Budowa budynków biurowych przy ul. Pawiej - ZTP Kraków

 • Zamknięte

  Budowa budynków biurowych przy ul. Pawiej

  Opublikowano: 7.08.2015 15:02

  Budowa budynków biurowych A, B, C, D i E z funkcją handlowo-usługową, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Pawiej.

  Opinia audytu 

  Pobierz (DOCX, 45KB)

  Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu 

  Pobierz (PDF, Unknown)

  Pobierz (PDF, Unknown)

  Pobierz (PDF, Unknown)

  Pobierz (PDF, Unknown)

  Pobierz (PDF, Unknown)

  Pobierz (PDF, Unknown)

  Pismo z uwagami audytu

  Pobierz (DOCX, 44KB)

  Zamienny projekt budowlany 

  Pobierz (PDF, Unknown)

  Pobierz (PDF, Unknown)

  Pobierz (PDF, Unknown)

  Pobierz (PDF, Unknown)

  Pobierz (PDF, Unknown)

  Pobierz (PDF, Unknown)

  Opinia audytu dla projektu z  7 sierpnia 2015

  Pobierz (DOC, Unknown)


  Projekt budowlany  z 7 sierpnia 2015 

  Pobierz (PDF, Unknown)

  Pobierz (PDF, Unknown)

  Pobierz (PDF, Unknown)

  Pobierz (PDF, Unknown)

  2 odpowiedzi na “Budowa budynków biurowych przy ul. Pawiej”

  1. Kubuś Puchatek pisze:

   1. W rejonie budynków A i B zawęzić przekrój jezdni z 5,7m do 5,0m (jak dla drogi klasy D). Pozyskaną przestrzeń przeznaczyć na szerszy chodnik pomiędzy budynkami a projektowanymi miejscami postojowymi.
   2. Wylot drogi dojazdowej przy budynku B wyłukować przy pomocy łuku o R=6m (zamiast 8m).
   3. Wyłukowania na skrzyżowaniach oraz okolice przejść dla pieszych zabezpieczyć (np. słupkami U-12c) przed nielegalnym parkowaniem.
   4. Wszystkie zjazdy powinny być wyniesione do poziomu chodnika/ścieżki.
   5. Należy wynieść przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym w rejonie wyjazdu z tunelu (ewentualnie wynieść całą tarczę skrzyżowania).
   6. Chodniki wzdłuż jezdni, w rejonie budynków D i E, poszerzyć do min. 2,5m i zabezpieczyć przed nielegalnym parkowaniem.

  2. LukaszCh pisze:

   Zaproponowana szerokość ddr 2,54m wzdłuż drogi wewnętrzną zlokalizowaną pomiędzy budynkami B i C jest nienormatywna jeśli przewidziane są słupki dla ochrony przed nielegalnym parkowaniem. 50cm skrajni drogowej, słupek U-12c szerokości 6cm, skrajnia ddr do słupka 20cm – łącznie 76cm na bezpiecznik. Zostaje 1,78m na prowadzenie 2-kierunkowego ruchu rowerowego czyli wartość niezgodna z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki
   Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
   powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
   Krawężniki na przejazdach rowerowych wykonać na 0cm. Nawierzchnię ścieralną na ddr przewidzieć z AC11S rozkładaną w sposób mechaniczny. Ciągi piesze przewidzieć z kostki betonowej niefazowanej. Rozważyć zastosowanie wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu na przedłużeniu ddr prowadzącej z tunelu pod torami – takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.
   W projekcie stałej organizacji ruchu należy przewidzieć: wygrodzenie ddr wzdłuż drogi wewnętrznej słupkami U12c (inaczej będzie służyć za parking na tzw. “chwilę”), wykonanie normatywnego oznakowania poziomego P-10 i P-11 na przecięciu ddr prowadzącej do tunelu rowerowego i wzdłuż budynku B, oraz oznakowania uzupełniającego P-23 co 25m dla każdego kierunku ruchu rowerowego.