Protokół z 40 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 27 sierpnia 2021 r. - ZTP Kraków

  • Protokoły

    Protokół z 40 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 27 sierpnia 2021 r.

    Opublikowano: 20.10.2021 11:50