Przebudowa ul. Kołaczkowskiego i ul. Działowskiego w zakresie budowy chodnika - ZTP Kraków

 • Zamknięte

  Przebudowa ul. Kołaczkowskiego i ul. Działowskiego w zakresie budowy chodnika

  Opublikowano: 6.07.2023 13:12

  Jedna odpowiedź do “Przebudowa ul. Kołaczkowskiego i ul. Działowskiego w zakresie budowy chodnika”

  1. Kamil Bieniek pisze:

   1. Połączenie piesze planowanej inwestycji z drogą i sąsiedztwem jest nielogiczne. Brak jest jest takiego, wg obecnego planu odbywać się będzie przez zjazd. Wnoszę o zaprojektowanie chodnika prowadzącego bezpośrednio od skrzyżowania do ciągu pieszo-jezdnego tak, aby piesi mogli chodzić po prostej trasie (na grafice w wersji czerwonej).

   Być może w ogóle warto przemyśleć, czy taki układ przejść jest logiczny i czy np. nie wystarczy tylko przejście po południowej stronie skrzyżowania Kołaczkowskiego/Działowskiego przysunąć bliżej skrzyżowania (na grafice w wersji pomarańczowej).

   2. Rozważyć budowę kładki pieszej/przepustu nad rowem w południowej części inwestycji. Skróciłoby to mieszkańcom drogę do pętli autobusowej. Czy jest planowana budowa chodnika wzdłuż ul. Działowskiego?

   3. Inne drobne uwagi na załączonej grafice.