Przebudowa odcinka ul. Jerzmanowskiego - ZTP Kraków

  • Zamknięte

    Przebudowa odcinka ul. Jerzmanowskiego

    Opublikowano: 8.08.2022 14:20

    Przebudowa odcinka ul. Jerzmanowskiego w zakresie budowy zatok postojowych po wschodniej stronie jezdni realizowana w ramach inwestycji: „Budowa miejsc parkingowych wokół ulicy Jerzmanowskiego na Nowym Prokocimiu na odcinku od ul. Teligi/Ćwiklińskiej do ul. Lilii Wenedy wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia”.

    PROJEKT_JERZMANOWSKIEGO_2022_08_03-7