Przebudowa ul. Babińskiego - ZTP Kraków

  • Zamknięte

    Przebudowa ul. Babińskiego

    Opublikowano: 7.07.2022 16:21

    Przebudowa drogi gminnej publicznej – ul. Babińskiego (dz. nr 476/1, 476/3, 476/4 obr. 41 Podgórze) w zakresie budowy chodnika, zjazdów, odwodnienia na odcinku od dz. nr 231/1 do dz. nr 238/6 obr. 41 Podgórze w Krakowie

    PB-Babinskiego-13