Rozbudowa ul. Czaplickiego - ZTP Kraków

 • Zamknięte

  Rozbudowa ul. Czaplickiego

  Opublikowano: 23.02.2023 10:24

  Możliwość zgłaszania uwag do 16.03.2023r.

  3 odpowiedzi na “Rozbudowa ul. Czaplickiego”

  1. Maciej pisze:

   1. Na przejeździe rowerowym i przejściu przy skrzyżowaniu ul. Czaplińskiego i ul. Wiślickiej proszę zachować nawierzchnię drogi rowerowej i chodnika (zamiast wykonywania całego przejazdu z kostki betonowej). Proszę przejazd wykonać jak kilkadziesiąt metrów dalej przy Kauflandzie.
   2. Proszę na przejeździe rowerowym przy ww. skrzyżowaniu, jak również przy skrzyżowaniu z ul. Okulickiego, przewidzieć możliwość włączenia do ruchu ogólnego w ciągu ul. Czaplińskiego poprzez wyłukowanie krawędzi przejazdu od strony ulicy podporządkowanej.
   3. Na zjazdach po stronie południowej proszę zachować ciągłość niwelety i nawierzchni chodnika, zgodnie z Standardami Pieszymi.
   4. Chodnik po stronie południowej na odcinku od zjazdu do stacji paliw do skrzyżowania z ul. Wiślicką odsunąć od jezdni w celu ochrony zieleni wysokiej w pasie zieleni.
   5. Jezdnię ul. Czaplińskiego proszę projektować zgodnie z Rozporządzeniem – jest to droga klasy L, więc jej szerokość powinna wynosić 5,5 m a nie 7 m.
   6. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Okulickiego proszę rozdzielić na drogę rowerową o szerokości 2,5m i chodnik o szerokości 2m.
   7. Przejazd pieszo-rowerowy przy skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Czaplińskiego proszę wykonać jako wyniesiony z zachowaniem niwelety chodnika i drogi rowerowej oraz z uwzględnieniem geometrii zgodnej z Standardami Rowerowymi, a także z uwzględnieniem powiązań z istniejącą infrastrukturą pieszą. Przykład rozwiązania poniżej:

  2. Kamil Bieniek pisze:

   Projekt jest niezgodny ze Standardami infrastruktury rowerowej oraz Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa.

   1. Odsunąć chodnik od jezdni i utworzyć między nimi zieleniec tam, gdzie to możliwe. Bliżej skrzyżowania z ul. Wiślicką widać drzewa zaznaczone na planie – chodnik można odgiąć tak, aby uniknąć ich wycinki (patrz: grafika).

   2. Na zjazdach zachować nawierzchnię i niweletę chodnika. Domyślna szerokość chodnika powinna wynosić 2,5m.

   3. Jezdnię ul. Czaplickiego zwęzić do 6m lub nawet 5,5m. To jest ulica klasy L.

   4. Ciąg pieszo-rowerowy powinien mieć minimalną szerokość 4m, a tak naprawdę najlepsze byłyby chodnik oraz osobna droga dla rowerów. Rozważyć możliwość takiej zamiany.

   5. Przejście i przejazd przez ul. Czaplickiego na skrzyżowaniu z ul. Okulickiego ma niedopuszczalną geometrię. Dojazd powinien być zapewniony możliwie prosty, bez ostrych łuków. Zaprojektować je jako wyniesione

  3. SJ pisze:

   1. Nie projektować CPR. Należy zaprojektować osobno DDR i chodnik dla pieszych.
   2. Przejazd dla rowerów oraz przejście dla pieszych wykonać jako wyniesione.
   3. Zachować niweletę na przejeździe dla rowerów oraz przejściu dla pieszych.
   4. Nie projektować krawężników w poprzek przejazdu dla rowerów oraz przejścia dla pieszych.
   5. Przejazd dla rowerów projektować w osi DDR bez odgięcia.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Maksymalny rozmiar wszystkich plików łącznie to: 5 MB. Dozwolone formaty plików: jpg, jpeg, png, gif, pdf. Linki do YouTube, Facebook, Twitter i innych serwisów wstawione w tekście komentarza zostaną automatycznie osadzone. Drop files here