Budowa chodnika w ciągu ul. Matematyków Krakowskich - ZTP Kraków

  • Zamknięte

    Budowa chodnika w ciągu ul. Matematyków Krakowskich

    Opublikowano: 30.08.2022 09:45

    Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania pod nazwą: „BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. MATEMATYKÓW KRAKOWSKICH” w ramach “PROGRAMU BUDOWY CHODNIKÓW W WYBRANYCH LOKALIZACJACH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA.” Zakres projektu obejmuje projekt drogowy wraz z ukształtowaniem terenu przyległego.