Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego - ZTP Kraków

  • Otwarte

    Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego

    Opublikowano: 22.07.2022 10:19

    Przebudowa ul. Straszewskiego na odcinku od ul. Smoleńsk do ul. Piłsudskiego oraz ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Straszewskiego do peronu “Uniwersytet Jagielloński” wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, oświetlenia i odwodnienia ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

    1.0_Orientacja_Krk_Pilsudskiego-ORIENT