Rozbudowa ul. Wadowickiej przy ul. Tischnera - ZTP Kraków

 • Zamknięte

  Rozbudowa ul. Wadowickiej przy ul. Tischnera

  Opublikowano: 17.04.2023 09:18

  Rozbudowa ul. Wadowickiej oraz budowa fragmentu drogi KDD zgodnie z MPZP “Wadowicka – Tischnera”

  Możliwość zgłaszania uwag do 11.05.2023r.

  4 odpowiedzi na “Rozbudowa ul. Wadowickiej przy ul. Tischnera”

  1. Tomasz Pinter pisze:

   Uwzględnić wzdłuż ulicy Tischnera drogę dla rowerów. Zgodnie ze Studium podstawowych tras rowerowych Miasta Krakowa przebiega tam główna trasa numer 12. Studium podstawowych tras rowerowych Miasta Krakowa

  2. Kamil Bieniek pisze:

   Czy dobrze widzę, że na podkładzie na planie sytuacyjnym zdaje się nie być zaznaczonego przejścia dla pieszych przez ul. Wadowicką na wysokości wyjazdu pętli autobusowej? Jeśli tak, to proszę o poprawę tego stanu rzeczy, bo jest to istotny element.

   1. Chodnik od strony Wadowickiej jest za wąski. Ze względu na oba nowe biurowce można spodziewać się tam dużego ruchu pieszego kierującego się do przystanków na całym węźle. Szerokość chodnika powinna wynosić minimum 3,0 m, lub preferencyjnie więcej. Chodnik powinien być powiązany z przejściem przez ul. Wadowicką na wysokości wyjazdu z pętli autobusowej oraz spójny z zagospodarowaniem terenu przed biurowcem. Uzupełnić dokumentację właśnie o zagospodarowanie terenu przed budynkiem. Rozważyć zaprojektowanie chodnika również na działce z biurowcem (patrz: grafika).

   2. Na przekroju D-D: nie projektować chodnika o szerokości 1,00m między wiatą a DDR. Piesi idący na przystanek będą szli przed wiatą, a pozostali na chodniki za DDR. Zamienić ten chodnik na bezpiecznik oraz zamontować barierosiedziska oddzielające pasażerów od rowerów. Można rozważyć jeszcze niewielkie zawężenie peronu do 3,00m, gdyż ten przystanek nie jest obsługiwany przez KMK i raczej nie ma potencjału na taki. Zatrzymują się tam tylko przewoźnicy regionalni, z których korzystanie w ramach dojazdu z Łagiewnik do centrum jest marginalnym zjawiskiem. Zaoszczędzone miejsce przeznaczyć na poszerzenie właściwego chodnika (patrz: grafika).

   3. Róg skrzyżowania Tischnera/Wadowicka może być miejscem konfliktu pieszy-rowerzysta. Przeanalizować tam sytuację, zwiększyć ilość miejsca dla pieszych i rowerzystów.

   4. W miejscach, gdzie to możliwe, zasadzić drzewa dające cień pieszym.

   5. Od strony ul. Tischnera: nie projektować ciągu pieszo-rowerowego tylko oddzielone od siebie chodnik i DDR. W przypadku braku miejsca zwęzić pasy ruchu do 3,25m. lub wejść na działkę z biurowcem (preferowane). Warto poszerzyć pas zieleni między DDR a jezdnią tak, aby zmieśćić tam drzewa lub chociaż krzewy. Jeśli nie jest to możliwe, to nasadzić drzewa od strony biurowca.

   6. Zjazd z ul. Tischnera na teren biurowca: zaprojektować chodnik i DDR jako wyniesiony, bez odgięć.

   7. Dojście do biurowca od tyłu (od ul. Tischnera) zaprojektować wyłącznie jako chodnik, najlepiej oddzielony od jezdni i zapewniający najkrótszą trasę (chyba, że sytuacja wysokościowa to uniemożliwia). Nasadzić drzewa wzdłuż niego lub rozważyć przeznaczenie tego terenu na mały ogród deszczowy lub inne rozwiązanie małej retencji (patrz: grafika).

   Jeśli projekt by został w kolejnym etapie rozszerzony do skrzyżowania z ul. Fredry – wyłożyć ponownie do audytu i rozważyć wydłużenie pasa do prawoskrętu oraz stworzenie z niego krótkiego buspasa.

  3. Krzysztof Kubicki pisze:

   Proszę o odsunięcie wszelkich słupów, znaków, skrzynek itp z chodników do wymaganej minimalnej odległości od jezdni.
   Nie projektować słupów z sygnalizacją w skrajni przejazdu dla rowerów.

  4. Łukasz pisze:

   1. Należy uwzględnić przebieg trasy rowerowej nr 12 wzdłuż ul. Tischnera i zaprojektować wydzieloną drogę dla rowerów zamiast ciągu pieszo-rowerowego.
   2. Projekt przewiduje zmianę geometrii zjazdu z ul. Tischnera na dz. 211/21. Niemożliwy będzie wyjazd z planowanej inwestycji w ul. Tischnera – wobec czego proszę o wyjaśnienie zasadności szerokości projektowanego zjazdu (6 metrów). Zasadne jest również rozszerzenie opracowania o przejście dla pieszych i przejazd rowerowy – na zjeździe zachować ciągłość nawierzchni i niwelety drogi dla rowerów (ddr) oraz chodnika oraz nie projektować krawężników w poprzek.
   3. W rejonie przystanku przy. ul. Wadowickiej niedopuszczalne jest zmniejszenie aktualnej szerokości DDR – w projekcie 2m, kiedy obecnie jest ~3m.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Maksymalny rozmiar wszystkich plików łącznie to: 5 MB. Dozwolone formaty plików: jpg, jpeg, png, gif, pdf. Linki do YouTube, Facebook, Twitter i innych serwisów wstawione w tekście komentarza zostaną automatycznie osadzone. Drop files here