Koncepcja przebudowy ul. Starowiejskiej - ZTP Kraków

  • Zamknięte

    Koncepcja przebudowy ul. Starowiejskiej

    Opublikowano: 3.06.2022 13:55

    Koncepcja obejmuje przebudowę ul. Starowiejskiej w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji kubaturowej polegającej na budowie 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 155 obr. 88 Podgórze