki rowerowe?
   2. Ze względu na likwidację azylu na przejściu dla pieszych w okolicy przystanków autobusowych proszę o montaż wyspowych progów zwalniających przed i za przystankami.
   3. Projekt jest bardzo niechlujny, zawiera wiele prostych błędów merytorycznych oraz edycyjnych. Na rysunku nr 1 (Sytuacja) pasy ruchu dla rowerów nazywane są drogą dla rowerów – to są zupełnie inne elementy drogi, proszę o niemieszanie tych pojęć. Rysunek nr 2, mimo, że zawiera przekrój charakterystyczny, wg pozycji Nazwa Rysunku w tabeli rysunkowej przedstawia Sytuację. Dodatkowo po lewej stronie przekroju widzimy obok siebie dwa chodniki o szerokości 2m każdy – wg rysunku Sytuacji taki przypadek nie występuje nigdzie. Opis warstw drogowych 1 (rysunek nr 2 i Opis techniczny) wspomina o pierścieniu ronda, którego nie ma w zakresie projektu. Opis techniczny dodatkowo mówi o projektowanych elementach infrastruktury takich jak “pasy drogi dla rowerów” – czym one są? Opis warstw drogowych 2 (rysunek nr 2 i Opis techniczny) wspomina o nawierzchni na chodniku i DDR z kostki niefazowanej, co w połączeniu z błędnym nazewnictwem elementów infrastruktury na rysunku nr 1 można rozumieć jakby została zaprojektowana zamiana nawierzchni asfaltowej istniejącej jezdni na kostkę betonową na całej długości planowanych pasów rowerowych.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Maksymalny rozmiar wszystkich plików łącznie to: 5 MB. Dozwolone formaty plików: jpg, jpeg, png, gif, pdf. Linki do YouTube, Facebook, Twitter i innych serwisów wstawione w tekście komentarza zostaną automatycznie osadzone. Drop files here