Budowa ul. Nowej Bartla wraz z koncepcją poprawy komunikacji w ciągu ul. Zawiłej - ZTP Kraków

 • Zamknięte

  Budowa ul. Nowej Bartla wraz z koncepcją poprawy komunikacji w ciągu ul. Zawiłej

  Opublikowano: 10.03.2022 14:16

  Opinia Audytu:

  Pobierz (DOCX, 48KB)

  Plany sytuacyjne:

  RYS 1 Zawiła Komuny
  RYS 2 Zawiła Skośna
  RYS 3 Nowa Bartla

  Przekroje konstrukcyjne:

  PRZEKRÓJ KONSTR

  Opis techniczny:

  OPIS 1 KONCEPCJA

  5 odpowiedzi na “Budowa ul. Nowej Bartla wraz z koncepcją poprawy komunikacji w ciągu ul. Zawiłej”

  1. Kamil Bieniek pisze:

   1. Wzdłuż projektowanej nowej Bartla zaprojektowany jest zieleniec – to bardzo dobrze. Proszę tylko upewnić, że jego szerokość zapewni nasadzenie drzew.
   2. Odsunąć chodnik od jezdni tam, gdzie to możliwe (wzdłuż ul. Zawiłej);
   3. Wokół rond chodniki oraz (zwłaszcza) ścieżki rowerowe są bardzo kręte i mają ciasne łuki (zwłaszcza wzdłuż ul. Zawiłej). Proszę je wyprostować oraz zapewnić ich parametry zgodne ze standardami Miasta Krakowa;
   4. W projekcie brak jest połączenia rowerowego w ul. Skośną oraz ul. Korpala. Proszę to doprojektować.
   5. Przystanki autobusowe mają zaprojektowany zieleniec przy nich – to bardzo. Proszę tylko upewnić, że jego szerokość zapewni nasadzenie tam drzew dających cień pasażerom.
   6. Zachować niweletę oraz nawierzchnię chodnika na zjazdach.

  2. Maciej pisze:

   1. Rys 1 – Proszę o uwzględnienie w projekcie budowy infrastruktury rowerowej na skrzyżowaniu ul. Zawiłej i Komuny Paryskiej. Duże natężenie ruchu oraz znaczny udział pojazdów ciężkich (m.in. autobusów), a także projektowane rondo turbinowe będzie stanowić dużą barierę dla rowerzystów do jazdy po jezdni. Co do zasady w przypadku budowy rond turbinowych konieczna jest separacja ruchu rowerowego.
   2. Rys 2 – Projektowana infrastruktura rowerowa w ogóle nie uwzględnia możliwości jazdy w innych kierunkach niż tylko Nowa Bartla – Zawiła w kierunku wschodnim. Co z kierunkiem na zachód i połączeniami z innymi ulicami na skrzyżowaniach?
   3. Rys 2 – Przez projektowane zatoki autobusowe na wylotach i wlotach rond nie należy projektować przejść dla pieszych. Projektant powtarza błąd z dawnego ronda na skrzyżowaniu ul. Mackiewicza i Siewnej, gdzie przejście dla pieszych na wylocie ronda ma długość prawie 7m co stanowi niebezpieczeństwo dla pieszych z uwagi na “ścinanie” ronda przez kierowców.
   4. Rys 3 – Szerokości jezdni ul. Nowej Bartla należy przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem. W projekcie nie wskazano klasy drogi, więc przyjęcie podstawowo szerokości pasa ruchu 3,50m jest nieprawidłowe.
   5. Rys 3 – Proszę o analizę czy można wykonać przejście dla pieszych przez środek ronda “biszkoptowego”. Takie rozwiązanie nie zostało nigdzie w Polsce zastosowane.
   6. Rys 3 – Projektowana infrastruktura rowerowa wzdłuż ul. Nowej Bartla tak jak na odcinkach ul. Zawiłej urywa się w dziwnych miejscach, nie pozwala na przejazd w różnych kierunkach na skrzyżowaniach, a jej geometria nie jest zgodna z Standardami Rowerowymi. Szczególnie kuriozalne jest ostatnie rondo na południowym krańcu ul. Nowej Bartla gdzie w szczerym polu infrastruktura rowerowa jest prowadzona kontrałukami dookoła ronda zamiast po obwiedni ronda jak np. na ul. Ćwiklińskiej na Bieżanowie.
   7. Rys 3 – Przystanki autobusowe na jezdni przy rondach powinny znajdować się przed wjazdem na rondo, a nie na jego wyjeździe. W razie postoju autobusu pojazdy nie będą blokować obwiedni ronda tylko oczekiwać za autobusem na prostym odcinku drogi.
   8. Rysunki 1 i 2 nie zawierają żadnych wymiarów dot. szerokości jezdni, chodników itp. Natomiast Rys 3 zawiera tylko wybrane wymiary. Należy uzupełnić dokumentację o kompleksowe zwymiarowanie projektowanych elementów.

  3. Bartosz Bosowiec pisze:

   1. Na całej długosci ul Zawiłej natężenie i charakter ruchu wymagająseparacji ruchu rowerów. Jak mniemam, w wymaganiach inwestora zostało to zignorowane, więc dalej nie będę poruszał. Rondo turbinowe na skrzyżowaniu Zawiłej/Komuny Paryskiej i odcinki dróg z dwoma pasami ruchu w daną stronę są szczegółnie niebezpieczne dla rowerzystów.
   2. Brak spójności:
   a) z drogi rowerowej nie da się dojechać do wielu ulic odchodzących po drogiej stronie jezdni.
   b) z drogi rowerowej nie da się zjechać/nie da się wjechać na drogę na większoći przedstawionych rond.

   • Bartosz Bosowiec pisze:

    Errata:
    2 b) z drogi rowerowej nie da się zjechać/nie da się wjechać na jezdnię drogi bez DDR na większości rond.

  4. Marcin pisze:

   Dokumentacja zawiera szereg bardzo poważnych błędów w zakresie proponowanej infrastruktury rowerowej. Błędy te powodują, że infrastruktura ta będzie w wielu wypadkach bezużyteczna.

   Szczegóły:
   RYS-2:
   1. Rondo Zawiła – Nowa Bartla – DDR jest kompletnie odizolowana od ronda. Brak możliwości kontynuacji jazdy ul. Zawiłą w kierunku zachodnim, brak możliwości wjazdu na DDR przez rowerzystę dojeżdżającego Zawiłą z kierunku zachodniego. Podobnie w przypadku drogi prawdopodobnie wewnętrznej (nie wiem jaki jest jej status) dochodzącej do ronda od północy.
   2. Rondo Zawiła – Borkowska – DDR jest prowadzona w sposób bardzo niewygodny, zmuszający rowerzystów do jazdy zygzakiem (seria łuków poziomych po południowo-zachodniej części ronda). Proszę o największe możliwe wyprostowanie przebiegu DDR w tym miejscu.
   3. Rondo Zawiła – Skośna – całkowity brak skomunikowania DDR z ulicą Skośną – czy proponuje się rowerzystom jazdę po chodniku? DDR prowadzona w sposób niepotrzebnie wydłużający i utrudniający przejazd. Rozumiem, że rysując wygodnie jest zrobić offset od jezdni o szerokość chodnika a potem o szerokość DDR ale wypadałoby, żeby tor jazdy rowerzysty był jakkolwiek przemyślany.

   RYS-3:
   1. Rondo planowane przy możliwej pętli tramwajowej i autobusowej – tutaj, w przeciwieństwie do tego, co widzieliśmy na rondach na RYS-2, DDR jest wokół całego ronda – jedyny taki przypadek w zakresie projektu. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, że przebieg DDR wokół ronda jest niezwykle powyginany – jest na nim aż 13 łuków poziomych. Proszę o możliwe wyprostowanie/połączenie niektórych łuków. Ewentualnie, w związku z tym, że DDR wzdłuż Nowej Bartla jest prowadzona po stronie południowo-wschodniej, proszę chociaż potraktować ten kierunek priorytetowo i możliwie dostosować geometrię DDR, żeby chociaż relacja, która ma kontynuację po DDR wzdłuż Nowej Bartla była w miarę wygodna.
   2. Rondo Nowa Bartla – Bartla. Proszę chociaż o dodanie śluz rowerowych obok przejazdu rowerowego umożlwiających włączenie się rowerzyście w ruch ogólny, jeżeli np będzie chciał kontynuować jazdę ul. Bartla. Jednocześnie proszę o wyłukowanie DDR na styku z przejazdem od strony zachodniej – w tym momencie proponuje się rozwiązanie, które rowerzystę zjeżdżającego z ronda i chcącego kontynuować jazdę po DDR wzdłuż Nowej Bartla w stronę południową, zmusza do wykonania skrętu o zerowym promieniu i kącie powyżej 90 stopni.
   3. Ulice Wicherkiewicza, Soroki, Ketlinga i Babinicza nie są w żaden sposób skomunikowane z DDR. Czy projektant proponuje rowerzystom chcącym dostać się na nie prowadzenie rowerów po trawniku?
   4. Rondo o nietypowym kształcie Nowa Bartla – Korpala – Krygowskiego – geometrycznie DDR najlepsza z wszystkich w zakresie. Tylko dlaczego proponuje się przejazd rowerowy kończący się na chodniku? Proszę o uzupełnienie brakujących DDR naokoło całego ronda.

   Uwagi “nierowerowe”:
   1. Na jakiej podstawie proponuje się pasy ruchu na Nowej Bartla o szerokości 3,5m? Z projektu nie wynika nawet jakiej klasy ma być ta droga. Czy droga ta ma być klasy G lub wyższej, lub prognozowana struktura rodzajowa lub ilościowa ruchu tego wymaga? Ani jedno ani drugie nie wydaje się prawdopodobne.
   2. Przejścia dla pieszych – czy proponuje się szerokie użycie sugerowanych przejść dla pieszych na większości rond, czy po prostu w większości miejsc zapomniano je wrysować?
   3. Jedyne przejścia dla pieszych narysowane w projekcie są na rondzie Zawiła – Komuny Paryskiej. 4 z 6 proponowanych przejść jest przez dwa pasy ruchu w jednym kierunku. To bardzo niebezpieczne rozwiązanie dla pieszych – wskazują na to liczne wypadki drogowe z udziałem pieszych na takich przejściach w całej Polsce. Czy na pewno chcemy, żeby powstawała nowa infrastruktura drogowa z takimi rozwiązaniami? Instrukcja Ministerstwa Infrastruktury WR-D-41-3 dość jednoznacznie klasyfikuje takie rozwiązania jako niewłaściwe. Projekt instrukcji WR-D-31-3 (p.7.6) dopuszcza takie rozwiązanie na rondach turbinowych jednak sugeruje np użycie separatorów (rys. 7.5.2.1). Proszę o analizę, czy na pewno wszystkie dwupasowe wloty i wyloty tego ronda są konieczne. Potencjalnie najmniej potrzebny jest prawoskręt z ul. Komuny Paryskiej w Zawiłą – który nawiasem mówiąc i tak trafia w przystanek autobusowy – może to zachęcać kierowców do niebezpiecznej zmiany pasa ruchu na rondzie zaraz przed przejściem kiedy na przystanku zatrzymany jest autobus – i pas do skrętu na stację Orlen , oraz lewoskręt z Zawiłej od strony wschodniej w Komuny Paryskiej.
   4. Proszę o stosowanie wyniesionego chodnika/przejścia dla pieszych na wlotach w ul. Nową Bartla w przypadku ulic: Wicherkiewicza, Soroki, Ketlinga oraz Babinicza.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Maksymalny rozmiar wszystkich plików łącznie to: 5 MB. Dozwolone formaty plików: jpg, jpeg, png, gif, pdf. Linki do YouTube, Facebook, Twitter i innych serwisów wstawione w tekście komentarza zostaną automatycznie osadzone. Drop files here