Rozbudowa ul. Bogucianka (od Walgierza Wdałego do ul. Grodzisko) - ZTP Kraków

  • Zamknięte

    Rozbudowa ul. Bogucianka (od Walgierza Wdałego do ul. Grodzisko)

    Opublikowano: 30.08.2022 16:09

    Wielowariantowa koncepcja drogowa rozbudowy ul. Bogucianka w ramach zamierzenia inwestycjnego pn.: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2233K (UL. BOGUCIANKA) NA DZIAŁCE NR 371 OBRĘB 0076 PODGÓRZE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126104_9 W MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW, GMINA MIEJSKA KRAKÓW w ramach zadania “Budowa chodnika na ul. Bogucianka na odcinku od ul. Walgierza Wdałego do ul. Grodzisko”

    K.00