Budowa ulicy łączącej ul. Śliwiaka z ul. Nad Drwiną - ZTP Kraków

 • Zamknięte

  Budowa ulicy łączącej ul. Śliwiaka z ul. Nad Drwiną

  Opublikowano: 20.09.2023 16:29

  Aktualizacja dokumentacji – opublikowano 24.04.2024r


  45 odpowiedzi na “Budowa ulicy łączącej ul. Śliwiaka z ul. Nad Drwiną”

  1. Ewa pisze:

   Niezadowalająca koncepcja przebiegu drogi.
   Projektant powinien się zapoznać z aktualnym stanem zabudowania w danym rejonie .
   Projektowana droga wraz z towarzyszącymi elementami tj ścieżka rowerowa i chodnikiem począwszy od ulicy Śliwiaka przebiega prawidłowo natomiast po ok 100 metrach przechodzi centralnie przez moje działki ,które mają ok 2ha i szerokości prawie 80 metrów .
   Tj począwszy od działki 329/4 do 333 .
   Na działce 333 prowadzona jest budowa budynku biurowego i hal .
   Przy takim proponowanym przebiegu drogi i późniejszej jeszcze jej rozbudowie o np. Tramwaj czy kolejne pasy drogi całkowicie wjedzie mi na moje inwestycje.
   Projektowana droga powinna być przesunięta w kierunku północnym czyli trochę dalej od obwodnicy aby nie spowodować zniszczenia prawie 2hektarow terenu włącznie z kontynuowana inwestycją.
   Dodatkowo z drogi planowane są zjazdy do pustych dzialek ,które nie mają pozwolenia budowlanego a do mojej inwestycji bez zjazdu.
   NIE WYRAŻAM ZGODY NA TAKI PRZEBIEG DROGI

  2. adam pisze:

   Zaznaczyć na mapie rezerwę terenu pod drogę łącznik z Wrobela, Półłanki dodać zjazdy z drogi

   CP min 2,3m

   Ul. M. DOMAGAŁY przy skrzyżowaniu z Nad Drwiną ma, OISNM, ok 14m szerokości ( dodać wymiar na mapie)

   Daje to 5 pasów po 2,55m =12,75m

   Zaprojektować 3 pasy wylotu z Domagały i zmienić org. ruchu (buspas, osobne skręty)

   i 2 pasy wlotu do Domagały

   Ew. zmienić klasę drogi na Z-biorczą

   dobudować ok 1,25m azylu wyspy na PDP na Domagały

   Zwiększy to przepustowość, zmniejszy korki

   2wariant
   4 pasy x 2,55m =10,2m , wyspy nie trzeba dobudować

   +
   na Nad Drwiną od Półłanki jest 11,3m szerokości

   wyznaczyć 4 pasy po 2,55m=10,2m
   i dobudowa 1,1m wyspy na PDP

   dodać buspas

   Ew. zmienić klasę drogi na Z-biorczą

   2 wariant

   na Nad Drwiną od Półłanki wyznaczyć 3 pasy – 8,8m szer.
   wyspy nie trzeba dobudować

   +

   na Nad Drwiną od S7

   OISNM, szerokość drogi ok 8,16m, wyznaczyć 3 pasy po 2,55m=7,65m

   Ew. zmienić klasę drogi na Z-biorczą

   Zwiększy to przepustowość, zmniejszy korki i tracony czas mieszkańców

  3. Kamil Bieniek pisze:

   UWAGI DO DOKUMENTACJI Z DNIA 24.04.2024
   ——————————————————————-

   1. Ponawiam wniosek o zaprojektowanie dodatkowego pasa ruchu dla autobusów w kierunku ul. Śliwiaka na całym projektowanym odcinku. Będzie to najprostsza trasa z os. Złocień, a w okolicy ruch bywa duży i tworzą się korki. Taki pas na dojeździe do ul. Śliwiaka pozwoli przyspieszyć przejazd autobusów w kierunku Małego Płaszowa i zachęcić więcej osób do wyboru dojazdu KMK zamiast samochodem. Brak ograniczeń terenowych oraz przejść dla pieszych na projektowanym odcinku sprawia, że nie będzie to technicznie problem, a minie jeszcze dużo czasu, zanim pojawi się tam tramwaj.

   2. Chodniki projektować o szerokości 2,50m – jest to szerokość umożliwiająca wygodnie minięcie się trzech pieszych.

   3. Na zieleńcu pomiędzy jezdnią a DDR przewidzieć nasadzenia drzew, najlepiej poszerzając zieleniec do szerokości 3,00m. Będą one dawać cień rowerzystom i pieszym, co jest istotne przy coraz częstszych upałach.

   4. Barierę energochłonną na wiadukcie projektować między jezdnią a DDR i chodnikiem, a nie za chodnikiem.

   5. Na planie sytuacyjnym wskazać rezerwę pod linię tramwajową do os. Złocień.

  4. adam pisze:

   Zatokę MPK przy wjeździe do Nowej Domagały od Złocienia projektować od samego skrzyżowania – zatokę na PDP i PDR można oddzielić wyspą, azylem pieszych (to samo w innych kierunkach) (przesiadki)

   zatoki MPK projektować na 2 autobusy (przesiadki)

   przy wjeździe do Nowej Domagały od Złocienia dać 2 pasy po 2,55m zamiast 1 pasa 4,5m

   na Domagały dać 2 pasy na wprost

   dać barierosiedziska i zadaszone stojaki rowerowe na przystankach

   na Nad Drwiną od Półłanki wyznaczyć 3 pasy – 8,8m szer.

  5. Michał pisze:

   Wykonać skrzyżowanie Domagały / Nad Drwiną w formie ronda – co najmniej takiego, jak przy pętli Bieżanów Nowy, a najlepiej turbinowego z dwoma pasami na trzech najważniejszych zjazdach. Obszar ten rozbudowuje się niezwykle szybko, nie można więc patrzeć na sytuację drogową krótkowzrocznie, a tym bardziej tworzyć rozwiązania, które z miejsca skomplikują i tak gigantyczny ruch w tym miejscu – nawet, a wręcz szczególnie wtedy, jeśli za realizację inwestycji odpowiadają deweloperzy. Należy również uwzględnić w projekcie przebieg planowanej linii tramwajowej.

  6. adam pisze:

   Dodać PDP DDR na całym skrzyżowaniu Śliwiaka i N. Domagały

   dodać CP i DDR pod mostem obok Drwiny

  7. adam pisze:

   Nadal brak:

   dodać:
   buspasy MPK na Śliwiaka i nowej Domagały (korki)
   rezerwę pod tramwaj na mapie na jw ul.
   ronda na Śliwiaka i Domagały i Nad Drwiną
   obustronny CP i DDR
   organizację ruchu
   4. pas na wyjeździe do Śliwiaka (3 w lewo, 4. w prawo)
   2 pasy do skrętu w Nową Domagały z obu kierunków Śliwiaka

  8. Radek pisze:

   1. Konieczność zapewnienia ciągłości projektowanej drogi rowerowej z istniejącą przy ul. Śliwiaka poprzez przebudowę skrzyżowania przy McDonalds / wykonanie przejazdów rowerowych.

   2. Rozważenie budowy obustronnej drogi rowerowej i drogi dla pieszych – przy skali inwestycji niewielki wzrost kosztów, a istotny wzrost komfortu użytkowania.

   3. Zaprojektowanie przystanku autobusowego Śliwiaka Zakłady na nowopowstającej ulicy (w bezpośrednim sąsiedztwie stacji benzynowej / McDonalds. Nie ma powodu, by skręcając ze Śliwiaka w nową ulicę, autobus nie mógł obsłużyć tych miejsc (i powstających tuż obok lokali usługowych).

   4. Rozważenie zaprojektowania wjazdu i wyjazdu ze stacji benzynowej / McDonalds dla jadących od strony osiedla. Jak mniemam, brak takiego rozwiązania podyktowany jest bliskością skrzyżowania z ul. Śliwiaka. Jeżeli jednak przepisy nie stoją na przeszkodzie, to warto taką możliwość przewidzieć. Wystarczyłby niedługi pas do skrętu w lewo (liczba samochodów nie byłaby tej wielkości, by blokować jadących prosto do skrzyżowania ze Śliwiaka), a całe osiedle zyskałoby połączenie z kluczową infrastrukturą (paliwo, gastronomia).

   5. Niebudowanie progów zwalniających i likwidacja dotychczasowych na ul. Domagały (wiem, że poza przedmiotem konsultacji, ale o to trzeba apelować na każdym kroku, bo wady przeważają nad zaletami.)

   6. Niepoddanie się presji budowy ronda lub stawiania sygnalizacji świetlnej – z całym szacunkiem do zwolenników tych rozwiązań, są one całkowicie zbędne i są jak leczenie raka witaminą C. Korki nie biorą się z faktu istnienia skrzyżowania lub takiego, a nie innego pierwszeństwa przejazdu (chociaż do czasu wybudowania przedłużenia warto rozważyć zmianę pierwszeństwa dla skręcających z Domagały w lewo w kierunku Półłanki). Korki powoduje niewydolna ul. Półłanki na wysokości targowiska, gdzie ruch blokują samochody z targowiska właśnie oraz łączące się w jedną nitkę samochody z Półłanki i Nad Drwiną. Te samochody wylewają się następnie na ul. Domagały. Budowa przedłużenia tej ostatniej ulicy rozwiąże problem korków, bo każdy chcący wyjechać z osiedla ominie korkogenne targowisko.

   7. Zadbanie o małą infrastrukturę rowerową – może jakieś miejsce odpoczynku lub stacja naprawy rowerów?

   W wielu komentarzach przewija się temat rezerwy pod przyszłą linię tramwajową (rzadziej buspasa). Jeśli miasto na poważnie myśli o inwestycji w przyszłości (bo wiadomo, że obecnie jest to marzenie z uwagi na brak zapewnionych środków na budowę pierwszego odcinka nowej linii tramwajowej, czyli od istniejącej pętli do McDonalds), to niepozostawienie rezerwy / nieprzygotowanie infrastruktury byłoby niewybaczalnym grzechem.

  9. Daniel pisze:

   Proszę o uwzględnienie skrzyżowania z ul. Nad drwina w formie ronda, korki są tam ogromne. Potrzebny byłby buspas przynajmniej do czasu wybudowania tramwaju, może warto zrobić buspas w śladzie planowanej linii tramwajowej, a w kolejnym etapie dorobić tory, by tramwaj i autobus miały wydzielony pas na tej ulicy.

  10. Marcin pisze:

   Jak najbardziej jestem za przedłużeniem ulicy Domagały do Śliwiaka

  11. Dawid Małecki pisze:

   Do projektu mam kilka uwag:
   1. Na odcinku przy wyjeździe ze stacji benzynowej i restauracji szybkiej obsługi należy zadbać o to, by droga dla rowerów i chodnik były wyniesione. Poprawiłoby to bezpieczeństwo ruchu rowerowego, który w tym miejscu może być duży. Kierowcy wiedzieliby, że zbliżają się do przecięcia z drogą dla rowerów, a infrastruktura skłaniałby ich do bezpieczniejszej jazdy.
   2. Na pasie zieleni, na odcinku z dala od skrzyżowań należałoby przewidzieć możliwość posadzenia krzewów. Obok chodników natomiast należałoby rozważyć posadzenie kilku drzew.
   3. Wziąć pod uwagę należy także przebieg przyszłego tramwaju tak, by rozmieszczenie przystanków autobusowych i dróg pieszych umożliwiało sprawną przesiadkę.
   4. Skrzyżowanie nad Drwiną i Domagały powinno mieć formę ronda (nawet tymczasowo małego, zbudowanego z plastikowych prefabrykatów, co byłoby tańszym rozwiązaniem). Upłynniłoby to ruch i ułatwiłoby włączenie się do ruchu pojazdom z podporządkowanej Domagały. Innym rozwiązaniem byłyby światła drogowe, które jednak negatywnie wpłynęłyby na płynność ruchu. Już obecnie na skrzyżowaniu panuje duży ruch.

  12. adam pisze:

   dodać buspasy MPK na Śliwiaka przy skrzyżowaniu z Domagały

  13. Bożena Cerek pisze:

   Konieczna jest równoczesna budowa tramwaju.

  14. Joanna pisze:

   Proszę wziąć pod uwagę budowę chodnika i ścieżki rowerowej na ulicy półłanki. Ponadto potrzebne są ronda na skrzyżowaniach ul. Domagały z Nad Drwina oraz Agatowa z Półłanki. Korki,korki,korki.

  15. adam pisze:

   Skrzyżowanie Sliwiaka i Domagały zrobić w formie ronda (nawet tymczasowego)
   brak przejazdów DDR i CP przez Sliwiaka – poprawic

  16. Mateusz Prażak pisze:

   Generalnie projekt jest mega biedny, co jakoś tam rozumiem, bo zdaję sobie sprawę, że nie będzie za to płacić miasto, tylko prywatni inwestorzy. Najważniejszą rzeczą chyba jest rozwiązanie skrzyżowania Nad Drwiną i Domagały. Tam w godzinach szczytu jest ogromny ruch. Niektórzy przyjeżdżają tutaj do roboty, inni wyjeżdżają stąd do roboty i tak dalej. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania tego skrzyżowania bez ronda albo sygnalizacji świetlnej.
   Kolejna rzecz: gdyby poszerzyć pas zieleni oddzielającej jezdnię od drogi rowerowej i chodnika do 2,5m, można by wprowadzić na fragmencie miejsca postojowe równoległe przy ulicy, Jeśli tam mają być budynki usługowe, to na pewno coś takiego się przyda. I tak widzę, że projekt wykracza poza teren 11KDL przeznaczony w planie na drogę, więc zakładam, że będzie to robione ZRID-em.
   Ostatnia sprawa: Przy 11KDL w planie mamy teren 31 ZU. Uważam, że powinien być włączony do projektu i zagospodarowany jako wąski park linearny. Działka na której mógłby powstać ma w najwęższym miejscu 7, a w najszerszym 13 m szerokości, więc szału nie ma, ale jedna alejka obsadzona zielenią na pewno się zmieści.

  17. Bartosz pisze:

   Gdzieś chyba zapomniano o przestrzeni na linie tramwajową która była deklarowana jako inwestycja w pierwszej kolejności! W takim wypadku jeśli miasto chce utrzymać deklaracje to przedłużenie trajki do S7 oraz parking P&R planuje się za 15 lat? Nie róbcie z mieszkańców idiotow. Nikt wam nie zapomni tego w tych czy innych wyborach.

  18. Natalia Rokosz pisze:

   Również popieram projekt by ulica Domagały powstała w zgodzie z planowanym tramwajem na Złocien. Mieszkają tu tysiące ludzi, dzieci, młodzież, dlaczego więc dojazd jest tu tak bardzo skomplikowany? Nie wspone już o braku ekranów przy S7 wzdluz osiedla który aż razi przy wjeździe do Krakowa i raczej słabo świadczy o gospodarzach/wlodarzachch miasta.

  19. Katarzyna pisze:

   Tramwaj idący ulicą Domagały jest koniecznością dla osiedla Złocień. Nie można o tym zapomnieć.

  20. Patrycja pisze:

   Konieczna ścieżka rowerowa!! Zarówno na ul połłanki jak i nad drwina. Brak oświetlenia na drogach dojazdowych.. koniecznie potrzebne oświetlenie na tych 2 ulicach. Jazda po nocy jest bardzo niebezpieczna. Oby przedłużenie domagały było oświetlone i przygotowane dla rowerzystów

  21. Nikodem Kapek pisze:

   Koniecznie należy moim zdaniem zabezpieczyć grunty pod budowę linii tramwajowej, a także pod buspas i ścieżkę rowerową.

  22. Rajmund pisze:

   Zdecydowanie zgadzam się z innymi komentarzami, które wskazują na potrzebę równoległego przygotowania projektu i kolejnych etapów pod budowę tramwaju na Złocień, pętli itp.. Należy o ile to wykonalne pomyśleć o buspasie. Warto zwrócić uwagę na to aby nie ustawiać progów zwalniających i pozbyć się tych na ul. Domagały. Jest to nieekologiczne rozwiązanie. Jeśli oczekuje sie ograniczenia prędkości na tej prostej to należy wprowadzić np. odcinkowy pomiar prędkości.

  23. Michał pisze:

   Proszę rozważyć budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Nad Drwiną i Domagały. Już obecne skrzyżowanie generuje korki w godzinach szczytu, a po budowie nowego wylotu skrzyżowania ruch wzrośnie. Rondo turbinowe zapewnia lepszą przepustowość.

  24. Michał pisze:

   Zdecydowanie popieram przedmówców wskazujących potrzebę zaprojektowania Domagały w sposób korespondujący z planowanym tramwajem. To powinien być projekt całościowy ulica plus tramwaj (niekoniecznie obie te rzeczy na raz).
   Dodatkowo popieram przedłużenie Domagały w stronę Targosza i dalej Rącznej pod warunkiem wykonania tego połączenia jako ulica o ruchu uspokojonym ze względu na mieszkańców ul. Targosza.

   • Daniel Korzeniowski pisze:

    Zdecydowanie należy przedłużyć ulicę do Ulicy Targosza wraz z jej rozbudową (ulica o spokojnym ruchu) i koniecznie chodnik+ścieżka rowerowa!

  25. Tomek pisze:

   Wydaje mi się, że dla poprawy przepustowości oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, na skrzyżowaniu dróg ul. Domagały oraz ul. Nad Drwiną warto byłoby wprowadzić rondo. Już w obecnej chwili, w sytuacji dużego ruchu ulicznego, wyjazd z ul. Domagały w stronę ul. Półłanki jest utrudniony i nie do końca bezpieczny.

  26. adam pisze:

   Zrobić rezerwę, wyprowadzenie od drogi DDR i CP w stronę Wrobela i Półłanki obok Drwiny.

  27. Paweł pisze:

   1. Konieczne połączenie projektowanej ścieżki rowerowej z drogą po północnej stronie ul.Śliwiaka, od strony zachodniej skrzyżowania. Od strony południowej i wschodniej ul.Śliwiaka nie ma przejazdów dla rowerów.
   2. Skrzyżowanie ulic Domagały i Nad Drwiną – zaprojektować z pierwszeństwem ruchu dla ulicy Domagały.

  28. Kamil Bieniek pisze:

   1. Ulicę zaprojektować z dodatkowym pasem ruchu dla autobusów na całym odcinku w kierunku ul. Śliwiaka. Będzie to najprostsza trasa z os. Złocień, a w okolicy ruch bywa duży i tworzą się korki. Taki pas na dojeździe do ul. Śliwiaka pozwoli przyspieszyć przejazd autobusów w kierunku Małego Płaszowa i zachęcić więcej osób do wyboru dojazdu KMK zamiast samochodem. Brak ograniczeń terenowych oraz przejść dla pieszych na projektowanym odcinku sprawia, że nie będzie to technicznie problem.

   2. Zatokę autobusową zaprojektować jako otwartą (zarówno od strony skrzyżowania, jak i buspasa) i przybliżyć do skrzyżowania w celu skrócenia dojścia do przystanku. Na peronie zaprojektować okienka na drzewa dające cień oczekującym pasażerom.

   3. Rozważyć zaprojektowanie chodnika również po wschodniej stronie drogi.

   4. Chodniki projektować o szerokości 2,50m – jest to szerokość umożliwiająca wygodnie minięcie się trzech pieszych.

   5. Zieleniec między DDR a jezdnią poszerzyć do 3m i przewidzieć na nim szpaler drzew. Rozważyć również szpaler drzew od strony zewnętrznej.

   6. Barierę energochłonną projektować między jezdnią a DDR i chodnikiem.

   7. Na planie sytuacyjnym wskazać rezerwę pod linię tramwajową do os. Złocień.

  29. Michał pisze:

   Drodzy

   Proszę pamiętać o innej inwestycji o której mówił prezydent Kulig w porozumieniu z wszystkimi instytucjami Krakowa.

   TRAMWAJ ma być w 1 etapie pociągnięty na zlocien, a koncepcja C z konsulatcji wskazuje iż tramwaj powinien jechać właśnie z ulicy Śliwiaka przez Domagały.

   Jeśli nie wykonywać już podłoża to chociaż warto zadbać o zabezpieczenie gruntów tuż przy Domagały a w projekcie nie ma o tym słowa.

  30. adam pisze:

   Rozważyć:
   obustronną budowę DDR, CP
   CP o szer. 3m
   budowę małej architektury np stojaki, ławki itd
   budowę podwójnych przystanków i wiat MPK obustronnych (i przy Śliwaka)
   budowe buspasa MPK do os Złocień
   rezerwe dla tramwaju do Złocień
   rondo na Domagała x Nad Drwina

  31. Mariusz pisze:

   Proponuję aby na całej długości, ciąg pieszy (chodnik) został oddzielony trawnikiem oraz żywo-płotem od drogi rowerowej co znacznie zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Dodatkowo żywo-płot powiększy materię zieloną oraz będzie zapobiegać unoszeniu pyłu i kurzu. Sam “margines” może odbyć się kosztem trawnika pomiędzy drogą rowerową a jezdnią dla samochodów lub może uda się wygospodarować znajdując dodatkowe 1m w szerokości “marginesu” w całym układzie drogowym (poza mostem który i tek już wymaga szerokości drogi).

  32. Bartosz pisze:

   Czy na przecięciu się ulic Domagały i Nad Drwina rondo nie byłoby lepszym rozwiązaniem niż klasyczne skrzyżowanie? Powinno ono zapewnić lepsza przepustowość niż zwykle skrzyżowanie.

   Czy przy rozbudowie drogi i mostu nad rzeka wzięto pod uwagę przyszłe plany w tym budowę linii tramwajowe?

  33. Michał Talar pisze:

   Odnośnie przedłużenia Domagały, że dobrze by było w drugim etapie ją pociągnąć także dalej na zasadzie skrzyżowania/ronda/estakady/tunelu (nie wiem jakie rozwiazanie jest realne), bo odciążamy wtedy ulicę Półłanki w stronę ul. klasztornej
   Wydaje się to stosunkowo proste, bo w lini prostej mamy ul Targosza, która wystarczy rozbudować.
   Taki układ drogowy byłby bardziej perspektywiczny na przyszłość, skoro ten obszar ma się zabudowywać. Warto zbudować to skrzyżowanie już uwzględniając zjazd od strony północnej w kierunku ul. Racznej.

   • Radek pisze:

    Otwórz, proszę dowolną usługę zdjęć ulicznych (np. Google Street View, Apple Look Around, Mapillary) i zobacz, jak wygląda ulica Targosza. Co chcesz rozbudować? Wąską uliczkę stanowiącą dojazd na szerokość jednego samochodu do domów jednorodzinnych?

    Tunel na peryferiach miasta dla drogi osiedlowej?

  34. Bartosz pisze:

   Wydaje mi się, że na przecięciu ulic Domagały i Nad Drwinia lepszym rozwiązaniem od tradycyjnego skrzyżowania byłoby rondo. Jest to jedna z niewielu wyjazdowych dróg ze Zlocenia. Rondo mogłoby zapewnić większa przepustowość.

  35. Hubert pisze:

   Wielka prośba o nie montowanie na nowej drodze progów zwalniających, a na już istniejącej ul. Domagały Proszę o demontaż progów zwalniających.

   • Michał pisze:

    Słuszna uwaga, nie widzę sensu szegolnie aż tylu progów w miejscu gdzie z jednej strony jest zakład pracy a z drugiej brak obiektów typu szkoła.

   • michał pisze:

    W pełni popieram. Progi generują chałas, co nie koresponduje z bliską odległością budynków mieszkalnych. Na projektowanym odcinku mieszkańcy proszą o niemontowanie progów zwalniających.

   • Natalia Rokosz pisze:

    Popieram demontaz progów!

  36. MaciejW pisze:

   Czy rozbudowa drogi, w szczególności planowany nad rzeką Drwinią most, będzie uwzględniał również rezerwę nośności pod planowaną linię tramwajową ? Czy niniejsza koncepcja w jakikolwiek sposób uwzględnia planowaną rozbudowę linii tramwajowej ?

  37. Maciej pisze:

   Według MPZP projektowana droga jest drogą klasy “L”, w związku z czym, według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych:
   § 17. 1. Szerokość pasa ruchu na jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu, w zależności od klasy drogi, wynosi:
   […]standardowo 2,75 m, dopuszcza się 3,00, 3,25 lub 3,50 m, w trudnych warunkach 2,50 m – w przypadku klasy L; […]
   W projekcie należy uzasadnić, dlaczego projektant przyjmuje w każdym przypadku szerokość jezdni wynoszącą 3,5 m, zamiast standardowej 2,75 m. Jeżeli jest to podyktowane warunkami technicznymi ZTP to proszę zawrzeć w koncepcji taką informację. Jeżeli nie – proszę uzgodnić z ZTP parametry techniczne tej drogi aby zapewniała sprawny przjeazd pojazdom komunikacji zbiorowej, ale co ważniejsze – nie była zbyt szeroka, co w połączeniu z długą prostą będzie zachęcać kierowców do przekraczania dopuszczalnej prędkości.

   Ponadto, proszę w ramach projektu uwzgędnić:
   1. Wykonanie ciągłości infrastruktury rowerowej przez zjazd do McDonald’s i innych obiektów gastronomicznych – zjazd wyniesiony, z zachowaniem nawierzchni chodnika i drogi rowerowej na zjeździe, jasno wskazujący kto ma pierwszeństwo na tym zjeździe.
   2. Wykonanie połączenia projektowanej infrastruktury rowerowej z istniejącą drogą rowerową wzdłużul. Śliwiaka prowadzącą po północnej stronie drogi – należy w projekcie ująć wykonanie przejazdów rowerowych na całym skrzyżowaniu ul. Śliwiaka – Bartników (po stronie wschodniej i południowej obok przejścia doprojektować przejazd rowerowy, po stronie zachodniej zaprojektować nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy, a po stronie północnej dostosować przejazd rowerowy do Standardów – likwidacja krawężników i ścieku przykrawężnikowego). Ponadto w ramach prac proszę uwzględnić wymianę kostki betonowej na naw. asfaltową na ciągu pieszo-rowerowym po stronie północnej (lub budowę pełnoprawnej DDR).

   • Paweł pisze:

    Lepiej pozostawić w projekcie szerokości 3,50 projektowanej drogi, ponieważ droga stanowić powinna najszybszy bezkolizyjny dojazd dla karetek oraz straży pożarnej do i z osiedla Złocień. Musi więc być na tyle szeroka, aby w godzinach szczytu umożliwić szybki przejazd służb. Po drugie, awaria jednego pojazdu na wąskiej drodze skutecznie zablokuje cały wyjazd z osiedla.