Budowa chodnika wzdłuż ul. Portowej - ZTP Kraków

  • Zamknięte

    Budowa chodnika wzdłuż ul. Portowej

    Opublikowano: 26.07.2022 15:53

    Budowa chodnika w granicach obszaru oznaczonego w MPZP „Rejon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego” jako KDL.1 wzdłuż ul. Portowej w Krakowie