Protokół z 33. posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 21 maja 2021 r. - ZTP Kraków

  • Protokoły

    Protokół z 33. posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 21 maja 2021 r.

    Opublikowano: 18.10.2021 12:00