Przebudowa skrzyżowania ul. Kobierzyńskiej z ul. Kapelanka o pas prawoskrętu w ul. Kobierzyńskiej - ZTP Kraków

 • Zamknięte

  Przebudowa skrzyżowania ul. Kobierzyńskiej z ul. Kapelanka o pas prawoskrętu w ul. Kobierzyńskiej

  Opublikowano: 24.08.2023 09:37

  orientacja_2

  8 odpowiedzi na “Przebudowa skrzyżowania ul. Kobierzyńskiej z ul. Kapelanka o pas prawoskrętu w ul. Kobierzyńskiej”

  1. Artur pisze:

   Proszę o uwzględnienie w planie dodatkowego chodnika/ścieżki rowerowej od strony ogródków działkowych, który umożliwi połączenie DDR na Kapelance z DRR wzdłuż Wilgi.

  2. Artur pisze:

   W audycie z 2018 dla przebudowy tego skrzyżowania został zaproponowany inny przekrój drogi, który oprócz pasa do prawoskrętu i bezpiecznika, dodawał również ścieżkę rowerową i chodnik. Proszę o sprawdzenie takiego rozwiązania, które w dalszej przyszłości pozwoliłoby połączyć ścieżką rowerową wzdłuż Kobierzyńskiej, ścieżki rowerowe na ul. Kapelanka i planowane wzdłuż rzeki Wilgi.
   Stary audyt: https://ztp.krakow.pl/rower/audyty/audyt/przebudowa-i-rozbudowa-skrzyzowania-ul-kobierzynskiej-z-ul-kapelanka-o-pas-prawoskretu-w-ul-kobierzynska

  3. Szymon pisze:

   Proszę o przenalizowanie, czy w ramach inwestycji mogłaby zostać poprawiona widoczność sygnalizatora dla rowerzystów jadących od strony ul. Grota-Roweckiego na przejeździe tramwajowym. Problem zgłaszany od lat. Był już w tym miejscu poważny wypadek. Konieczny wydaje się drugi sygnalizator, widoczny dla rowerzystów z daleka.

  4. Marcin Hyła pisze:

   W projekcie nie widzę wymaganego Zarządzeniem Prezydenta Krakowa nr 3113/2018 wyokrąglenia styku drogi dla rowerów z jezdnią ul. Kobierzyńskiej. Detal, ale w ul. Kobierzyńskiej ruch rowerowy jest dozwolony i część użytkowników będzie chciała skręcić w prawo (dalej jest niestety droga dla rowerów i pieszych, ale na wlocie mamy osobno przejazd i przejście i zalążek drogi dla rowerów – stąd uwaga). Jak rozumiem zakres zadania nie obejmuje strony południowej ale tam też taka korekta by się przydała. Oczywiście należy pilnować wysokości uskoku (krawężnika) żeby nie dochodziło do wypadków jak pod ICE czy na północnym końcu ul. Rakowickiej. Na tym skrzyżowaniu były zgłaszane liczne problemy z pracą sygnalizacji (długość czerwonego sygnału dla rowerzystów), poszerzenie wlotu może problem pogłębić – czy to było analizowane?

  5. Kamil Bieniek pisze:

   Popieram wnioski pana Macieja.

   Ponadto sugeruję wykorzystanie okazji i wprowadzenie “okienek” na drzewa na peronie przystanku tramwajowego w stronę Ruczaju. Jest to szeroki peron (~6-7m), warto wprowadzić tam zieleń wysoką w celu poprawy komfortu pasażerów oczekujących na tym przystanku.

  6. Maciej pisze:

   1. Proszę dostosować przejazd rowerowy i przejście dla pieszych do wymogów „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” oraz “Wytycznych projektowania infrastruktury dla rowerów”:
   a) zakresem prac proszę objąć cały przejazd rowerowy (również stronę południową),
   b) odstąpić od projektowania krawężnika wtopionego (h = 0 cm) – przejazd powinien być bez krawężników i bez ścieku przykrawężnikowego z kostki granitowej.
   c) na przejściu dla pieszych zastosować krawężnik obniżony do h= 1cm z pasem ostrzegawczym, bez stosowania ścieku przykrawężnikowego.
   2. Proszę zachować istniejące drzewo w narożniku działki, które będzie znajdować się bliżej rozbudowanej jezdni ul. Kobierzyńskiej.
   3. Proszę zaprojektować chodnik wzdłuż projektowanego prawoskrętu do końca zakresu inwestycji (do zjazdu).
   4. Zjazd proszę zaprojektować jako wyniesiony z zachowaniem ciągłości niwelety oraz nawierzchni chodnika.

   • Marcin Hyła pisze:

    Uczulam na naiwność postulatu aby stosować _sprzeczne_ ze sobą “wytyczne” i standardy. Hochsztaplerskie wytyczne rządowe zawierają niedopuszczalne błędy i powinny być uchylone. Na laiku robią takie wrażenie że aż laik postuluje ich stosowanie, ale rezultat będzie odwrotny niż oczekiwany. Np. zgodnie z załączonym rysunkiem na styku jezdni i drogi dla rowerów będzie stała kałuża – o ile nie zapewni się pochylenia podłużnego o którym nie ma mowy. Sam wpust deszczowy nie wystarczy, zaś proponowane na rysunku pochylenie 6% przy oblodzeniu to pomysł na wpuszczanie rowerzystów na jezdnię na czerwonym świetle czego autor tych “wytycznych” ani jego zespół naukowy nie wiedzieli). Zarządzenie Prezydenta Krakowa nr 3113/2018 (standardy rowerowe) jest wolne od takich szkolnych błędów. Trzeba uważać co się postuluje, strzelanie w stopę zawsze przynosi rezultaty więc lepiej nie strzelać.

  7. adam pisze:

   Brak na Kobierzyńskiej przystanków MPK na czas remontów i objazdów

   brak P.d.Pieszych z Kobierzyńskiej przez Kapelankę od str. północnej

   ściąć wyspę żeby z nowego pasa jeździć na wprost

   Rozważyć budowę :

   PDP

   obustronną DDR o szer. 3m

   obustronny CP o szer. 3m

   obustronnych przystanków MPK dla niechronionych uczestników ruchu lub rezerwę terenową

   dostosowanie ulic dla autobusów MPK (droga do zajezdni MPK)