Budowa drogi klasy technicznej D w KD/D.12 oraz budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej kl. tech. L w rejonie ul. Tetmajera - ZTP Kraków

 • Zamknięte

  Budowa drogi klasy technicznej D w KD/D.12 oraz budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej kl. tech. L w rejonie ul. Tetmajera

  Opublikowano: 6.07.2023 15:05

  Jedna odpowiedź do “Budowa drogi klasy technicznej D w KD/D.12 oraz budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej kl. tech. L w rejonie ul. Tetmajera”

  1. Kamil Bieniek pisze:

   Uwagi do planu sytuacyjnego nr 2:
   1. Z rysunku nie wynika, jak planowana sąsiednia zabudowa będzie powiązana z nową drogą. Na rysunku widać projektowane wyniesione przejście dla pieszych, które celuje w pobocze gruntowe. Wnoszę o wyjaśnienie tej kwestii oraz zaprojektowanie sensownego i wygodnego połączenia pieszego inwestycji z drogą.

   2. Jeśli to możliwe, to zachować nawierzchnię chodnika na zjeździe.