Korekta ciągów pieszych i rowerowych w obrębie ronda Grunwaldzkiego - ZTP Kraków

 • Zamknięte

  Korekta ciągów pieszych i rowerowych w obrębie ronda Grunwaldzkiego

  Opublikowano: 5.05.2022 09:24

  7 odpowiedzi na “Korekta ciągów pieszych i rowerowych w obrębie ronda Grunwaldzkiego”

  1. Marcin Hyła pisze:

   Projekt nie rozwiązuje trzech podstawowych problemów narożników ronda: 1) zerowego promienia łuku na załomie przejazdów dla rowerzystów i drogi dla rowerów, 2) braku skomunikowania z bulwarem Wisły i 3) konfliktu z ruchem pieszym.

   Zerowy promień łuku to sytuacja niedopuszczalna, generująca konflikty rower/rower i utrudniająca ewakuację ze skrzyżowania. Należy radykalnie poszerzyć przejazdy zgodnie ze szkicem nr 1 poniżej.

   Projekt – choć “tymczasowy” (docelowo rondo Grunwaldzkie powinno zostać przebudowane zasadniczo) – musi poszerzyć narożniki przyczółków konstrukcjami oporowymi (w narożniku wschodnim rośnie drzewo, więc to trzeba ostrożnie). To zminimalizuje konflikty z ruchem pieszym i poprawi możliwość skomunikowania z bulwarem. Realizacja konstrukcji oporowych może być etapowana, ale jest niezbędna.

   Strona południowa, z drogą dla rowerów wyznaczoną w jezdni mostu wymaga oddzielenia barierą stalową U-14 zamiast proponowanych wysepek (separator U-25 jest niezgodny z Zarządzeniem PMK nr 3113/2018, jako rozwiązanie “tymczasowe” był do przyjęcia, ale teraz to trzeba zrobić porządnie). Projekt powinien skorygować odwodnienie, bo na jezdni tworzą się kałuże.

   Na wlotach należy usunąć sygnalizatory S-2. Zgodnie z Zarządzeniem PMK nr 3113/2018 są niedopuszczalne ze względu na ruch autobusów zasłaniających widoczność na przejeździe pojazdom dla których jest nadawany.

   Należy rozważyć wyznaczenie przejazdów i przejść przez wlot ronda od strony mostu Grunwaldzkiego oraz korektę geometrii wprowadzającej ruch na most Kotlarski (likwidacja pasa ruchu) – choć to ostatnie wymaga korekt wlotu ul. Monte Cassino.

   Szkice:
   https://drive.google.com/file/d/1IPyxMmCngNIfQDVcgV5Qhm4Gd4Zh71f2/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/1vap_k2q36KGsfbAl_wvcwMwXQ6drwjTG/view?usp=sharing

  2. Marcin Obara pisze:

   1. Proszę o rozszerzenie zakresu zadania o analizę zwężenia szerokości pasów ruchu na rondzie. Obecnie jest ona na poziomie 4-5m (najwięcej na zewnętrznych pasach). To bardzo dużo – a jednocześnie proponuje się substandardowe szerokości chodników oraz DDR, szczególnie nad wlotami tunelu. Korekta pasów ruchu do 3,5-4m pozwoli zastosować adekwatne szerokości chodników i dróg dla rowerów. Rondo Grunwaldzkie jest bardzo ważnym punktem przesiadkowym tramwajowo-autobusowym i ruch pieszy jest tu bardzo duży. Jest to też zbieg kilku istotnych tras rowerowych i również ruch rowerowy jest bardzo duży. Nie można dopuszczać do sytuacji, kiedy w centrum miasta, przez przewymiarowaną infrastrukturę samochodową, nie ma miejsca na choćby podstawową szerokość infrastruktury dla innych użytkowników. Jest to ważne tym bardziej, że planowana przebudowa najprawdopodobniej utrwali ten stan na długie lata.
   2. Proszę o wyprowadzenie DDR od ronda w kierunku bulwarów, przynajmniej w stronę Hotelu Forum – tam powinno być to łatwiejsze niż od strony Mangghi, gdzie może brakować miejsca.
   3. Proszę o przywrócenie DDR na jezdni na Moście Grunwaldzkim w stronę ronda i odpowiednie dowiązanie jej do przebudowywanego zakresu. Likwidacja tej DDR była motywowana względami pozamerytorycznymi, a teraz prawdopodobnie jest już wystarczająco dużo danych ruchowych świadczących o tym, że jej wpływ na zakorkowanie ul. Dietla był pomijalny.
   4. W miejscach, gdzie przebudowuje się DDR oraz lokalnie remontuje nawierzchnię (czyli obydwa przejazdy po stronie wschodniej ronda), proszę o rezygnację z krawężników na styku jezdni i DDR.

  3. Kamil Bieniek pisze:

   Korzystając z okazji należy również wziąć pod uwagę płd-zach. narożnik Ronda, gdzie występuje bardzo dużo kolizji między rowerzystami, pieszymi (w tym przesiadającymi się) i oczekującymi pasażerami. Jest tam stanowczo zbyt ciasno względem natężenia ruchu. Jeśli możliwe jest zwężenie szerokości jezdni (z zachowaniem liczby i układu pasów ruchu) należy powiększyć miejsce dla pasażerów pieszych i rowerzystów na tym narożniku oraz całej południowej stronie Ronda.

  4. Lukasz Ch pisze:

   Po stronie południowej ronda, część rowerzystów po przejechaniu jezdni kieruje się na południe w kierunku hotelu Forum, by kontynuować jazdę wzdłuż ulicy Konopnickiej lub zjechać na bulwary wiślane. Proponowane rozwiązanie nie uwzględnia tego kierunku ruchu.

  5. Mateusz pisze:

   1. Na całej długości projektowanej korekty geometrii DDR z uwagi na duże natężenie ruchu rowerowego powinna mieć szerokość min. 3m z poszerzeniem do 3,5 m przed przejazdami rowerowymi. Szczególnie ważne jest to dla DDR po południowej stronie skrzyżowania.
   2. Ciągi piesze na całym projektowanym odcinku powinny mieć szerokość min. 3m z możliwymi lokalnymi zwężeniami do 2,5m.
   3. Dodatkową szerokość na ciągi piesze i rowerowe należy uzyskać zawężając przewymiarowane pasy ruchu na rondzie z 4,5-5m do 4m. Dodatkowo po wschodniej stronie skrzyżowania można zagospodarować część istniejącego zieleńca na poszerzenie chodnika.
   4. Przejazd rowerowy wraz z DDR przez południowo-zachodni wlot ronda należy przybliżyć do tarczy skrzyżowania utrzymując prosty tor jazdy rowerzystów – bez odgięcia. Odsunięcie przejazdu rowerowego od tarczy skrzyżowania nie jest konieczne i nie poprawia warunków ruchu, a stwarza “wąskie gardło” i konieczność wprowadzenia ciasnych łuków DDR i zawężenia chodnika.
   5. Rozważyć możliwość poszerzenia zakresu opracowania w celu poszerzenia DDR i wykształcenia większej powierzchni akumulacji rowerzystów bezpośrednio przed przejazdem rowerowym w południowo wschodnim narożniku skrzyżowania.

  6. Mateusz pisze:

   1. Na całej długości projektowanej korekty geometrii DDR z uwagi na duże natężenie ruchu rowerowego powinna mieć szerokość min. 3m z poszerzeniem do 3,5 m przed przejazdami rowerowymi. Szczególnie ważne jest to dla DDR po południowej stronie skrzyżowania.
   2. Ciągi piesze na całym projektowanym odcinku powinny mieć szerokość min. 3m z możliwymi lokalnymi zwężeniami do 2,5m.
   3. Dodatkową szerokość na ciągi piesze i rowerowe należy uzyskać zawężając przewymiarowane pasy ruchu na rondzie z 4,5-5m do 4m. Dodatkowo po wschodniej stronie skrzyżowania można zagospodarować część istniejącego zieleńca na poszerzenie chodnika.
   4. Przejazd rowerowy wraz z DDR przez południowo-zachodni wlot ronda należy przybliżyć do tarczy skrzyżowania utrzymując prosty tor jazdy rowerzystów – bez odgięcia. Odsunięcie przejazdu rowerowego od tarczy skrzyżowania nie jest konieczne i nie poprawia warunków ruchu, a stwarza “wąskie gardło” i konieczność wprowadzenia ciasnych łuków DDR i zawężenia chodnika.
   5. Rozważyć możliwość poszerzenia zakresu opracowania w celu poszerzenia DDR i wykształcenia większej powierzchni akumulacji rowerzystów bezpośrednio przed przejazdem rowerowym w południowo wschodnim narożniku skrzyżowania.

  7. Maciej pisze:

   Przedstawiona koncepcja de facto nie poprawia w żaden sposób ruchu rowerowego na Rondzie Grunwaldzkim, a jedynie poprawia stan istniejacej infrastruktury z niewielkimi korektami geometrii. Proszę o ponowną analizę całego zakresu projektu w sposób bardziej kompleksowy uwzględniający również zmiany geometrii jezdni w obrębie ronda. Sugeruję następujące zmiany:
   1. Odstąpienie od projektowania krawężników na przejazdach rowerowych.
   2. Wyprostowanie przebiegu drogi rowerowej wzdłuż południowej strony ronda. Droga rowerowa powinna być prowadzona równolegle do krawędzi jezdni i dalej wzdłuż ul. Dietla. Przy istniejącej sygnalizacji świetlnej nie ma potrzeby odsuwania przejazdu rowerowego od linii zatrzymania – prawoskręt ma swój dedykowany pas.
   3. Wykonanie nawierzchni chodników w dostosowaniu do istniejących nawierzchni w okolicy – południowo-wschodni narożnik ronda powinien mieć nawierzchnię asfaltową również na chodnikach.
   4. Umożliwienie przejazdu rowerem w stronę południowo-wschodnią (kierunek do Forum), np. poprzez wyprowadzenie drogi rowerowej w stronę Bulwarów.
   5. Wyprostowanie po stronie północnej przejazdu rowerowego (eliminacja dwóch kontrałuków) oraz zmiana organizacji ruchu na wlocie ul. Dietla – prawy pas tylko do skrętu w prawo w Aleje, środkowy do jazdy na wprost, a lewy do skrętu w lewo. Dzięki temu nie będzie potrzeby wykonywania odsunięcia przejazdu od krawędzi jezdni głównej.
   6. Analiza zasadności zachowania po stronie północnej ronda 3 pasów ruchu. Przez zachowanie obecnych krawędzi jezdni chodnik po stronie północnej będzie bardzo wąski dla istniejących natężeń ruchu pieszego. Może wystarczą tam tylko dwa pasy ruchu – jeden do jazdy na wprost a jeden do skrętu w lewo? Lub też jest możliwość ich korekty i zawężenia?
   7. Po stronie północnej brakuje wyprowadzenia drogi rowerowej w stronę Bulwarów i tunelu pod Dietla.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Maksymalny rozmiar wszystkich plików łącznie to: 5 MB. Dozwolone formaty plików: jpg, jpeg, png, gif, pdf. Linki do YouTube, Facebook, Twitter i innych serwisów wstawione w tekście komentarza zostaną automatycznie osadzone. Drop files here