Przebudowa ul. L. Petrażyckiego - ZTP Kraków

  • Otwarte

    Przebudowa ul. L. Petrażyckiego

    Opublikowano: 16.11.2022 16:06

    Przebudowa ul. L. Petrażyckiego w zakresie budowy chodnika wraz ze zjazdami oraz poszerzeniem peronu przystankowego