Rozbudowa ul. Cechowej w ramach programu budowy chodników - ZTP Kraków

 • Zamknięte

  Rozbudowa ul. Cechowej w ramach programu budowy chodników

  Opublikowano: 17.10.2023 09:11

  CECHOWA_PROJEKT_20-20

  2 odpowiedzi na “Rozbudowa ul. Cechowej w ramach programu budowy chodników”

  1. Kamil Bieniek pisze:

   1. Wariant pierwszy zakłada wycinkę wysokich drzew (których istnienie zostało zauważone w opisie technicznym), których strata przewyższa zyski z budowy chodnika w tym miejscu (niewielkie natężenie ruchu pieszych oraz niewielkie natężenie ruchu pojazdów). Należy przyjąć wariant II, który nie zakłada ich wycinki, a na czas wykonywania prac budowlanych odpowiednio je zabezpieczyć.

   W załączniku grafiki przedstawiające lokację w/w drzew.

   Jeśli ze względu na brak zachowanej skrajni nie jest możliwe wybudowanie chodnika o szer. 1,8m jak w wariancie II, należy rozważyć lokalne zwężenie jezdni do 5,5m na tym odcinku lub przeanalizować zasadność budowy chodnika na tym odcinku.

   2. Zachować nawierzchnię i niweletę chodnika na zjazdach (lub co najmniej jego nawierzchnię).

   3. Rozważyć zwężenie do 1 pasa ruchu na wysokości przejścia dla pieszych w celu uspokojenia ruchu bez konieczności montażu progów zwalniających. Na ul. Cechowej część kierowców potrafi jeździć z dużą prędkością. Wyspę zawężającą jezdnię wykonać jako trwałą lub z elementów przytwierdzanych do jezdni.

  2. adam pisze:

   poszerzyć chodnik pod przystanki MPK