Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wisłę “Kazimierz-Ludwinów” - ZTP Kraków

 • Zamknięte

  Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wisłę “Kazimierz-Ludwinów”

  Opublikowano: 14.07.2015 11:46

  Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wisłę “Kazimierz-Ludwinów” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

  Opinia audytu

  Pobierz (DOC, 77KB)

  Opinia audytu z dnia 7 sierpnia 2015

  Pobierz (DOC, 78KB)

  Pobierz (PDF, Unknown)

  Pobierz (PDF, 378KB)

  Termin składania uwag w formie komentarzy: 21.VII.2015

  3 odpowiedzi na “Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wisłę “Kazimierz-Ludwinów””

  1. PawelS pisze:

   Proponuję wybudować 40km drogi rowerowej, w tym np. przystosować most w ciągu Krakowska-Piłsudskiego do ruchu rowerowego, zamiast tej kładki.

  2. Bartek444 pisze:

   Na kładce rozdzielić ruch pieszy i rowerowy, analogicznie dla kładki ojca Bernatka, oraz połączyć zjazdami z drogami dla rowerów. Zjazdy wykonać z masy bitumicznej w kolorze czerwonym układanej mechanicznie. Nie stosować czerwonej farby do pomalowania czarnej masy!
   Połączyć północny wylot kładki z ul. Skawińską drogą dla rowerów wykonaną z masy bitumicznej, obecnie to połączenie jest planowane jako wąski chodnik dla pieszych.

  3. miae pisze:

   Uwaga dotyczące rozwiązania w rejonie wejścia na kładkę od strony Ludwinowa.

   — 1) Szerokość ciągów pieszych na kładce (zaliczając ciągi pieszo-rowerowe do ciągów pieszych, czyli tam gdzie piesi mogą chodzić), wynosi ok. 9 m. Po zejściu z kładki (idąc na wprost) piesi trafiają na chodnik o szerokości zaledwie 2 m, dodatkowo graniczący z ciągiem rowerowym (DDR), który według planu nie jest niczym oddzielony. Przy dużym ruchu pieszym utrzymanie ciągu rowerowego bez wchodzących na niego pieszych będzie praktycznie niemożliwe. Może lepiej oddzielić ciąg rowerowy (DDR) wąski pasem np. zieleni z obrzeżami lub w inny dopuszczony sposób (oczywiście wizualnie dopasowany do architektury kładki).

   — 2) Druga uwaga jest trochę w opozycji do pierwszej. Trudno będzie też jasno określić, iż rowerzyści zjeżdżający z kładki mogą zjechać tylko w lewo lub prawo, skoro na wprost czeka na nich ciąg rowerowy (DDR), ale jest rozdzielony tylko 2 m chodnikiem. Jak to w praktyce będzie oznaczone? Czy będą znaki C-2 i C-4 przed zjazdami a przy wyjeździe znak B-2? Ta sytuacja jest bardzo problematyczna i trudna, zwłaszcza jeśli ktoś znajdzie się tam pierwszy raz.

   Moją sugestią jest stworzenie w okolicach wjazdu/ zjazdu z kładki ciągu pieszo-rowerowego (CPR), ponieważ nieuzasadnionym rozwiązaniem jest rozdzielenie ciągów dla pieszych i rowerów tylko na krótkim odcinku (50 m) akurat w najruchliwszym miejscu, w otoczeniu samych ciągów pieszo-rowerowych (CPR są na kładce i na bulwarach, gdzie szlaki pieszych i rowerzystów raczej się nie krzyżują). Ciąg pieszo-rowerowy przy zjeździe nieco wymusi uwagę wszystkich uczestników ruchu, natomiast rozdzielone ciągi będą powodowały konfliktowe sytuacje – piesi będą wchodzić na DDR (nie ma fizycznej bariery) a rowerzyści będą przejeżdżać na wprost (do DDR) przez chodnik.

   Inną kwestią jest brak osobnego ciągu rowerowego (DDR) na przebudowywanych alejkach (poza opisanym najbliższym otoczeniem zjazdu z kładki). Biorąc pod uwagę, iż na bulwarach w niedalekiej przyszłości jest przewidywana droga dla rowerów, może zasadnym byłoby jej stworzenie na odcinku w granicach opracowania. Za kilka lat będzie taka sytuacja: DDR na bulwarach i na ul. Ludwinowskiej przechodząca w ciąg pieszo-rowerowy (CPR) w okolicach kładki z 50 m „wyspą” przy zjeździe z kładki, gdzie znowu pojawią się rozdzielone ciągi piesze i rowerowe.