Protokół z 2 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 30 czerwca 2023 roku - ZTP Kraków

  • Protokoły

    Protokół z 2 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 30 czerwca 2023 roku

    Opublikowano: 7.07.2023 16:18