Rozbudowa miejsc parkingowych w os. Na Skarpie w rejonie budynku nr 12 - ZTP Kraków

  • Zamknięte

    Rozbudowa miejsc parkingowych w os. Na Skarpie w rejonie budynku nr 12

    Opublikowano: 23.06.2022 16:50

    Opracowanie koncepcji dla rozbudowy miejsc parkingowych w os. Na Skarpie w rejonie budynku nr 12 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia

    00_NA_SKA_Orientacja