Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej - ZTP Kraków

  • Otwarte

    Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej

    Opublikowano: 26.05.2022 12:14

    Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej w ramach zadania: Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 ul. Kocmyrzowskiej od rejonu skrzyżowania z ul. Bukszpanową (od granicy działek nr 898 obr. 10 Nowa Huta i nr 513 obr. 11 Nowa Huta) do granic administracyjnych miasta Krakowa

    AR_1.01R_Orientacja