Dwór Badenich przy ul. Glinik - ZTP Kraków

  • Zamknięte

    Dwór Badenich przy ul. Glinik

    Opublikowano: 5.09.2022 14:40

    Adaptacja na cele użyteczności publicznej, przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego Dworu Badenich w Wadowie przy ul. Glinik 63 w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową infrastruktury technicznej, dz. nr 118/1, 118/2, 118/3, obr. 16, j. ewid. Nowa Huta.