Budowa odcinka drogi łączącej ul. Kapelanka z ul. Ceglarską - ZTP Kraków

 • Zamknięte

  Budowa odcinka drogi łączącej ul. Kapelanka z ul. Ceglarską

  Opublikowano: 6.02.2023 10:07

  orientacja-1

  Aktualizacja dokumentacji 2023.06.21

  23 odpowiedzi na “Budowa odcinka drogi łączącej ul. Kapelanka z ul. Ceglarską”

  1. Jakub pisze:

   Podczas projektowania oświetlenia, proszę wziąć pod uwagę by nie było zbyt jasne – oślepiające pieszych i widoczne przez okna mieszkańców (tak jak wymienione lampy w dalszej części ul. Ceglarskiej).

  2. Anna pisze:

   Jako mieszkanka ul. Św. Jacka oczekuję:
   – gwarancji trwałego zaślepienia ul.Ceglarskiej, tak, aby zastosowane rozwiązania w przedmiotowym projekcie nie zniknęły po kilku latach funkcjonowania. Zaślepienie ul. Ceglarskiej powinno być potwierdzone zapisami w opracowywanym mpzp „Kobierzyńska-Pychowicka” poprzez zmianę przeznaczenia fragmentu ul.Ceglarskiej z KDD na zapis KDX jako przeznaczony pod publicznie dostępny ciąg pieszy
   – absolutnej minimalizacji wycinki zieleni podczas realizacji inwestycji – roślinność stanowi pas ochronny przed hałasem i pyłem
   – zagospodarowania drzewostanem, który stanowiłby pas ochrony przed hałasem z ul. Kapelanki, fragmentu wzdłuż ul.Ceglarskiej, która ma być przeznaczona pod ciąg pieszo-rowerowy
   – zagospodarowania drzewostanem pasa zieleni pomiędzy ul. Kapelanką i stacją benzynową, z tych samych powodów, co powyżej

  3. Paweł pisze:

   Skoro idą zmainy to dobrze by było, gdyby za dwa lata jednak się nie odwidziało;) Modernizujmy miasto ale w sposób przemyślany. Powinny zostać wprowadzone zapisy dające gwarancję niezmienności zastosowanego rozwiązania. Poza tym nowe skrzyżowanie może okazać się bardzo atrakcyjne dla kierowców objeżdżających korki. Warto pomyśleć o zabezpieczeniu mieszkańców: ograniczenie prędkości, progi zwalniające (np. przy bloku ul. św. Jacka 22 na dolocie do św. Jacka nie ma ani jednego) lub wręcz zastosować szlabany. W innym wypadku osiedle zostanie rozjechane.
   Dobrym pomysłem wydaje się też nasadzenie drzew na pasach zieleni – hałas z Kapelanki będzie znacznie mniejszy.

  4. Bartosz Bosowiec pisze:

   Nowy projekt nie poprawił sytuacji przy budynku przy ul. Kapelanka 32.

  5. Mieszkanka pisze:

   Dokonane zmiany projektu dają szanse na ograniczanie ruchu samochodów z terenów przeznaczonych pod inwestycje komercyjne z rejonu Kobierzyńska/Pychowicka. Konieczna jest zmiana przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego zaślepianego odcinka ul.Ceglarskiej drogi dojazdowej KDD na ciąg pieszy. Powstanie w tym miejscu skrzyżowania umożliwia w kolejnym etapie przekształcenie dróg osiedlowych w „tranzytowe”, poprzez ul.Św.Jacka aż do Pychowickiej. Zamiast projektowanego skrzyżowania w tym miejscu potrzebny jest ciąg pieszo-rowerowy, który byłby inwestycją oczekiwaną przez mieszkańców osiedla.

  6. BD pisze:

   Fragment ul. Ceglarskiej, który ma być ciągiem pieszo-rowerowym powinien być zaślepiony na trwałe, w taki sposób, aby dawał gwarancję rozwiązania permanentnego a nie tymczasowego czyli tylko zasłony dymnej dla uspokojenia nastrojów mieszkańców oraz powinno to zostać potwierdzone zapisami w opracowywanym mpzp Kobierzyńska/Pychowicka zmianą z KDD na KDX . Mieszkańcy chcą mieć gwarancję, że w przyszłości nie nastąpi realizacja połączenia drogowego do mających powstać budynków poprzez nowo projektowany odcinek ul. Ceglarskiej.

   Ruch samochodów na Kapelance generuje ogromny hałas, dlatego należy nasadzić szpalery drzew wzdłuż pasa zieleni pomiędzy Kapelanką a stacją benzynową.

  7. Natalia pisze:

   Bardzo proszę aby uwzględnić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie ul. Ceglarskiej na fragmencie projektowanego ciągu pieszo-rowerowego zmianę przeznaczenia drogi KDD na KDX.
   . Jaka będzie też gwarancja że w przyszłości nie będzie realizacji połączenia drogowego do projektowanych budynków przy ul.Kapelanka/Kobierzyńska poprzez nowo projektowany odcinek przy ul. Ceglarskiej . Proszę o stosowne zapisy w miejscowym planie .

  8. Barbara Czekańska pisze:

   Zaślepienie ul. Ceglarskiej powinno być potwierdzone zapisami w opracowywanym mpzp „Kobierzyńska-Pychowicka” poprzez zmianę przeznaczenia fragmentu ul.Ceglarskiej z KDD na zapis KDX jako przeznaczony pod publicznie dostępny ciąg pieszy.

  9. Marta pisze:

   Będąc mieszkańcem osiedla zlokalizowanego na ul. Św. Jacka i Ceglarska, chcę zagwarantowania, że w przyszłości nie nastąpi połączenie drogowe do projektowanych budynków przy ul.Kapelanka – Kobierzyńska poprzez nowo projektowany odcinek przy ul. Ceglarskiej i umieszczenia tej informacji w planie zagospodarowania przestrzennego.
   Planowane zaślepienie ul. Ceglarskiej powinno być trwałe i nie należy dopuścić do powstania skrzyżowania łączącego z ul. Pychowicką – jeśli tranzyt będzie odbywał się przez ul. Św. Jacka. Nie jest ona przystosowana do zwiększenia ruchliwości samochodów, a jej ewentualne poszerzenie doprowadzi do zmniejszenia ilości miejsc parkingowych. Już teraz obserwuje się zwiększoną liczbę parkujących niż jeszcze miesiąc temu.
   Warto też pomyśleć o zminimalizowaniu hałasu i zasadzenie w pasie zieleni drzewostanu między stacją benzynową a Kapelanką.

  10. Maciej Krzanowski pisze:

   – Według mnie, zaślepienie ul.Ceglarskiej powinno być dokonane w trwały sposób. W przeciwnym razie obawiam się, że po jakimś czasie może ono zniknąć i zostanie przez to wpuszczony na osiedle ruch tranzytowy z Ruczaju i od Ul. Pychowickiej. Osiedlowe drogi są zbyt wąski i kluczą po osiedlu. Ruch tranzytowy spowodowałby znaczne zwiększenie poziomu hałasu, zanieczyszczenia oraz zagrożenie dla mieszkańców, szczególnie dzieci. Dodatkowym negatywnym zjawiskiem będzie wykorzystanie miejsc parkingowych przeznaczonych dla mieszkańców osiedla przez osoby dojeżdżające do pracy w okolicznych biurowcach (również w tych planowanych).

   – Powinno się stworzyć pas zieleni wzdłuż ul.Ceglarskiej, która ma być przeznaczona pod ciąg pieszo-rowerowy . Chroniłby on przed zanieczyszczeniem i hałasem z ulicy Kapelanka.

   – Zaślepienie ul. Ceglarskiej powinno być potwierdzone zapisami w opracowywanym mpzp „Kobierzyńska-Pychowicka” poprzez zmianę przeznaczenia fragmentu ul.Ceglarskiej z KDD na zapis KDX jako przeznaczony pod publicznie dostępny ciąg pieszy.

   – Przeznaczenie ul. Ceglarskiej na fragmencie projektowanego ciągu pieszo-rowerowego należy uwzględnić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego poprzez zmianę przeznaczenia drogi KDD na KDX.

   – Jako mieszkaniec domagam się gwarancji w postaci zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, iż w przyszłości nie będzie realizacji połączenia drogowego do projektowanych budynków przy ul.Kapelanka/Kobierzyńska poprzez nowo projektowany odcinek przy ul. Ceglarskiej

   – Przy jakichkolwiek działaniach powinno się chronić istniejącą zieleń i zminimalizować wycinkę drzew i krzewoów podczas realizacji inwestycji.

  11. DawidH pisze:

   – Zaślepienie ul.Ceglarskiej musi mieć charakter trwały tak, aby zastosowanie rozwiązania w przedmiotowym projekcie nie zniknęły po kilku latach funkcjonowania.

   – Powstanie skrzyżowania w tym miejscu rodzi ryzyko tranzytu samochodów przez osiedle oraz przez ul.Św. Jacka w kierunku Pychowickiej.

   – Fragment zielni wydłuż ul.Ceglarskiej, która ma być przeznaczona pod ciąg pieszo-rowerowy zagospodarować drzewostanem, który stanowiłby pas ochrony przed hałasem z Kapelanki.

   – Zaślepienie ul. Ceglarskiej powinno być potwierdzone zapisami w opracowywanym mpzp „Kobierzyńska-Pychowicka” poprzez zmianę przeznaczenia fragmentu ul.Ceglarskiej z KDD na zapis KDX jako przeznaczony pod publicznie dostępny ciąg pieszy.

   – Przeznaczenie ul. Ceglarskiej na fragmencie projektowanego ciągu pieszo-rowerowego należy uwzględnić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego poprzez zmianę przeznaczenia drogi KDD na KDX.

   – Mieszkańcy oczekują gwarancji w postaci zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, iż w przyszłości nie będzie realizacji połączenia drogowego do projektowanych budynków przy ul.Kapelanka/Kobierzyńska poprzez nowo projektowany odcinek przy ul. Ceglarskiej

   – Należy zminimalizować wycinkę zieleni podczas realizacji inwestycji, która stanowi pas ochronny przed hałasem, pyłem.

   – Wobec bliskości ul.Kapelanki i hałasu jakie generuje ruch samochodów na tej ulicy nasadzić drzewa wzdłuż pasa zielni pomiędzy ul. Kapelanką i stacją benzynową.

   – Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie oznakowania Tempo 30 oraz inne oznakowanie zwracające uwagę na bliskość osiedla.

  12. Maria pisze:

   Na mapie nie ma drzewostanu, który jest w terenie i graniczy bezpośrednio z projektowaną inwestycją drogową. Proszę zminimalizować wycinkę zielni oraz zadbanie o stan zielni już istniejącej podczas realizacji inwestycji. W związku z wydaniem zezwolenia Inwestorowi na wycinkę drzew należy wykonać nasadzenia drzew w okolicy projektowanego skrzyżowania np. pas drogowy pomiędzy drogą ul. Kapelanka a stacją benzynową, wzdłuż zamykanego odcinka dla samochodów drogi ul.Ceglarskiej. W chwili obecnej skrzyżowanie charakteryzuje się dużym ruchem samochodów, szczególnie gdy ruch wzrósł po uruchomieniu parku Zakrzówek, do tego hałas z ul.Kapelanka, dlatego zieleń mogłaby stanowić barierę ochronną przed hałasem.

  13. Piotr pisze:

   Słusznie wskazano uwagę o budowie oświetlenia. Powinno powstać wzdłuż całej ul. Ceglarskiej, zarówno przy bloku 21 jak i dalej w projektowanym ciągu pieszo-rowerowym. Obecnie panują tam egipskie ciemności, strach tamtędy chodzić i jeździć rowerem. Z krzaków od strony kanału ulgi, prawie codziennie wybiegają dziki !!!!

  14. Paweł pisze:

   Proszę o wybudowanie oświetlenia ulicznego w zakresie nowoprojektowanego odcinka drogi. Dodatkowo w trakcie projektowania proszę zrealizować uruchomienie istniejących lub postawienie 2 nowych latarni. Lokalizacja obecnie nieczynnych latarni jak na rysunku. To miejsce jest w nocy nieoświetlone i stwarza zagrożenie dla ruchu pieszych i rowerzystów!!!

  15. Piotr pisze:

   Proszę o zaprojektowanie pasa zieleni i uwzględnienie nasadzenia drzew w niewykorzystanym pasie wzdłuż projektowanego chodnika (za myjnią). Nie ma tam żadnych mediów, a niezagospodarowany pas jest zlokalizowany jeszcze w działce inwestycji.
   Drzewa nie będą zasłaniać widoku samochodom jadącym od Kapelanki, a skręcającym w lewo bo nie będzie ruchu w tym kierunku – przecięcie drogi. Obszar zaznaczony na czerwono.

  16. Kinga pisze:

   Proszę o wskazanie powodu skierowania ruchu samochodów ul. Ceglarską do firm, które już są zlokalizowane w okolicach projektowanego biurowca a teraz ruch do nich się odbywa ul.Kapelanką. Dodatkowo w otoczeniu projektowanego biurowca procedowany jest MPZP z przeznaczeniem terenu pod wysoką zabudowę. Należy zatem spodziewać się, iż powstanie w tym miejscu więcej tego typu budynków, co spowoduje znaczne zwiększenie natężenia ruchu. Proszę o uwzględnienie interesu zwykłych mieszkańców i skierowanie dojazdu ul.Kapelanką tak jak odbywa się do zlokalizowanych biurowców w tej okolicy.

  17. Adrian K. pisze:

   Proszę o skorygowanie trasy ciągu pieszo-rowerowego na wysokości budynku nr 32 zgodnie z poniższą propozycją. Obecnie w tamtym miejscu nie ma zachowanej widoczności pomiędzy pieszymi i rowerzystami poruszającymi się w przeciwnych kierunkach. Ciąg powinien być prowadzony w oddaleniu od tego budynku, a miejsce istniejącego chodnika może zastąpić np. zieleniec. Wpłynie to pozytywnie na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.

  18. Ilona pisze:

   Dzień dobry,

   W pierwotnych planach budowy nowej drogi i skrzyżowania z ulicą Kapelanka, było utworzenie na ul. Kapelanka lewoskrętu, który umożliwiłby skręt samochodom jadącym z południa (od strony Tesko) w stronę centrum na osiedle i do planowanych inwestycji. W chwili obecnej nie ma możliwości lewoskrętu i trzeba nadrabiać drogi, żeby zawrócić. Lewoskręt upłynniłby ruch i komunikację.

  19. Zbigniew Zając pisze:

   Dzień dobry. Bardzo proszę o wyjaśnienie konieczności realizacji połączenia projektowanego budynku biurowego z drogą publiczną poprzez ul. Ceglarską? Co stoi na przeszkodzie aby dojazd do projektowanego budynku biurowego odbywał się poprzez istniejący zjazd z ul. Kapelanka?

  20. Jonatan Nowak pisze:

   1. Ruch kilkuset samochodów prowadzony wąską osiedlową drogą do projektowanych biurowców spowoduje korki w godzinach szczytu, uniemożliwiając mieszkańcom wyjazd z osiedla.
   2. Proponuje się zjazd do biurowców z ul. Kapelanka tak jak ma to miejsce ze zjazdem do biurowców Skanska.
   3. Nie można wykorzystać łącznika będącego w zamyśle drogą dojazdową do osiedla, jako dojazdu do tak ogromnych biurowców.

  21. Marcin Rozwadowski pisze:

   Wnoszę o:
   Umieszczenie znaku drogowego D-40 w miejscu łączenia planowanej drogi z ul. Ceglarską oraz adekwatnym rozmieszczeniem znaków D-41 kończących strefę zamieszkania.

  22. Kamil Bieniek pisze:

   Wnoszę o:
   1. Zwężenie szerokości jezdni nowoprojektowanej drogi do 6,0m (opis techniczny sugeruje, że to ma być ulica klasy D), tak jak istniejąca ul. Ceglarska.
   2. Rozważenie utworzenia zieleńca od północnej strony nowoprojektowanej drogi między jezdnią a chodnikiem, najlepiej z nasadzeniem drzew. Na planie sytuacyjnym widać, że po tej stronie nie ma sieci podziemnych.
   3. Zachowanie nawierzchni i niwelety chodnika na zjazdach tam, gdzie nie zaprojektowano wyniesionego przejścia dla pieszych.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Maksymalny rozmiar wszystkich plików łącznie to: 5 MB. Dozwolone formaty plików: jpg, jpeg, png, gif, pdf. Linki do YouTube, Facebook, Twitter i innych serwisów wstawione w tekście komentarza zostaną automatycznie osadzone. Drop files here