Protokół z 35. posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 18 czerwca 2021 r. - ZTP Kraków

  • Protokoły

    Protokół z 35. posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 18 czerwca 2021 r.

    Opublikowano: 19.10.2021 13:20