Rozbudowa ul. Okulickiego - ZTP Kraków

 • Zamknięte

  Rozbudowa ul. Okulickiego

  Opublikowano: 14.09.2021 15:54

  Rozbudowa ul. Generała Leopolda Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego

  Pismo z uwagami po Audycie:

  Pobierz (DOCX, 50KB)

  Plan sytuacyjny 1

  Rys. 1.1 Sytuacja cz. 1

  Plan sytuacyjny 2

  Rys. 1.2 Sytuacja cz. 2

  Plan sytuacyjny 3

  Rys. 1.3 Sytuacja cz. 3

  Plan sytuacyjny 4

  Rys. 1.4 Sytuacja cz. 4

  Plan sytuacyjny 5

  Rys. 1.5 Sytuacja cz. 5

  Przekroje charakterystyczne

  Rys. 2 Przekroje charakterystyczne

  Plan orientacyjny

  Orientacja

  Opis techniczny

  Opis_techniczny

  13 odpowiedzi na “Rozbudowa ul. Okulickiego”

  1. Andrzej Ś pisze:

   Witam ponownie.
   W uzupełnieniu do wcześniejszego mejla chciałbym wskazać Państwu na kolejny absurd dotyczący projektowanej przebudowy ul. Okulickiego.
   Budowa północnej obwodnicy Krakowa finansowanej ze środków pomocowych wymusiła budowę tuneli dla ochrony rzadkich gatunków roślin, płazów i siedlisk ptaków.
   Dzisiaj z perspektywy wykonanych efektów ( tuneli ) umieszczonych w szczerych polach nasuwa się złość.
   To tam z w/w powodu chroni się gady , płazy i ptaki . A co z ludźmi zamieszkującymi na osiedlach Kalinowym i Kombatantów.
   Dzisiaj wiemy o gigantycznym zadłużeniu miasta Krakowa. Planowana inwestycja z pewnością nie zostanie wkrótce zrealizowana ze środków miejskich lecz będzie sfinansowana ze środków pomocowych czy to rządowych czy też unijnych. Jest więc czas na przeprojektowanie odcinka ul. Okulickiego od skrzyżowania z Al. Andersa do wiaduktu nad ul. Mikołajczyka i umieszczenia jej w tunelu dla ochrony przed hałasem i spalinami ludzi zamieszkujących te osiedla. Życie ludzkie nie ma ceny!!!!!! Ekrany akustyczne to prowizorka . A smog z gigantycznego ruchu pojazdów włączających się do Krakowa z węzła Mistrzejowice II rozniesie się po naszych osiedlach.

  2. Andrzej Ś pisze:

   Witam! Sz.P.
   Jako mieszkaniec osiedla Kombatantów w pełni popieram propozycję umieszczenia odcinka drogi w ul.Okulickiego od skrzyżowania z Al.Andersa z ul.Okulickiego do wiaduktu z ul.Mikołajczyka w ukopie.
   Wiem, że wskutek zmiany natężenia ilości samochodów na budowanym węźle drogowym S7/S52 Mistrzejowice II
   trwają prace związane z jego przeprojektowaniem. Kiedy projektant zaktualizował swoje badania n/t natężenia ruchu pojazdów do roku 2023 w ul.Okulickiego? Odebranie potoków ruchu z tego węzła w kierunku Krakowa przez ul.Okulickiego spowoduje gigantyczny hałas i smog dla okolicznych mieszkańców . A gdzie bezpieczeństwo przechodniów na istniejących przejściach dla pieszych. Te trzeba wprowadzić do tuneli pod ul.Okulickiego – bezwzględnie dla uniknięcia postojów sznura samochodów przed sygnalizacjami świetlnymi . Należy zmniejszyć szerokość między pasami jezdni do niezbędnego minimum kosztem oddania terenu zieleni w oś Kombatantów, a także ograniczyć ilość pasów ruchu do dwóch na terenie przyległym do os.Kombatantów.

  3. Anna pisze:

   W tym momencie są wykonywane roboty: wydłużenie zatok przystankowych na ul. Okulickiego, pytanie po co?
   Skoro w planie sytuacyjnym nr2 bedą przesuwane w głąb osiedli.
   Dwa przystanek zaraz na przejściem dla pieszych, ktoś kto to projektuje wogóle nie myśli

  4. alex pisze:

   Rys. 1.1.
   Dlaczego nie przewidziano łącznika pomiędzy Stella-Sawickiego i Okulickiego?
   Dlaczego skrzyżowanie Stella-Sawickiego-Wiślicka i Bora-Komorowskiego-Okulickiego nie wchodzi w zakres planowanej przebudowy?

  5. Łukasz pisze:

   Mieszkam w bloku przy rondzie piastowskim. Okulickiego pod ziemię proszę aż za wiadukt. Drogi rowerowe, tramwaj wierzchem i dużo zieleni w jednym z najbardziej zaludnionych miejsc w Polsce . Nie potrzebne będą inwestycje w kładki itp. Nie wyobrażam sobie rozdzielenia Os. Kombatantów i Os. Kalinowego autostradą.
   Ludzie z bloków też ludzie.

  6. Ryszard pisze:

   Zwężenie wiaduktu i ograniczenie ilości pasów ruchu w ciągu ul. Mikołajczyka oraz powstanie ciasnej łącznicy pomiędzy planowanymi rondami przy ul. Okulickiego i Mikołajczyka mocno utrudni przejazd z Bieńczyc do Mistrzejowic, dojazd do szpitala oraz dostęp do obwodnicy równocześnie. Wskutek takiego rozwiązania, pomimo wybudowania tuż obok północnej i wschodniej obwodnicy oraz rozbudowy ul. Okulickiego, z Mistrzejowic nie będzie się można wydostać w żadnym kierunku. Wdrożenie tego projektu, niezależnie od rozwiązań przygotowanych dla ruchu rowerowego w obszarze, przedstawionym na planie sytuacyjnym nr 3, zamiast ułatwić obsługę komunikacyjną, spowoduje nowe problemy. Podobnie stało się przy innym wylocie z Mistrzejowic na ul. Reduta, lecz niestety w sąsiedztwie Ronda Piastowskiego należy spodziewać się komplikacji w dużo większej skali, oddziałujących niekorzystnie na ruch w większości nowohuckich dzielnic.

  7. Marcin Hyła pisze:

   Ulica Okulickiego prowadzi główną trasę rowerową nr 11 (aktualizacja studium rowerowego z 2019 roku). Ze względu na powiązania podstawowy jej przebieg powinien być zapewniony północną stroną ul. Okulickiego, kluczowe jest też powiązanie z ul. Piasta Kołodzieja (trasa łącznikowa “Wiślicka – Piastów”).

   Na poziomie “podstawowym” zgłaszam trzy zastrzeżenia:
   1) “rezerwa na realizację kładki pieszo-rowerowej” (Rys. 1.2.) zapewnia zbyt mało miejsca, aby spełnić wymagania standardów technicznych (Zarządzenie PMK nr 3113/2018);
   2) Na rys. 1.3. droga dla rowerów po stronie południowej ul. Mikołajczyka urywa się a powinna być przeprowadzona przejazdem dla rowerzystów przez wlot ul. Dunikowskiego. Rozwiązanie wlotu ul. Dunikowskiego wymaga korekt – zwłaszcza przybliżenia przejazdu i przejścia do skrzyżowania.
   Projekt nie przedstawia sytuacji wysokościowej (pochyleń podłużnych) dróg dla rowerów łączących ul. Okulickiego pod wiaduktem z rondem Piastowskim – tu widzę ryzyka.
   3) Wjazdy na przejazdy dla rowerzystow na rondach Kupały oraz Mistrzejowicka-Fatimska powinny być wyokrągląne od strony jezdni na których ruch odbywa się na zasadach ogólnych, aby ułatwić wjazd na drogę dla rowerów z tych jezdni (zgodnie z Zarządzeniem PMK nr 3113/2018).

   Pozostałe rozwiązania są co do zasady zgodne z Zarządzeniem PMK nr 3113/2018 (przy założeniu że wszystkie przejazdy dla rowerzystów przez skrzyżowanie ul. Andersa i Okulickiego oraz przejazdy izolowane, czyli poza skrzyżowaniami) są wyposażone w sygnalizację świetlną. Lokalne dowiązania dróg dla rowerów do wnętrz osiedli zgłaszane wyżej w dyskusji oczywiście do uwzględnienia.

   Zarazem jednak uczulam na potencjalną wielką słabość projektu: ronda turbinowe (tu skądinąd zaprojektowane poprawnie) wytwarzają poważny konflikt na wylotach: nie wszystkie manewry opuszczania ronda turbinowego to sytuacja regulowana przez art. 27 ust. 1a PoRD – “skręt w drogę poprzeczną” (co wynika z oznakowania poziomego i zasad pracy ronda odśrodkowego, jakim jest turbina). Ponadto ruch pieszy i rowerowy przez wloty i zwłaszcza wyloty niweczy korzyści płynące z takiego rozwiązania (przepustowość, bezpieczeństwo itp.).

   Stąd uważam, że przynajmniej rondo Piastowskie powino obejmować _bezkolizyjne_ rozwiązania dla pieszych i rowerzystów – co łatwo (choć pewnie nietanio) osiągnąć wynosząc tarczę ronda i torowisko (sytuacja wysokościowa terenu to ułatwia). Konieczność skomunikowania rowerowego z trasą główną w niżej położonej ul. Okulickiego stanowi dodatkową synergię takiego rozwiązania. Rondo na skrzyżowaniu z ul. Kupały również ze względu na sytuację wysokościową może/powinno być wyniesione, z bezkolizyjnym ruchem rowerów i pieszych w dolnym poziomie. Jeśli nie zapadnie decyzja o rozwiazaniach bezkolizyjnych, to należy z dużą ostrożnością rozwiązać oznakowanie, ustalające pierwszeństwo na wylotach (np. znaki A7 dla pojazdów opuszczających ronda).

   Skrzyżowania z ul. Mistrzejowicką zapewne nie da się zorganizować bezkolizyjnie dla ruchu rowerów, również pewien problem stanowi łącznica Okulickiego – Mikołajczyka. Do dyskusji jest doprojektowanie zjazdu w kierunku rz. Dłubni na północ (trasa główna nr 11 oraz VeloDłubnia w studium tras są prowadzone korytarzem drogi ekspresowej S7 pod most kolejowy, ale ze względu na zagospodarowanie terenu konieczna będzie zapewne korekta trasowania – np. bezpośrednio brzegiem Dłubni; to wymagałoby analiz i odrębnej koncepcji).

   Także skrzyżowanie ul. Andersa i Okulickiego powinno być rozwiązane dla ruchu rowerowego bezkolizyjnie (tunel na planie litery “Y” pod warunkiem spełnienia wymagań Zarządzenia PMK nr 3113/2018) – i to nie ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego ale straty czasu. To jest obszar poza III obwodnicą i tutaj takie rozwiązania są uzasadnione. Przypominam: na całej długości ul. Okulickiego należy minimalizować kolizje i straty czasu dla rowerzystów po stronie północnej ze względu na tranzytowy charakter drogi dla rowerów i wylot w dolinę Dłubni z dużym potencjałem rekreacyjnym i sportowym. To kolejny argument za wprowadzaniem rozwiązań bezkolizyjnych.

  8. Mateusz pisze:

   Rondo na dwujezdniowej drodze dwupasmowej z uliczką osiedlową (Kupały)? to po co robić ślimaki na rondo piastowskie? Kupały powinna stać się ślepa lub mieć tylko prawoskręty. Skoro Okulickiego ma obsłużyć węzeł s7 to sztucznie zapchamy drogę.

  9. Maciej pisze:

   Uwaga ogólna:
   1. W projekcie nie pokazano lokalizacji planowanych urządzeń ochrony przed hałasem dla okolicznej zabudowy. Na etapie lokalizacji tych obiektów (ekranów, wałów ziemnych, itp.) należy bezwzględnie przewidzieć zachowanie widoczności na skrzyżowaniach i zjazdach, tak aby nie powstały miejsca niebezpieczne bez odpowiedniej widoczności pieszy – rowerzysta – kierowca.
   2. W celu ograniczenia hałasu dla okolicznych mieszkańców proszę przeanalizować alternatywne dla ekranów akustycznych metody ochrony przed hałasem, np. cichą nawierzchnię, wały ziemne, zieleń izolacyjna).

   Rys 1.1
   1. Proszę o analizę łącznicy Okulickiego – Andersa od strony al. Bora-Komorowskiego – czy na przejściu dla pieszych i przejeździe będzie sygnalizacja świetlna? Geometria łącznicy będzie zachęcać do szybkiej jazdy (50-70 km/h) w al. Andersa co może być niebezpieczne dla pieszych i rowerzystów. Proszę o wprowadzenie na łącznicy sygnalizacji świetlnej lub też korektę jej geometrii. Warto również rozważyć wprowadzenie dodatkowego bus-pasa na łącznicy będącego naturalnym „przedłużeniem” istniejącego przystanku przy skrzyżowaniu z Stella-Sawickiego.
   2. Aleja Andersa wg. MPZP i SUiKZP jest drogą klasy Z, w związku z czym należy na niej skorygować przyjęte szerokości pasów ruchu zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie: standardowa szerokość pasa ruchu – 3 m, szerokość prawego pasa (dla pojazdów komunikacji zbiorowej i ewentualnych pojazdów ciężarowych) – 3,25 m.
   3. Włączenie drogi rowerowej w ślepą ul. Czaplickiego proszę zrealizować w osi drogi, tak aby rowerzysta od Czaplickiego nie musiał jechać „pod prąd”.

   Rys 1.2
   1. Proszę o analizę włączenia do projektu połączenia pieszo-rowerowego z parkingiem przy markecie Kaufland w miejscu likwidowanego wjazdu na parking od Okulickiego.
   2. Proszę w maksymalnym stopniu o analizę korekt jezdni serwisowych, dróg rowerowych i chodników w celu zachowania istniejącej zieleni, np. dojazd do SP92 przesunąć w stronę południową zachowując istniejące drzewa, drogę rowerową i chodnik przy rezerwie na kładkę dosunąć do jezdni zachowując istniejącą zieleń.
   3. Czy wyspa dzieląca jezdnie powinna być taka szeroka? Na wschodnim odcinku Okulickiego wyspa dzieląca ma 2,5 m, a nie 6,0m. Może warto przeanalizować jej zawężenie, dzięki czemu nowa jezdnia będzie trochę bardziej oddalona od północnej zabudowy wielorodzinnej.

   Rys 1.3
   1. Dlaczego w projekcie przewiduje się budowę nowego wiaduktu drogowego w ciągu Mikołajczyka nad Okulickiego? Przecież w lipcu 2021 r. przeprowadzono remont obiektu, który kosztował 700 tys. złotych! (https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/remont-wiaduktu-w-ciagu-ul-mikolajczyka-wkracza-w-kolejny-etap/)
   Należy w projekcie dostosować projektowaną infrastrukturę do wiaduktu:
   a. w ciągu Okulickiego zawęzić jezdnię zachodnią do dwóch pasów ruchu (bus-pas rozpocząć za obiektem), a ciągi piesze i drogi rowerowe wprowadzić pod istniejący obiekt bliżej jezdni.
   b. w ciągu Mikołajczyka: istniejący obiekt dostosować do przesunięcia torowiska tramwajowego oraz zaprojektować dodatkowe kładki pieszo-rowerowe w przypadku problemów z zmieszczeniem całej projektowanej infrastruktury.
   2. Proszę w maksymalnym stopniu o analizę korekt jezdni serwisowych, dróg rowerowych i chodników w celu zachowania istniejącej zieleni, np. droga rowerowa i chodnik od północnej strony Okulickiego do pętli na os. Kombatantów prowadzić poza istniejącą zielenią.
   3. Przystanek autobusowy na Okulickiego w stronę S-7 przenieść w rejon wiaduktu w ciągu ul. Mikołajczyka aby poprawić dostępność do przystanku oraz ułatwić przesiadki na inne autobusy oraz tramwaje.
   4. Po stronie południowej Okulickiego zaprojektować obok schodów przy wiadukcie pochylnię dla pieszych oraz drogę rowerowa zapewniającą skomunikowanie z południową stroną ul. Mikołajczyka.
   5. Pasy ruchu na ul. Mikołajczyka, Piasta Kołodzieja i Srebrnych Orłów projektować zgodnie z ich klasą techniczną (Z), tzn. na podstawie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie: standardowa szerokość pasa ruchu – 3 m, szerokość prawego pasa (dla pojazdów komunikacji zbiorowej i ewentualnych pojazdów ciężarowych) – 3,25 m. W projekcie nie określono również parametrów technicznych nowej łącznicy między Mikołajczyka, a Okulickiego – na podstawie przyjętych parametrów należy zaprojektować szerokość jezdni (pasów ruchu) tej łącznicy.
   6. Na etapie organizacji ruchu na skrzyżowaniu Piasta Kołodzieja – Kruszwicka prawy pas od strony Ronda Piastowskiego wydzielić do jazdy na wprost tylko dla pojazdów komunikacji zbiorowej.
   7. Przystanki autobusowe lokalizować z maksymalnym skróceniem drogi dojścia dla pieszych. Przystanki bez zatok powinny zaczynać się tuż za przejściem dla pieszych na wylotach skrzyżowań. Niedopuszczalne jest odsuwanie przystanków od skrzyżowania jak np. na Piasta Kołodzieja przy skrzyżowaniu Piasta Kołodzieja – Kruszwicka.
   8. W projekcie zniknął przystanek autobusowy Kleeberga w stronę południową. Proszę o wyjaśnienie gdzie będzie się znajdował ten przystanek lub jak jego likwidacja wpłynie na organizację połączenia autobusowego 664. Dla linii nocnej można przecież wyznaczyć taki przystanek tam gdzie obecnie się znajduje, bez dedykowanej zatoki autobusowej. Szerokość peronu przystankowego można poszerzyć o 2m dzięki dostosowaniu szerokości pasów ruchu w ciągu Piasta Kołodzieja do standardowych szerokości bez ich przewymiarowywania (3×3 m + 2×3,25 m = 15,5 m zamiast projektowanych 17,5 m) zgodnie z pkt. 5.
   9. Proszę o analizę zasadności projektowania zatok autobusowych wzdłuż Srebrnych Orłów. Obecnie na przedmiotowej ulicy wprowadzono zawężenia jezdni w rejonie przejść dla pieszych i korekty organizacji ruchu mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Utrwalanie stanu istniejącego z zatokami autobusowymi zachęca do szybszej jazdy i pogarsza warunki ruchu dla komunikacji zbiorowej.
   10. Proszę o analizę funkcjonalności ronda turbinowego na skrzyżowaniu ul. Mikołajczyka – Srebrnych Orłów – Piasta Kołodzieja. Wylot ronda w Srebrnych Orłów jest zaprojektowany jako dwupasowy co przy przejeździe tramwaju przez przejazd obok będzie blokować całe rondo przez pojazdy oczekujące na zjazd z ronda. Proponuję wydzielić prawy pas ronda jedynie do skrętu w prawo w Srebrnych Orłów co pozwoli na stworzenie powierzchni akumulacji dla pojazdów oczekujących przed przejazdem tramwajowym. Dzięki temu będzie można również zawęzić wylot w Srebrnych Orłów do jednego pasa ruchu co poprawi bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym za torowiskiem tramwajowym.

   Rys 1.4
   1. Proszę w maksymalnym stopniu o analizę korekt jezdni serwisowych, dróg rowerowych i chodników w celu zachowania istniejącej zieleni, np. droga rowerowa i chodnik po południowej stronie Okulickiego prowadzić poza istniejącą zielenią.

   Rys 1.5
   1. Proszę w maksymalnym stopniu o analizę korekt jezdni serwisowych, dróg rowerowych i chodników w celu zachowania istniejącej zieleni, np. droga rowerowa i chodnik po południowej i północnej stronie Okulickiego prowadzić poza istniejącą zielenią.
   2. Na zjazdach należy zachować geometrię drogi rowerowej i chodnika bez zbędnych odgięć tuż przed zjazdem, tak jak proponuje się przy zjeździe do stacji paliw i KFC.

  10. Kamil pisze:

   Plan sytuacyjny nr 1 – wykonać bus-pas od przystanku przed stacją paliw w kierunku ul. Andersa, w celu umożliwienia płynnej jazdy autobusów ( bez konieczności proszenia się kierowców o wpuszczenie).

  11. Ewa Laskowska-Litak pisze:

   Czy wzdłuż ul. Okulickiego, w szczególności w odniesieniu do odcinka wskazanego jako sytuacja nr 5, przewidziane jest (będzie?) postawienie ekranów dźwiękochłonnych-akustycznych, ograniczających hałas z projektowanej drogi dwupasmowej?

  12. Radosław pisze:

   Dotyczy Plan sytuacyjny 5.
   Wyjazd z osiedla Złotych Orłów na ul. Okulickiego .
   1 Z opracowania wynika, że będzie zlikwidowany pas wyjazdowy. Takie rozwiązanie w znaczący sposób zmniejszy bezpieczeństwo wyjazdu z osiedla. W tym momencie jest to jedyny wjazd/wyjazd dla bloku nr 59.
   2 Nie zostały zaprojektowane ekrany akustyczny. W tym momencie dopuszczalny poziom hałasu jest przekroczony. Projektowana droga jeszcze ten hałas zwiększy.
   Proszę o zaprojektowanie ekranów akustycznych oraz pasa wyjazdowego z osiedla.

  13. Marcin Obara pisze:

   Rys 1.1 – prawoskręt z Bora-Komorowskiego w Andersa. Przejazd rowerowy oraz przejście dla pieszych zlokalizowane są w połowie łagodnie poprowadzonej łącznicy, która może zachęcać do szybkiej jazdy. Takie umiejscowienie PdP i PdR jest potencjalnie wypadkogenne – nie bez powodu likwiduje się np podobnie usytuowane przejścia dla pieszych na węźle Modlnica. Proszę o taką zmianę geometrii tego miejsca, by przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów były bezpieczne.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Maksymalny rozmiar wszystkich plików łącznie to: 5 MB. Dozwolone formaty plików: jpg, jpeg, png, gif, pdf. Linki do YouTube, Facebook, Twitter i innych serwisów wstawione w tekście komentarza zostaną automatycznie osadzone. Drop files here