Przebudowa ul. Półłanki wraz z drogą dojazdową KDD - ZTP Kraków

  • Zamknięte

    Przebudowa ul. Półłanki wraz z drogą dojazdową KDD

    Opublikowano: 9.06.2022 14:33

    Projekt koncepcyjny obsługi komunikacyjnej projektowanego zespołu hal magazynowo-logistycznych z zapleczami biurowo-socjalnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr: 13/5, 14/5, 15/5, 16/5, 17/5, 18, 19, 20/5, 20/6, 21/5, 21/6, 22/5, 22/6, 23