Przebudowa zjazdu z ul. Za Torem - ZTP Kraków

  • Otwarte

    Przebudowa zjazdu z ul. Za Torem

    Opublikowano: 22.11.2022 11:12

    Przebudowa zjazdu z drogi gminnej wewnętrznej – ul. Za Torem (dz. Nr 149/2, 149/4, 149/5) na dz. nr 11/4 obr. 29 podgórze. Budowa zatok postojowych oraz chodników na dz. Nr 149/2, 149/4, 149/5 obr. 29 podgórze.