Budowa drogi KDD.7 od ul. Twardowskiego - ZTP Kraków

 • Zamknięte

  Budowa drogi KDD.7 od ul. Twardowskiego

  Opublikowano: 17.05.2023 11:30

  Możliwość zgłaszania uwag do 06.06.2023r.

  40 odpowiedzi na “Budowa drogi KDD.7 od ul. Twardowskiego”

  1. A. pisze:

   Wnioskuję o całkowite odstąpienie od projektu budowy drogi KDD.7 od ul. Twardowskiego.
   Na ul. Twardowskiego już panuje komunikacyjny chaos.
   Planowana inwestycja stanowi zagrożenie dla chronionego ekosystemu Zakrzówka.
   Tu jest park, strefa wytchnienia, relaksu. Nie zamieniajcie tych terenów w kolejną betonową dżunglę!

  2. Krzysztof pisze:

   Ulica Twardowskiego na skrzyżowaniu z ul. Św. Jacka powinna być wyłączona z ruchu (nie dotyczy mieszkańców), to co się tam dzieje jest nieporozumieniem w skali krajowej. Jako mieszkaniec musiałem w niedzielę czekać w nagrzanym samochodzie z dziećmi 15 minut, żeby móc dojechać do swojej posesji. To samo przy próbie wyjazdu.
   Dlaczego nie ma tam Policji, która kierowała by ruchem i uświadamiała KMY, KWI, SK i oczywiście naszym sąsiadom ze wschodu, że pod sam park nie da rady dojechać samochodem i zaparkować?

   Co do planowanej drogi – od razu widać że nie chodzi o doprowadzenie dojazdu do tego bloku, tylko o coś więcej.

   Miasto powinno w całości odstąpić od koncepcji budowy drogi KDD.7, umieszczoną na stronie Zarządu Transportu Miasta Krakowa w celu oceny i audytu, gdyż próba realizacji koncepcyjnej drogi pod nazwą KDD.7 jak również od zabudowy osnowy parku krajobrazowego.

   Szanowni Państwo urzędnicy, jesteście zatrudnieni przeze mnie i innych podatników – proszę o poszanowanie zdania Waszego pracodawcy i nie uleganiu presji i partykularnym interesom dewelopera.
   Miasto nie powinno pozwolić na zabudowanie czegokolwiek w tak pięknym miejscu, dość już betonozy na każdym kroku. Zostawcie Zakrzówek w spokoju!!

   Zgadzam

  3. PS pisze:

   Wnioskuję o zaprzestanie prac nad koncepcją budowy drogi KDD.7 od ulicy Twardowskiego. Przedstawiona przez ZTP koncepcja dotyczy realizacji wyłącznie interesu prywatnego i nie spełnia kryteriów celu publicznego. Dodatkowo jest sprzeczny z interesami okolicznych mieszkańców. Planowana inwestycja jest zagrożeniem dla całego występującego tu chronionego ekosystemu użytku ekologicznego „Zakrzówek”
   Zwracam się z wnioskiem o przekazanie informacji, kiedy będzie odbywało się posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie , rozpatrującego i weryfikującego wszystkie złożone uwagi oraz umożliwienie mi uczestnictwa w tym posiedzeniu (również w trybie zdalnym).

  4. K.M. pisze:

   Wnioskuję o całkowite zaprzestanie prac nad koncepcją budowy drogi KDD.7!
   Projekt ten jest de facto drogą dojazdową do prywatnej inwestycji i nie spełnia kryteriów realizacji inwestycji celu publicznego. Dodatkowo kłóci się zdecydowanie z interesem mieszkańców.
   Planowana inwestycja drogowa KDD.7 stanowi poważne zagrożenie dla występującego tam chronionego systemu ekologicznego a także istniejącej infrastruktury drogowej.

  5. Beata 77 pisze:

   NIE ZGADZAM SIĘ NA BUDOWĘ ZAPLANOWANEGO SKRZYŻOWANIA!!!
   Po osiedlu chodzą dzieci a ruch samochodowy na większą skalę spowoduje wiele wypadków . Ponadto przy ul. Ceglarskiej my mieszkańcy parkujemy prostopadle do drogi swoje samochody. Jak to sobie wyobrażacie że damy radę wyjeżdżać z miejsc tyłem z parkingowych podczas wzmożonego ruchu.
   Ten chory pomysł ma być korzystny JEDYNIE dla pracowników biurowców, a mieszkańcy osiedla nie liczą się. NIE GODZIMY SIĘ NA TO!!!

  6. Piotr pisze:

   Przedstawiony powyżej plan stworzenia drogi KDD 7 jest tylko i wyłącznie propozycją skomunikowania z ulicą Twardowskiego tajemniczej “projektowanej inwestycji niedrogowej” na działce 140/2 w obrębie P-9.
   Czyli w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego, tuż obok bezcennych terenów przebywania rzadkich i będących pod ścisłą ochroną roślin i zwierząt. W tym rejonie występują 3 objęte ochroną gatunki motyli dziennych: modraszek telejus, modraszek nausitous i czerwończyk nieparek, z których dwa pierwsze wymienione są w zał. II i IV Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz w Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce i są owadami najczęściej wymienianymi w międzynarodowych i krajowych dokumentach mówiących o zagrożeniach przyrody. Występuje tu 9 gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową: traszka zwyczajne, traszka grzebieniasta, żaba wodna, żaba śmieszka, ropucha szara, kumak nizinny, jaszczurka zwinka, zaskroniec zwyczajny, gniewosz plamisty. Zwłaszcza w przypadku gniewosza, na obszarze pomiędzy ulicami Wyłom i św. Jacka stwierdzono dotychczas jedno z najliczniejszych zgrupowań tego gatunku w Polsce. Gatunku wpisanego do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z kategorią zagrożenia VU – gatunek wysokiego ryzyka, narażony na wyginięcie.
   Nie bez przyczyny wzdłuż ulicy Wyłom – m.in. na wysokości planowanej inwestycji od kilku lat montowane są bariery dla płazów, mające je chronić przed wtargnięciem na jezdnię.
   Co dodatkowo świadczy, że pomijając żyjące tam gatunki jest to teren typowo podmokły nienadający się pod inwestycje, posiadający najgorszą grupę nośności G4. Ażeby doprowadzić taki teren do grupy nośności G1 należy zastosować odpowiednie metody techniczne (np. stabilizację mechaniczną lub chemiczną, geosyntetyki itp.). A takie zabiegi w przypadku terenu cennego krajobrazowo i przyrodniczo są niedopuszczalne – w nieodwracalny sposób go zmienią!
   Oprócz powyższych zagrożeń, realizacja koncepcji drogi KDD 7 spowoduje dalszy wzrost i tak już obecnie zwiększonej liczby parkujących w tym rejonie samochodów, co jeszcze bardziej zakorkuje ten rejon Krakowa.
   Reasumując, uważam inwestycję za szkodliwą, bezcelową i niedopuszczalną w tym miejscu.

  7. Małgorzata Jedynak pisze:

   Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu opiniuje przekazane projekty pod kątem bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu oraz stosowania obowiązujących na terenie miasta Standardów.
   Na posiedzeniu omawiane są uwagi, które dotyczą ww. kwestii i które są zgłaszane przez mieszkańców za pośrednictwem strony internetowej pod opublikowaną dokumentacją Uwzględnione uwagi zawarte są każdorazowo w opinii Zespołu, publikowanej na stronie, na której dostępna jest także dokumentacja. W posiedzeniu biorą udział członkowie Zespołu, projektanci/przedstawiciele Inwestora, jest to spotkanie techniczne, nie są to konsultacje społeczne przy udziale mieszkańców.
   Zarząd Transporty Publicznego w Krakowie nie jest inwestorem omawianej inwestycji. Wskazane zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr 92/U/ZDMK/2023 z 6 marca 2023r. zawartej pomiędzy Zarządem Dróg Miasta Krakowa a inwestorem inwestycji kubaturowej. Uwagi nie dotyczące kompetencji Zespołu zostaną przekazane do ZDMK do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. Przekażemy także do wskazanej jednostki zgłoszenie dotyczące potrzeby spotkania z mieszkańcami w związku z planowaną inwestycją.

  8. Natalia pisze:

   Proszę o przekazanie informacji publicznej, kiedy będzie odbywało się posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych
   uczestników ruchu w Mieście Krakowie , rozpatrującego i weryfikującego wszystkie złożone w tym formularzu uwagi oraz umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa w tym posiedzeniu również w trybie zdalnym. Jest to istotne ponieważ protokoły z posiedzeń Zespołu publikowane na stronie http://www.ztp.krakow.pl nie dokumentują przyczyn uwzględniania lub nieuwzględnienia uwag .

  9. mieszkaniec pisze:

   Projekt drogi KDD 7 jest niczym innym jak śmiałym posunięciem wladz miasta i kpieniem sobie z mieszkańców. Budowa drogi w żaden sposób nie wpłynie na ruch ul. Twardowskiego a jedynie ułatwi dojazd do inwestycji deweloperskiej. Jak opis techniczny wskazuje inwestycja zaplanowana jest na terenie podmokłym i nie powinna zostać zrealizowana !

  10. Maciej B pisze:

   Przedstawiony projekt drogi KDD 7 jednoznacznie narusza zabudowę terenu należącego do nowopowstającego Parku Krajobrazowego uznanego za teren podmokły, nienadający się do takiej inwestycji. Teren zdefiniowany jako zły, oznaczony w klasyfikacji G4.

   W związku z powyższym inwestycja wiązałaby się z permanentym zniszczeniem i okaleczeniem okolicznej zieleni i terenów Parku Krajobrazowego. Ponadto wpłynęłaby negatywnie na odwodnienie ów terenów oraz na lokalną kanalizację sanitarną. Należy również nadmienić, że projekt ślepego końca ulicy mija się z celem w momencie kiedy istnieje stara zajezdnia autobusowa.

   Projekt drogi w żaden sposób nie poprawi sytuacji już zakorkowanej przez turystów ulicy Twardowskiego. Będzie dodatkowo generować kolejne przypadki “samowolki” parkowania na chodnikach, zwiększy natężenie ruchu wyżej wymienionych oraz przyczyni się do emisji spalin i hałasu.

   Dodatkowo patrząc na plan sytuacyjny jasno widać, że inwestycja pt: projekt drogi KDD 7 jest przedsięwzięciem czysto skierowanym ku interesom dewelopera oraz rażąco kłóci się z interesem mieszkańców.

   Cel budowy drogi nie jest publiczny, jest wyraźnym posunięciem władz miasta dla celów prywatnych inwestorów i nie powinien powstać.

  11. Jacek M pisze:

   Wnioskuję o zaprzestanie prac nad projektowaniem oraz budową drogi KDD.7 Inwestycja ta oryginalnie miała być połączeniem ul Twardowskiego z Św Jacka aby ułatwić tranzyt w stronę Ruczaju. Obecnie koncepcja ta jest porzucona i wiadomo, że żaden tranzyt nigdy nie powstanie. Poza tym budowa drogi w formie, jaka została pierwotnie zaplanowana i uwzględniona w planie zagospodarowania przestrzennego nie jest możliwa bez zmiany jej lokalizacji na niekorzyść mieszkańców. Dlatego też budowa tej drogi nie ma sensu a w obecnej formie jedyną osobą której na niej zależy i która będzie czerpać z niej korzyści jest prywatny inwestor planujący budowę bloku na działce 140/2.
   Taka inwestycja drogowa w pobliżu parku jest gigantycznym zagrożeniem dla zwierząt tam żyjących. Dodatkowo droga ta nie dość, że nie poprawi sytuacji komunikacyjnej na ul Twardowskiego to wręcz ją pogorszy i utrudni.

  12. Marta pisze:

   Te zdjęcia pokazują wszystko czyli brak szacunku dla mieszkańców, przyrody. Jeszcze nie otwarto Kąpieliska. Zdjecia z ostatniej niedzieli. Czy ktoś w ogóle przemyślał sprawę Zakrzówka, jak można myśleć o kolejnych inwestycjach na tym terenie. Jak można przeprowadzać audyt niby rowerowy który jest próba przemycenia pomysłów dewelopera.

  13. Magdalena B pisze:

   Planowana inwestycja drogowa KDD.7 nie ma nic wspólnego z umożliwieniem poprawy komunikacji w rejonie ul. Twardowskiego, a wręcz przeciwnie. Jest to jedynie druga droga dojazdowa do prywatnej inwestycji, która ma powstać na działce 140/2. Powstaniem tej drogi jest zainteresowany jedynie właściciel tej że działki. Pozostali sąsiedzi oraz mieszkańcy osiedla nie widzą żadnej korzyści wynikającej z powstania takiej drogi. Co więcej budowa tej drogi wiąże się ze sporą utratą wielkości a co za tym idzie i wartości działek, na których ma ona powstać. Dla korzyści jednej osoby – dewelopera ucierpi cała ulica. ZTP w Krakowie nie może działać dla wyłącznej korzyści jednego, prywatnego inwestora.
   Dodatkowo powstanie takiej drogi znacząco zmniejszy i tak już mały obszar do parkowania na pętli oraz negatywnie wpłynie na florę i faunę okolicy.

  14. AK pisze:

   Projektowana droga KDD 7 jest rozbieżna z parametrami określonymi w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego „Rejon Św. Jacka Twardowskiego”. Planowana oś drogi, wykracza poza wskazany w planie zagospodarowania pas drogowy, wchodząc w inne nie wskazane do tego części nieruchomości.

  15. KL pisze:

   Jestem za ograniczeniem ruchu od ul.Kapelanka tylko dla mieszkańców a pozostali pieszo.
   Ostatnie weekendy pokazują ze samochodów juz, chociaż jeszcze zamknięte, jest za dużo. Rozjeżdżą każdą zieleń.

   Sprawa druga.
   Ma być tutaj park a nie ruch samochodowy.
   Póba realizacji drogi pod nazwą KDD 7, umieszczona na stronie Zarządu Transportu Miasta Krakowa w celu oceny i audytu nie spełnia kryteriów realizacji inwestycji celu publicznego, nie spełnia szczegółowych wytycznych z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, technicznie wskazane propozycję, stanowią zagrożenie dla całego występującego tu chronionego ekosystemu oraz co bardzo ważne dla pozostałej istniejącej infrastruktury drogowo – kanalizacyjno – burzowej. Wprowadzenie dodatkowego ruchu wjazdowo – wyjazdowego, przez projektowaną strefę parkingową dla uczestników parku miejskiego, spowoduje całkowite zatkanie się i niewydolność komunikacyjną w tym miejscu, a jest to nadrzędny cel w działaniu Zarządu Transportu Publicznego by do takich okoliczności w żadnym momencie nie doprowadzać ani koncepcyjnym, ani projektowym ani realizacyjnym.
   Reasumując.
   Spacery! Można kawałek dojść a i pobyt w Parku będzie przyjemniejszy.

   Ruch to życie!

  16. Mieszkaniec pisze:

   NIE dla przedstawionej koncepcji drogi pod nazwą KDD 7 ! Stanowi ona zagrożenie dla całego występującego tam CHRONIONEGO ekosystemu. Dlaczego co raz mocniej przekształcamy i eksploatujemy nasze środowisko ?? Koncepcja drogi przebiega przez obszar podmokły co w konsekwencji zaburzy całą relacje wód gruntowych jak i powierzchniowych. Nie dla budowy drogi z potencjalnym blokiem !!!

  17. Rafał W, pisze:

   Budowa drogi oznaczonej w planie miejscowym jako KDD.7 od ul. Twardowskiego.

   Analizując przedstawioną koncepcję zgłaszam następujące uwagi:

   1. Przede wszystkim przedstawiona koncepcja ma służyć prywatnym celom tj. realizacji inwestycji mieszkaniowej.
   2. Realizacja tej inwestycji doprowadzi do całkowitego zablokowania ul. Twardowskiego, jednostka taka jak ZTP powinna mieć świadomość jaką przepustowość ma ul. Twardowskiego i nie jest ona wystarczająca aby obsłużyć inwestycję taką jak budynek wielorodzinny i park Zakrzówek.
   3. Realizacja tej inwestycji będzie kolejnym krokiem aby rozbudowywać układ drogowy w tak cennym przyrodniczo terenie jakim jest Zakrzówek.

   Przedstawiony do oceny projekt koncepcyjny pod nazwą KDD 7, jest
   przedsięwzięciem, którego wyłącznym celem jest zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla
   prywatnej inwestycji wielomieszkaniowej a nie drogowej, zlokalizowanej na działce nr 140/2,
   obręb – 9, . Działania ZTP w Krakowie dedykowane są interesowi
   partykularnemu, z którym interesy ogółu mieszkańców (właścicieli nieruchomości sąsiednich
   w stosunku do działki drogowej oraz działki nr 140/2) pozostają sprzeczne.
   Przedmiotowa procedura konsultacji w ramach której publiczna instytucja jakim jest
   ZDP w Krakowie rozpoczyna działania zmierzające do zapewnienia możliwości starania się o
   realizację prywatnej inwestycji na działce nr 140/2 jest całkowicie nieuzasadniona. Koncepcja
   ta nie realizuje ani jednego zapisu inwestycji celu publicznego określonego w ustawie.
   Niezrozumiałe jest działanie miejskiej jednostki w celu spełnienia oczekiwań prywatnej firmy dodatkowo w realizacji inwestycji która zniszczy i zdegraduje cenny przyrodniczo teren.
   Czy miasto które ma bronić przede wszystkim interesu mieszkańców dalej będzie popełniało ten sam błąd czyli spełni oczekiwania dewelopera by po kilku latach próbować ratować teren na którym zostanie zakłócony i niewydolny układ komunikacyjny.
   Problem był wielokrotnie zgłaszany do miejskich jednostek zwłaszcza wówczas kiedy wprowadzono strefę do ul. Kapelanka. Obszar ten znalazł się na granicy stref w związku z czym pojawił się problem. Na ulicy Twardowskiego parkują samochody po to aby nie opłacać strefy.
   Do tego lokalizacja parkingu przeznaczonego dla parku Zakrzówek. Już teraz mieszkańcy mają problem z zablokowaną ulicą Twardowskiego i ul. Salezjańską.
   Jak w ogóle możliwe jest otwarcie Zakrzówka bez zrealizowanego parkingu, czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego odbierze tę inwestycję skoro w projekcie budowlanym ten parking był częścią inwestycji.
   Dodatkowo proponowane parametry drogi KDD 7 nie zgadzają się w wytycznymi i parametrami
   określonymi w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „ Rejon
   Św. Jacka Twardowskiego” – Uchwała Nr CXII/1698/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca
   2014 r., gdyż proponowana oś drogi wykracza poza wskazany w planie zagospodarowania
   pas jezdny odsuwając się od działki nr 140/3 i wkraczając w dodatkowy obszar m.in. działek
   nr 140/15, 140/16, co z zasady powinno wykluczać dalsze procedowanie i ocenę tej
   koncepcji.
   Następnie z punktu widzenia parametrów technicznych, nie ma możliwości zapewnienia
   właściwego odprowadzenia wodno – ściekowego i włączenia do istniejącej kanalizacji
   burzowo – ściekowej przy ulicy Twardowskiego, która jest już teraz praktycznie niewydolna
   w swojej obsłudze.
   Koncepcyjna droga przebiega przez obszar podmokły, z płytko występującymi
   wodami gruntowymi, w związku z powyższym, droga ta w sposób jednoznaczny i
   bezsprzeczny zaburzy całą relację wód powierzchniowych i gruntowych a co w konsekwencji
   będzie miało negatywny wpływ na bioróżnorodność znajdującą się na tym obszarze i cały
   ekosystem, chroniony zapisami siedliskowymi, użytku ekologicznego.
   Kanalizacja w ciągu ulicy Twardowkiego, w wypadku jakiejkolwiek większej inwestycji, a budowa drogi z potencjalnym blokiem jest już taką inwestycją, generującą ruch ciężkich pojazdów do budowy, spowoduje
   degradację tego odcinka sanitarno – burzowego, wraz z strukturą ulicy, kto będzie w tej
   sytuacji odpowiadał za zaistniałe szkody i ich naprawę?
   Wnioskuję o całkowite zaprzestanie prac nad koncepcją budowy drogi KDD.7,
   umieszczoną na stronie Zarządu Transportu Miasta Krakowa w celu oceny i audytu, gdyż
   próba realizacji koncepcyjnej drogi pod nazwą KDD.7, nie spełnia kryteriów realizacji
   inwestycji celu publicznego, nie spełnia szczegółowych wytycznych z obowiązującego
   planu zagospodarowania przestrzennego Rejon św. Jacka – Twardowskiego a wskazane w
   projekcie technicznie propozycje, stanowią zagrożenie dla całego występującego tu
   chronionego ekosystemu użytku ekologicznego „Zakrzówek”, oraz co bardzo ważne – także
   dla istniejącej infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej i burzowej.
   Zwracam się z wnioskiem, działając na podstawie art. 31§ 4 k.p.a., o przekazanie
   informacji, kiedy będzie odbywało się posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych
   uczestników ruchu w Mieście Krakowie , rozpatrującego i weryfikującego wszystkie złożone
   uwagi oraz umożliwienie mi uczestnictwa w tym posiedzeniu (również w trybie zdalnym).
   Podsumowując, próba realizacji koncepcyjnej drogi pod nazwą KDD 7, umieszczona
   na stronie Zarządu Transportu Miasta Krakowa w celu oceny i audytu nie spełnia kryteriów
   realizacji inwestycji celu publicznego, nie spełnia szczegółowych wytycznych z
   obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, technicznie wskazane propozycję,
   stanowią zagrożenie dla całego występującego tu chronionego ekosystemu oraz co bardzo
   ważne dla pozostałej istniejącej infrastruktury drogowo – kanalizacyjno – burzowej.
   Wprowadzenie dodatkowego ruchu wjazdowo – wyjazdowego, przez projektowaną
   strefę parkingową dla uczestników parku miejskiego, spowoduje całkowite zatkanie się i
   niewydolność komunikacyjną w tym miejscu, a jest to nadrzędny cel w działaniu Zarządu
   Transportu Publicznego by do takich okoliczności w żadnym momencie nie doprowadzać

  18. Małgorzata K pisze:

   Przedstawiona koncepcja drogi pod numerem KDD 7 jest absolutnie nie do przyjęcia , służy jedynie do zaspokojenia interesów prywatnego przedsiębiorcy. Jak wynika z przeprowadzonych z mieszkańcami Zakrzówka rozmów, są w ogromnej większości przeciwni przedstawionym rozwiązaniom. Ulica Twardowskiego od strony Skałek Twardowskiego jest już w tej chwili prawie całkowicie niewydolna komunikacyjnie, w szczególności w dni wolne od pracy i w okresie wakacyjnym.
   W związku z tym uważam, że ul. Twardowskiego, która jest “perełką” na mapie Krakowa powinna być od wysokości ul. Jacka całkowicie zamknięta dla ruchu samochodów, za wyjątkiem dojazdów do posesji. Wynika to z faktu, że główni użytkownicy tego szlaku to rodziny z dziećmi, rowerzyści, osoby przemieszczające się na deskorolkach, hulajnogach, wrotkach i rolkach, spacerujący seniorzy, rodzice z wózkami, dzieci i młodzież oraz inni spacerowicze bardzo często z psami. Z uwagi na bardzo intensywny ruch pieszy, rowerowy itp. wyjazdy z posesji przy ul. Twardowskiego w rejonie skałek są przez to bardzo utrudnione, także dodatkowo przez parkujące gęsto samochody. Skałki Twardowskiego są miejscem wytchnienia dla mieszkańców centralnego Krakowa i należy zapewnić im bezpieczeństwo poruszania się i spokojny wypoczynek w tym wyjątkowym miejscu.

  19. Beata pisze:

   Wnioskuję o CAŁKOWITE ODSTĄPIENIE OD PROJEKTU BUDOWY DROGI KDD.7

   który został przedstawiony na stronie Zarządu Transportu Miasta Krakowa w celu oceny mieszkańców, ponieważ
   ten pomysł nie spełnia kryteriów realizacji ani nie spełnia szczegółowych wytycznych z obowiązującego
   planu zagospodarowania przestrzennego Rejon św. Jacka – Twardowskiego a wskazane w
   projekcie technicznie propozycje, stanowią ZAGROŻENIE dla całego występującego tu
   chronionego ekosystemu użytku ekologicznego „Zakrzówek”, jak również dla istniejącej infrastruktury drogowej

  20. MB pisze:

   Zgłaszam uwagi do planowanej drogi KDD 7 i wnioskuję o rezygnację z jej realizacji ze względu na:

   1. Wzmoży ruch samochodowy, który już jest bardzo zintensyfikowany a będzie jeszcze większy w momencie otwarcia Parku Zakrzówek. Aktualnie mieszkańcy mają trudności z korzystaniem z wjazdu/wyjazdu ze swojej posesji, dodatkowa droga utrudni je znacząco. Dodatkowo spowoduje to niedrożność ulicy Twardowskiego w kierunku ul.Kapelanka. Zwiększy kłopot parkowania przy ul.Twardowskiego zarówno przez mieszkańców jak i ich gości oraz odwiedzających Park Zakrzówek.
   2. Mająca powstać droga KDD 7 jest planowana dla inwestycji prywatnej, nie jest to inwestycja celu publicznego, nie zapewnia lokalnej oraz ponadlokalnej polityki komunikacyjno-transportowej
   3. Droga KDD 7 nie jest zgodna wytycznymi i parametrami miejscowego planu zagospodarowania „Rejon Św.Jacka Twardowskiego”
   4. Planowana inwestycja KDD 7 będzie na terenach podmokłych, zwiększy to już istniejący kłopot z odwodnieniem, przykładem są sytuacje, które miały miejsce przy historycznych powodziach, gdzie woda płynęła ulicą, infrastruktura nie podołała stanu aktualnemu, zatem jak byłoby to możliwe po wybudowaniu dodatkowej drogi?
   5. Na planowanej drodze KDD 7 występuje starodrzew, miałaby ona duży i niekorzystny wpływ na otaczający ekosystem.

  21. Roman pisze:

   Wnioskuję o wstrzymanie prac koncepcyjnych dla drogi KDD.7. Budowa drogi zaburzy stosunki wodne w okolicy planowanej inwestycji i spowoduje dodatkowe kłopoty komunikacyjne(plany budowy bloku z podziemnymi garażami na około 40 mieszkań)Jednocześnie jest wyznaczony inny dojazd do nieruchomości .Budowa nowej drogi dojazdowej do prywatnej działki o powierzchni około 40 arów wymaga poświęcenia na nią około 16 arów zabranych prywatnym właścicielom i miastu.Plany przewidują też likwidację starej pętli autobusowej co uniemożliwi przywrócenie komunikacji zbiorowej która spowodowała by zmniejszenie ruchu samochodowego w tym atrakcyjnym przyrodniczo rejonie.Należy przypomnieć także o siedliskach gatunków zagrożonych na sąsiednich łąkach.

  22. Paulina pisze:

   Nie zgadzam się z budową drogi KDD7 w przedłużeniu ul. Twardowskiego.
   Park Zakrzówek zostanie otwarty lada dzień i już jest problem z korkami i przejazdem ulica Twardowskiego a co dopiero jak będzie to droga dojazdowa do nowego osiedla.
   Odcinek ul Twardowskiego od ul Jacka powinien być traktem spacerowo rowerowym z wjazdem dla mieszkańców i służb technicznych.

  23. Piotr pisze:

   Jestem przeciwny budowie drogi KDD7 od ul Twardowskiego.
   Kanalizacja części ulicy została wykonana w czynię społecznym przez mieszkańców ul Twardowskiego i Salezjańskiej. Studzienki kanalizacyjne nie są dostosowane do nadmiernej eksploatacji drogi a w chwili obecnej już widoczne są spękania asfaltu przy władzach studzienek.
   W wyniki wzmożonego ruchu ciężkich pojazdów nastąpi degradacja tego odcinka sanitarno burzowego.

  24. Gabriela pisze:

   Zgłaszam zastrzeżenie co do przedsięwzięcia budowy drogi KDD7 od ul Twardowskiego.
   Dodatkowy ruch samochodowy spowoduje korki i niewydolność komunikacyjną na naszej ulicy.

  25. Halina pisze:

   Proponowana droga pod nazwą KDD7 przebiega przez teren podmokły (dawny staw i tereny bagniste), co będzie miało negatywny wpływ na bioróżnorodność gatunkową na tym obszarze, która jest chroniona zapisami parku krajobrazowego i użytku ekologicznego.
   Koncepcja drogi KDD7 przyniesie więcej szkód niż pożytku, gdyż wzmożony ruch samochodowy utrudnia wjazd i wyjazd z nieruchomości, a czasem nawet uniemożliwia gdy zastawiane są bramy wjazdowe.
   Odcinek ul. Twardowskiego od ul. Jacka powinien być traktem spacerowo-rowerowym.

  26. Piotr pisze:

   Zgłaszam poniższe uwagi i sprzeciw wobec proponowanej drogi jak również kieruje pytania:

   Po pierwsze, biorąc pod uwagę plan zagospodarowania przestrzennego Rejon św. Jacka – Twardowskiego, proponowane NOWE wytycznie drogi nie spełnia kryteriów realizacji inwestycji celu publicznego bowiem jest nastawiona tylko i wyłącznie na partykularne interesy prywatnego inwestora, do którego działki droga ma prowadzić czyli [140/2, obręb IX].

   Po drugie, budowa drogi w takim zakresie i w tym miejscu silą rzeczy generuje ruch kołowy ciężarówek oraz wszelkiej inne maści maszyn budowalnych i sprzętu budowalnego, który z cala pewnością zrujnuje istniejący ekosystem – jeden z niewielu naturalnych już terenów w centrum Krakowa, powodując trwale szkody w kwestiach hydrologicznych, we florze i faunie. Nie możemy również zapominać o walorach widokowych i turystycznych – budowa drogi tuz przy skale Twardowskiego (a docelowo bloków) całkowicie zniszczy obecny, tak ceniony przez mieszkańców i turystów, spokojny charakter okolicy. Unikalny charakter tego rejonu Krakowa, w który ostał się z wszechobecnego betonowania wszystkich niemal zielnych zakątków Krakowa wymaga szczególnej ochrony a proponowana inwestycja to prosta droga do degradacji rejonu wokół pętli na ul. Twardowskiego i ul. Wyłom.

   Z uwagi mni. na powyższe wnioskuje o brak dalszego procedowania w sprawie proponowanej drogi.

   Ponadto:
   Proszę o rzetelne i konkretne informacje, czy i w jakim zakresie dokonano badania, w jaki sposób budowa drogi w planowanym wytyczeniu wpływać będzie na walory środowiskowe użytku ekologicznego który znajduje się tuż obok.

   Jakie są wyniki analizy wpływu inwestycji na strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania gniewosza plamistego na Zakrzówku?

   Czy zostały uwzględnione alternatywne wytyczenia drogi, które nie prowadziliby do konieczności odebrania własności części działek obecnych ich właścicielom? Wywlaszczenie jest najdalej posuniętą ingerencją w prawo własności i powinno być ostatecznością, po absolutnym wykluczeniu wszelkich innych możliwości prawnych i faktycznych.

  27. Andrzej pisze:

   1. Planowana droga KDD7 ma poczatek w innym miejscu niż ta przedstawiona na planie,
   z tego wynika że to inwestor chce wybudować drogę wyłacznie dla swojej inwestycji , zabierając część gruntu
   z prywatnych posesji.
   2.Planowane dwa budynki wielorodzinne drastycznie zakłócą architekturę krajobrazu otoczenia Skałek Twardowskiego i zieleni użytku ekologicznego.
   3.Budowa garaży podziemnych zaburzy stosunki wodne w otaczajacym terenie i zagrozi osuszeniem lub zalaniem użytku ekologicznego.
   4.Budowa pseudo drogi KDD7 zabierze teren przeznaczony pod planowany przy dawnej pętli parking.
   5.Inwestycja w postaci dwóch budynków wielorodzinnych spowoduje spore utrudnienia komunikacyjne na ulicy Twardoskiego

  28. Michał pisze:

   1. Poddawana ocenie koncepcja drogi pod nazwą KDD 7 wraz z przedstawioanymi załącznikami („plan sytuacyjny”, „przekroje konstrukcyjne”, „opis techniczny”, etc.) jest w gruncie rzeczy próbą realizacji przedsięwzięcia prywatnego, nie mającego nic wspólnego z celem publicznym, ani realizacją zrównoważonej lokalnej i ponadlokalnej polityki komunikacyjno – transportowej czy też poprawy jakości życia i zadowolenia mieszkańców, co jest zapisane w głównych celach statutowych Zarządu Transportu Publicznego oraz celach inwestycji publicznych.

   2. Proponowane parametry drogi KDD 7 są rozbieżne z wytycznymi i parametrami określonymi w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „ Rejon Św. Jacka Twardowskiego” – Uchwała Nr CXII/1698/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r., gdzie proponowana oś drogi wykracza poza wskazany w planie zagospodarowania pas jezdny, wchodząc w inne nie wskazane do tego części nieruchomości. Co do zasady powinno wykluczać dalsze procedowanie i ocenę tej koncepcji.

   3. Duże wątpliwości i spore podejrzenia budzi tryb postępowania administracyjnego w którym to publiczna instytucja rozpoczyna działania zmierzające do zapewnienia możliwości starania się o realizację prywatnej inwestycji na działce nr 140/2. Koncepcja ta nie realizuje ani jednego zapisu inwestycji celu publicznego określonego w ustawie.

   4. Kanalizacja w ciągu ulicy Twardowkiego nie posiada żadnych kręgów ochronnych dla studzienek, więc w przypadku jakiejkolwiek większej inwestycji (np. budowy drogi z potencjalnym blokiem), generującą ruch ciężkich pojazdów do budowy, spowoduje degradację tego odcinka sanitarno – burzowego, wraz z strukturą ulicy, kto będzie w tej sytuacji odpowiadał za zaistniałe szkody i ich naprawę?

  29. BoDa pisze:

   Wnoszę o zaprzestanie prac nad koncepcją budowa drogi KDD7, ponieważ Zarząd Transportu Publicznego sprzeniewierza się przedstawionym projektem swoim celom statutowym oraz celom inwestycji publicznych angażując się w realizację przedsięwzięcia komunikacyjnego, które służy wyłącznie celom jednostkowym a mianowicie zapewnienia drogi dojazdowej do prywatnej inwestycji na działce 140/2 . A zatem publiczna instytucja rozpoczyna proces zmierzający do zapewnienia możliwości starania się o realizację prywatnej inwestycji wielomieszkaniowej.

   Proponowane parametry drogi KDD7 nie zgadzają się z wytycznymi i parametrami określonymi w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego „ Rejon Św. Jacka / Twardowskiego „ Uchwała nr C XII/1698/14 Rady Miasta Krakowa z dn.9VII 2014 r.

   Droga KDD7 spotęguje już istniejący chaos komunikacyjny związany z użytkowaniem Parku Miejskiego.

   Droga KDD7 będzie miała negatywny wpływ na bioróżnorodność na tym obszarze i cały ekosystem, chroniony zapisami siedliskowym, parku krajobrazowego i użytku ekologicznego.

  30. Elżbieta Pytlarz pisze:

   Proponowana koncepcja drogi pod nazwą KDD 7 to w rzeczywistości przedsięwzięcie prywatne, mające prowadzić do inwestycji usytuowanej na działce nr 140/2 i nie ma nic wspólnego z celem publicznym ani realizacją „zrównoważonej lokalnej i ponadlokalnej polityki komunikacyjno – transportowej, poprawy jakości życia i zadowolenia mieszkańców”, co wynika ze statutu Zarządu Transportu Publicznego oraz celów inwestycji publicznych.
   Parametry drogi KDD 7 nie zgadzają się z wytycznymi określonymi w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego „ Rejon Św. Jacka/Twardowskiego” , wchodząc w inne nie wskazane w planie do tego celu nieruchomości.
   Budowa drogi zaburzy relację wód powierzchniowych i gruntowych, co będzie miało wpływ na gatunki chronione, istniejące w sąsiadującym z inwestycją użytku ekologicznym.
   Ulica Twardowskiego na odcinku od ul. Kapelanka do ul. Twardowskiego, obsługująca dotąd z trudem okolicznych mieszkańców i tak jest już zagrożona zwiększonym ruchem samochodowym, związanym z otwarciem „Parku Zakrzówek”, któremu nie zapewniono dotąd żadnego parkingu. Skarżyli się na to wielokrotnie mieszkańcy ul. Salezjańskiej oraz dyrekcja Przedszkola nr 2. Wprowadzenie dodatkowego ruchu wjazdowo – wyjazdowego, przez projektowaną strefę parkingową spowoduje całkowite zatkanie się i niewydolność komunikacyjną w tym miejscu.
   Podsumowując: projekt drogi KDD 7 nie spełnia ani kryteriów inwestycji celu publicznego, ani szczegółowych wytycznych z obowiązującego MPZP „Rejon św. Jacka/Twardowskiego”. Stanowi zagrożenie dla całego występującego tu chronionego ekosystemu oraz pogorszy warunki życiowe okolicznych mieszkańców.

  31. MARIA ŻUREK pisze:

   1. Przedstawiona do oceny koncepcja drogi pod nazwą KDD 7,nie uwzględnia faktu że droga ma powstać na terenie podmokłym, zasypanych glinianek na którym zawsze stała woda która była odprowadzana rowem melioracyjnym do ul.Twardowskiego.Przy skanalizowaniu ul.Twardowskiego odwodnienie przyległych terenów do starej pętli autobusowej zostało dołączone do kanalizacji w w/w ulicy .Kanalizacja ogólnospławna ul.Twardowskiego została wykonana w dużej mierze przez mieszkańców ul.Twardowskiego i ul.Salezjańskiej w czynie społecznym. Należy dodać, że minimalne spadki rzędu 1,5% ul.Salezjańska i 2% ul.Twardowskiego nie będą wstanie zapewnić właściwego odprowadzania ścieków oraz wód opadowych , co w konsekwencji doprowadzi do podtopień otaczających nieruchomości i potencjalnych cofek w kanałach sanitarnych .Kanalizacja – kratki ściekowe -burzowe od wielu lat nie były czyszczone a stan ciągu kanalizacyjnego pozostawia wiele do życzenia ,już w chwili obecnej widoczne są spękania asfaltu przy włazach studzienek kanalizacyjnych są to efekty braku podbudowy pod studzienkami oraz braku pierścieni przy włazach studzienek które miały przenosić ciężar nacisków na grunt. W sytuacji wzmożonej eksploatacji drogi najpierw przez dojazd ciężkiego sprzętu na budowę drogi , a w późniejszym okresie dodatkowych pojazdów do planowanego wielorodzinnego budynku oraz parku krajobrazowego, spowoduje degradację tego odcinka sanitarno – burzowego, wraz z strukturą ulicy.

   2. Wprowadzenie dodatkowego ruchu wjazdowo – wyjazdowego, przez projektowaną strefę parkingową dla uczestników Parku , spowoduje całkowite zatkanie się i niewydolność komunikacyjną w tym miejscu tj. Ul.Twardowskiego na odcinku do ul.Kapelanka.W chwili obecnej gdzie Park nie został jeszcze otwarty a już panuje wzmożony ruch ,utrudniony jest wjazd i wyjazd z nieruchomości ,często zastawiane bramy wjazdowe do budynków .

   Przedstawiona koncepcja drogi pod nazwą KDD 7 przyniesie więcej szkód niż pożytku, która narusza interesy ogółu mieszkańców tym bardziej ,że jest to droga budowana pod potrzeby planowanej inwestycji –budynek wielomieszkaniowy na terenie prywatnym ,budowany w strefie Parku Krajobrazowego .

   Kiedyś była przymierzana koncepcja aby odcinek od skrzyżowania ul.Twardowskieo z ul.Sw.Jacka aż do byłej pętli autobusowej wprowadzić zakaz wjazdu z wyjątkiem mieszkańców tego odcina oraz uprawnionych służb technicznych miał być to trak spacerowy- szkoda ze zrezygnowano z tego pomysłu

  32. Tomasz B pisze:

   Przedstawiony do oceny projekt koncepcyjny pod nazwą KDD 7, jest przedsięwzięciem, którego wyłącznym celem jest zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla prywatnej inwestycji wielomieszkaniowej a nie drogowej, zlokalizowanej na działce nr 140/2, obręb – 9, . Oznacza to, że działania ZTP w Krakowie dedykowane są interesowi partykularnemu, z którym interesy ogółu mieszkańców (właścicieli nieruchomości sąsiednich w stosunku do działki drogowej oraz działki nr 140/2) pozostają sprzeczne.

  33. Pawel pisze:

   Poprowadzenie przez teren malutkiego parkingu, przewidzianego dla użytkowników parku miejskiego Zakrzówek, wlotu i wylotu drogi KDD.7 w postaci dodatkowego wjazdu i wyjazdu , jest absurdalne bo spowoduje dodatkowe ograniczenie niewielkiej ilości miejsc parkingowych a przede wszystkim niewydolność komunikacyjną w tym miejscu i całkowite zakorkowanie tego obszaru. To działanie niezrozumiałe bo przecież celem Zarządu Transportu Publicznego powinno być wykluczanie takich okoliczności na etapie pracy koncepcyjnej. Wnioskuję o rezygnacje z realizacji koncepcji KDD.7 .

  34. KJ pisze:

   Wnioskuję o całkowite zaprzestanie prac nad koncepcją budowy drogi KDD.7, umieszczoną na stronie Zarządu
   Transportu Miasta Krakowa w celu oceny i audytu, gdyż :
   1. Próba realizacji koncepcyjnej drogi pod nazwą KDD.7, nie spełnia kryteriów realizacji inwestycji celu publicznego bo realizowana jest na potrzebę inwestycji prywatnej w postaci długiego bloku przedstawionego na rysunku zamieszczonym na tej stronie w Planie Sytuacyjnym.
   2. Wskazane w projekcie technicznie propozycje, stanowią zagrożenie dla istniejącej infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej i burzowej bo ich parametry już teraz nie są wystarczające do obsługi istniejącej infrastruktury .Jest to szczególnie ważne gdyż obszar Zakrzówka jest terenem zagrożonym powodzią oraz – co bardzo ważne – także dla całego występującego tu chronionego ekosystemu użytku ekologicznego Zakrzówek gdyż warunki wodne jak wynika z przedstawionych dokumentów są ZŁE a planowany w wyżej opisanym bloku garaż podziemny jeszcze je pogorszy.

  35. Stowarzyszenie „Nasz Zakrzówek” pisze:

   Dotyczy: Budowy drogi KDD.7 od ul. Twardowskiego.

   Zgłaszamy następujące uwagi do przedstawionego projektu:

   A. Do opisu technicznego:

   I. W akapicie dotyczącym opisu stanu istniejącego, brak informacji, że teren inwestycji
   leży na terenie zasypanych dawnych glinianek, na których zawsze stała woda,
   odprowadzana rowem melioracyjnym do ul. Twardowskiego.
   Złe warunki wodne potwierdza opinia geotechniczna, sytuująca poziom swobodnego
   zwierciadła wody na poziomie gruntu, lecz błędnie przypisująca to okresowi opadów.
   Teren jest podobny jak na Osiedlu przy ul. Ceglarskiej, które było palowane i specjalnie
   odwadniane.
   Planowana w tym terenie zabudowa wielorodzinna z garażami podziemnymi przyjmie
   na siebie część występującej w tym terenie wody.

   2. Chodnik od strony północnej nie przylega bezpośrednio do jezdni, lecz jest w stosunku
   do niej obniżony o około 0,5 m i oddzielony od niej pasem zieleni, na której rosną stare
   drzewa.

   3. Ul. Twardowskiego była wyłącznie dojazdem do posesji 15 lat temu. Obecnie:
   a. po rozszerzeniu strefy płatnego parkowania jest wykorzystywana jako
   parking (co może potwierdzić Straż Miejska). Utrudnia to mieszkańcom dojazd do
   domów,
   b. stanowi również parking dla dojeżdżających do Parku, którzy z braku miejsc
   parkingowych niszczą zieleń i uniemożliwiają wyjazd z posesji (vide zdjęcia).

   4. Ruch rowerowy nie ma wyłącznie charakteru rekreacyjnego –
   liczna grupa ludzi dojeżdża rowerami do pracy z rejonu Ruczaju.

   B. Do planu sytuacyjnego:

   1. Przedstawiona propozycja włączenia KD.7 do ul. Twardowskiego stworzy kolosalne
   utrudnienia dla mieszkańców tego obszaru, którym utrudni, lub wręcz uniemożliwi wjazd i wyjazd oraz obsługę ich nieruchomości. Szczególnie poszkodowani zostaną mieszkańcu ul. Salezjańskiej.

   Wygenerowanie dodatkowego ruchu samochodowego przez planowaną zabudowę
   wielorodzinną, jeszcze bardziej zwiększy tę uciążliwość.

   2. Projektowane włączenie KDD.7 do ul. Twardowskiego przewiduje zniszczenie obecnej starej pętli autobusowej służącej do zawracania pojazdów na końcu ul. Twardowskiego, przed terenem Parku. Nie pozostawia żadnego terenu na taki manewr na jednej jezdni biegnącej do niewielkiego, jak na aktualne potrzeby, planowanego nowego parkingu.

   3. Takie rozwiązanie, poprzez intensyfikację ruchu na tym odcinku (wyjazdów i wjazdów do posesji, ruchu ciężkich pojazdów obsługujących ten teren, parking), uniemożliwi ruch rowerowy w kierunku Parku, co jest istotnym pogorszeniem w stosunku do stanu istniejącego.

   4. Tak usytuowane włączenie projektowanej drogi do ul. Twardowskiego zniszczy rów odwadniający z terenu projektowanej inwestycji.

   5. Projektowana zabudowa w terenie który ma obsługiwać KDD.7 pogorszy istotnie
   warunki obecnej kanalizacji sanitarnej w ul. Twardowskiego, (wykonanej z dużym
   zaangażowaniem mieszkańców), która już obecnie nie jest wydolna i
   wymaga poprawy, co wiąże się z rozkopaniem ul. Twardowskiego.

   6. Proponowane rozwiązanie niszczy obecnie istniejącą zieleń na terenie pętli.

   W tak istotnych sprawach dla obecnych mieszkańców tego terenu, obowiązkiem Urzędu Miasta winno być zapoznanie się ze stanowiskiem mieszkańców, których te propozycje dotyczą, dlatego prosimy o spotkanie z mieszkańcami.

   Stowarzyszenie „Nasz Zakrzówek”

  36. Anulka pisze:

   Teren planowanej inwestycji na bardzo podmokłym terenie-nawet bez intensywnych opadów stoi miejscami woda. Teren pod drogę KDD7 graniczy dodatkowo z użytkiem ekologicznym w którym są chronione gatunki zwierząt wymagające podmokłych terenów do życia np kumak nizinny. Droga i planowana inwestycja z garażem podziemnym wpłynie negatywnie na sąsiadujący użytek i zaburzy stosunki wodne. Konieczne do realizacji osuszanie gruntu obniży poziom wód gruntowych chronionego terenu. W okolicy pętli na Twardowskiego powstaje spory parking dla Parku Zakrzowek i jest tam kilka wyjazdów z sąsiednich zabudowanych działek. Powstanie kolejnej drogi będzie stwarzac zagrożenie

  37. Lokalny pisze:

   Zgłaszam zastrzeżenia wobec przedstawionych w uwagach powyżej propozycji ewentualnego poszerzenia chodnika wzdłuż ul. Twardowskiego, gdyż ewentualne poszerzenie chodnika kosztem działek może wiązać się z istotnym naruszeniem interesu właścicieli działek znajdujących się wzdłuż tej ulicy, a w konsekwencji spowodować wniesienie roszczeń odszkodowawczych przez właścicieli działek.
   Na chwilę obecną nie można wykluczyć zaistnienia takich sytuacji, że nawet niewielkie zmniejszenie powierzchni działki w celu poszerzenia chodnika spowoduje, że powierzchnia działki stanie się niższa niż wymagana dla działki przeznaczonej do zabudowy, co spowoduje niezwykle dotkliwe obniżenie jej wartości. Konsekwencją tego będą roszczenia odszkodowawcze złożone przez właścicieli działek oraz przede wszystkim dotkliwe uszczuplenie majątku właścicieli.
   Na chwilę obecną twierdzenia o przewidywanym wzmożonym ruchu pieszych są nieuprawnione, gdyż, jak podejrzewam, nie są poparte rzetelną analizą ani badaniami prognostycznymi.
   Obecnie chodniki są drożne, na ulicy dominuje zabudowa jednorodzinna, brak jest lokali usługowych więc natężenie ruchu pieszych jest znikome, nie ma konfliktu między ruchem pieszymi a rowerowym ponieważ droga rowerowa i chodnik poprowadzone są osobno.

  38. Kamil Bieniek pisze:

   1. Odsunąć chodnik od jezdni i utworzyć między nimi zieleniec., najlepiej z drzewami. Taki układ zapewnia wygodę poruszania się pieszo (w tym bezpieczniejsze poruszanie się dzieci), daje cień i zapobiega parkującym na chodniku pojazdom. Co więcej, być może uda się zachować w ten sposób dwa istniejące drzewa, które wg obecnego rozwiązania kolidują z chodnikiem. Można odsunąć nieco jezdnię w drugą stronę, jeśli brakuje miejsca od strony chodnika (patrz: grafika).

   2. Na skrzyżowaniu z ul. Twardowskiego zapewnić prosty ciąg chodnika i przejścia dla pieszych, bez odgięć. Zachować nawierzchnię chodnika, ew. rozważyć to jako przejścia sugerowane (patrz: grafika). Czy znana jest docelowa organizacja ruchu na tej ulicy, np. czy planuje się tam wprowadzić strefę zamieszkania?

   3. Na dowiązaniu do istniejącego stanu ul. Twardowskiego od strony wschodniej: zapewnić ciągłość chodnika wzdłuż ul. Twardowskiego, można rozszerzyć zakres zadania o kilkanaście metrów. Między zwężką chodnika a skrzyżowaniem można mimo to zmieścić zatokę postojową na 2-3 pojazdy (patrz: grafika).

   4. Nie stosować barier między chodnikem a jezdnią! To jest strefa ruchu uspokojonego, skrzyżowanie jest wyniesione, a po drugiej stronie ulicy i tak są domy i chodnik, do których trzeba móc dojść. Takie bariery są tu nieprzydatne i tylko zabierają miejsce pieszym.

   5. Na skrzyżowaniu z ul. Twardowskiego: po północnej stronie tarczy skrzyżowania są istniejące drzewa: bardzo duże i dorodne okazy. Koniecznie upewnić się, że nie zostaną wycięte ani uszkodzone przy przebudowie (patrz: zdjęcia).

   6. Zachować nawierzchnię i niweletę chodnika na zjazdach.

  39. Bartek pisze:

   Chodniki wzdłuż nowej ulicy zabezpieczyć przed parkowaniem poprzez odsunięcie od jezdni na południe (wykorzystując, tam gdzie to możliwe, w całości wyznaczone linie rozgraniczające) i projektując między chodnikiem a jezdnią zieleńce, optymalnie z drzewami.
   Przy skrzyżowaniu z ul. Twardowskiego przebieg chodników wyprostować, poszerzać szerokość chodnika w kierunku przejścia dla pieszych, a nie zwężać i nie prowadzić zawijasami jako offset krawężnika.
   Cielętniki usunąć. W obecnej wersji powstało kuriozum w postaci rozwiązania uspokojenia ruchu (wyniesiona tarcza skrzyżowania), ale karzącego pieszych , których zmusza się do nadkładania drogi, na dodatek zwężającym się chodnikiem. Szerokość chodników wzdłuż Twardowskiego dostosować do oczekiwanego okresowo, bardzo dużego natężenia ruchu pieszego.

  40. Bartek pisze:

   Chodnik należy zabezpieczyć przed parkowaniem samochodów, natomiast miejsce do zawracania odpowiednio oznakować.
   Proszę o zastosowanie szerokości chodnika o szerokości co najmniej 2m nie wliczając krawężnika i obrzeży. W przypadku zabezpieczania przed parkowaniem na chodniku za pomocą słupków, szerokość należy mierzyć od obrysu słupka.
   Przejście dla pieszych wyznaczyć równolegle do Twardowskiego, chodniki “oderwać” od krawężnika i skrócić drogę pokonywaną przez pieszych.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Maksymalny rozmiar wszystkich plików łącznie to: 5 MB. Dozwolone formaty plików: jpg, jpeg, png, gif, pdf. Linki do YouTube, Facebook, Twitter i innych serwisów wstawione w tekście komentarza zostaną automatycznie osadzone. Drop files here