Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniami ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego, a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride - ZTP Kraków

  • Zamknięte